Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Spoločenstvo Jána Pavla II

 

 

Modlitbová skupina Božieho služobníka Jána Pavla II. sa v našej farnosti utvorila v auguste 2005 pod vedením vtedajšieho pána farára pátra Gregora.

Každé dva týždne v pondelok po sv. omši sa stretáva na hodinovej adorácii pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Počas adorácie vzývame Ducha Svätého, chválime, ďakujeme, odprosujeme a prosíme nášho Pána, ktorému odovzdávame i svoje životy.

 

V súčasnosti nás vedie a pri speve doprevádza na gitare, pán kaplán páter Miroslav.

V našej farnosti už 3,5 roka pôsobí i modlitbová skupina sv. Jána Mária Vianneyho, ktorá sa každý deň 15 min. Pred klasickým ružencom modlí korunku k B. Milosrdenstvu, za sv. Otca, Cirkev, kňazov a duchovné povolania.

 

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia