Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tulipánci

TulipánciSpoločenstvo Tulipánci ako kresťanská organizácia detí a mládeže vznikla na základe viacročného neformálneho pôsobenia dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o mládež v našom meste. V lete 1997 sme sa pre uľahčenie a rozšírenie našej práce rozhodli založiť neziskovú mimovládnu organizáciu. Naša činnosť sa zameriava na oblasť najväčšej trnavskej mestskej štvrte Tulipán, v ktorej sa nachádza azda najkritickejšie tunajšie sídlisko Linčianska.

 

Náš výchovný systém je založený na malých skupinách, ktoré sa stretávajú pravidelne počas školského roka - sú to predovšetkým záujmové krúžky (športové, spevácke, hudobnícke,...) a stretká. Prostredníctvom týchto stretnutí získavajú deti a mladý ľudia možnosť sebarealizácie, rozvoja tvorivej činnosti a pozitívneho využitia voľného času. Okrem tejto systematickej činnosti sa realizujú mnohé podujatia športového, spoločensko-kultúrneho, duchovného , či pobytového charakteru.

Vyvrcholením celoročnej činnosti býva každoročne Tulipánsky maxitábor. Touto prácou sa snažíme o výchovu hodnotných občanov a praktizujúcich krestanov.

http://tulipanci.sk

 

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia