Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 18.6.-24.6.2018

1. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

2. V sobotu 23. júna sa v Trnave uskutoční oslava 40. výročia vzniku samostatnej cirkevnej provincie. Slávnostnej svätej omši o 10:00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedať kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

3. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

4. Pozývame vás na XIII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

5. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať pred vyloženou sviatosťou oltárnou počas týždňa po sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

6. Nové číslo časopisu Milujte sa! je k dispozícii na stolíku v zadnej časti kostola.

7. Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“.

 

Farské oznamy 11.6.-17.6.2018

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave farských Hodov v piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Nech vám Pán Boh štedro odplatí.

2. Túto nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

3. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

4. Pozývame rodičov tohtoročných prvoprijímajúcich detí na  krátke stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 13.6.2018 o 16.30 hod. na fare.

5. V stredu 13. júna po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

6. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať pred vyloženou sviatosťou oltárnou počas týždňa po sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

7. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

 

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX