Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Deti viery

Dievčenské stretká „Deti viery“ (klikni - obrázok)

Dievčenské stretká pod komunitou Útecha vedieme v našej farnosti od mája 2013. 
Stretávame sa každé dva týždne v stredu na fare o 17.00 hod. Stretko je určené pre dievčatá od 7 do 12 rokov. Podarilo sa nám vďaka pôsobeniu Ducha svätého vytvoriť spoločenstvo dievčat, ktoré drží dohromady Božia láska a vzájomné priateľstvo.

Na stretkách sa spoločne modlíme podľa knižočky Detí viery. Stretká v sebe nesú aj čas na hru, rozhovory, tvorivé aktivity, výlety a upevňovanie priateľstiev medzi dievčatami.

Okrem stretiek sme sa zapojili aj do trojdnia Modlitieb matiek v januári 2014,počas pôstneho obdobia sme pripravili krížovú cestu.

Viac o celosvetovom spoločenstve Deti viery:
Ježišove milujúce slová „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám,“ sú dnes pre nás veľmi dôležité. Sila modlitby nás stále udivuje ohromujúcim spôsobom, ktorým Pán robí zázraky na zemi. Cez Modlitby matiek a Modlitby otcov sme veľmi silno zaţili jednotu a lásku vychádzajúcu z modlitby a Kristovu prítomnosť v našom živote. On naozaj otvára srdce, keď klopeme.

Od mladých vzišla túžba dostať sa bližšie ku Kristovmu srdcu a zažiť to, čo videli u svojich mám v Modlitbách matiek. Túžili tiež zažiť skutočný Boží záujem o každého z nás a o tých, ktorých milujeme, slobodu a radosť z úplného odovzdania sa jemu. Cítili tiež volanie po vytvorení spoločenstiev a priateľstiev v modlitbe, ktoré sú také potrebné, keď sa mladí často cítia osamelí vo viere, vo svete, ktorý ich často neprijíma.

Hlavné body spirituality Detí viery 
• Dôvera 
• Jednoduchosť 
• Odovzdanosť
Schéma stretnutia 
1. Modlitba k Duchu Svätému 
2. Ďakovná modlitba za to, ţe sme sa stretli 
3. Modlitba za ochranu 
4. Modlitba za odpustenie 
5. Modlitba o pomoc, aby sme sa zmenili 
6. Chvály 
7. Príbeh z Písma 
8. Rozhovor o čítaní z Písma 
9. Modlitby zjednotenia so všetkými členmi Detí viery vo svete 
10. Modlitba za osobné potreby 
11. Modlitba za druhých 
12. Modlitba Detí viery 
13. Pieseň Detí viery

www.modlitbymatiek.sk

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia