Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Miništranti

Kto je miništrant?

Latinské slovo "ministrare" môžeme preložiť ako „slúžiť“. Táto služba súvisí s odkazom Ježiša Krista – (napr. Ján 13, 1-20). Rímskokatolícka cirkev kladie na miništrantov a ich výchovu veľký dôraz, čiastočne aj preto, že predpokladá, že z nich vyrastú noví kňazi. Patróni miništrantov sú sv. Tarsicius a sv. Dominik Sávio. Prvotným vzorom miništranta je chlapec, ktorý priniesol Pánu Ježišovi 5 chlebov a 2 ryby pre nasýtenie zástupu (Jn 6, 8-11).

1. Miništrant je POMOCNÍKOM kňaza pri oltári alebo pri liturgických úkonoch. Je v službe s nebeskými anjelmi. Miništrant slúži pri oltári samému Pánu Ježišovi.

2. Miništrant NESIE ZNAKY. Prenáša a drží liturgické predmety, ktoré veriacim poukazujú na duchovné skutočnosti.

3. Miništrant má byť ZNAKOM. Má iným poukazovať na to, že liturgické úkony nie sú iba pre kňaza, ale majú sa do nich zapojiť všetci veriaci. Miništrant svojou službou naznačuje, že mať účasť na liturgii znamená aktívne sa v ňu zaangažovať.

Ako sa stať miništrantom?

Na začiatok si treba odpozerať miništrantskú službu počas sv. omše. Nabrať odvahu a prísť do sakristie, poprosiť pána kostolníka či staršieho miništranta o úvodné pokyny, byť v blízkosti kňaza a odpozerať základné úkony, kedy treba pokľaknúť alebo sa ukloniť, sadnúť či postaviť. Neskôr sa miništrant naučí pripraviť obetné dary, posluhovať pri knihe, pri rozdávaní sv. prijímania, nosiť kadidelnicu, či sviece, alebo prečítať liturgické texty. Miništrant musí rátať s tým, že jeho službu bude kňaz potrebovať nielen počas nedeľných sv. omší, ale aj cez týždeň, preto dobrý miništrant prichádza slúžiť aj na sv. omšu, ktorá mu je vyznačená. K vylepšeniu kvality miništrovania a osobného rozvoja slúžia systém miništrantských stupňov, ktoré môže miništrant získavať.

Miništrantské aktivity

Mladší miništranti sa stretávajú na fare raz do týždna v piatoki o 16.30 h a starší miništranti v piatok po sv. omši na stretku Tulipáncov.

V zime s lyžami a v lete s bicyklami vyrážame na niekoľkodňové miništrantské sústredenia poza hranice našej farnosti. Právo zúčastniť sa týchto akcií majú aktívny miništranti. Pozri videá:

Lyžovačky: 1, 2, 3,


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia