Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Chyba
  • Nastala chyba pri nahrávaní dát kanálu správ.

Galéria

Zelený štvrtok 2019


Vianoce 2018 (polnočná)


Posviacka obnoveného organu - 9.12.2018 (Kostol sv. Jozefa)


Celonočne - kamkráčaš - 1.12.2018Prvá nedeľa v mesiaci november 2018 - adorácia


Milión detí sa modlí ruženec 18.10.2018


Prvé rehoľne sľuby milosrdných sestier sv. Kríža 13. október 2018


Fatimský deň - 13. október 2018


Prijatie do Bractva Anjelov Strážcov 2.10.2018 - Tulipán.


Prijatie do Bractva Anjelov Strážcov 2.10.2018 - kostol sv. Jozefa.


Fatimský deň - 13. september 2018


Fatimský deň - 13. august 2018


Fatimský deň - 13. júl 2018


Fatimský deň 13. jún 2018


Príprava na primičnú sv. omšu 2018


Bielá sobota 2018


Veľký piatok 2018Krížová cesta na tulipanie - veľký piatok 2018


Zelený štvrtok 2018


Trojdnie k sv. Jozefovi 2018


Slávnosť sv. Pavla, prvého pustovníka - farský kostol 2018


Slávnosť sv. Pavla, prvého pustovníka - kostol sv. Jozefa 2018


Poďakovanie na konci roka 2017


Sľávnosť Nepoškvrneného počaťa Panny Márie 8.12.2017


Trojdnie pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie 2017


Roráty 2017


Začiatok adventného obdobia 2017


Posledný fatimský deň Október 2017


Osláva Ružencovej Panny Márie v Kostole sv. Jozefa 2017


Prijatie do Bractva Anjelov Strážcov 2.10.2017 - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Tulipáne


Prijatie do Bractva Anjelov Strážcov 2.10.2017 - Kostol sv. Jozefa


Poďakovanie za úrodu 2017


Fatimský deň September 2017


Spomienka troch košických mučeníkov 7.9.2017


Fatimský deň - August 2017


Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej 2017


Fatimský deň - Júl 2017


Odpudstová sľavnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2017


Slavnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2017


Fatimský deň Jún 2017


Fatimský deň Máj 2017


Veľkonočná nedeľa 2017


Bielá sobota 2017 - kostol sv. Jozefa


Bielá sobota 2017


Obrady Veľkého piatku 2017 - kostol sv. Jozefa


Obrady Veľkého piatku 2017

 


Tiché nesenie kríža 2017


Krížová cesta na Tulipane - Veľký piatok 2017


Zelený štvrtok 2017 - kostol sv. Jozefa.


Zelený štvrtok 2017


Slávnosť sv. Jozefa 2017


Trojdnie k sv. Jozefovi 2017


Sv. Pavla I Pustovníka 2017


Ďakovná pobožnosť na konci roka 2016


Vianoce (Polnočná sv. omša 2016)


Roraty, 2. časť


Roraty 2016


Nepoškvrné Počate Panny Márie 8.12.2016


Mikulaš 2016


Farské hody 2016


Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2016


Panny Márie Fatimskej (Máj 2016)


Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2016


Obnovenie miništrantských sľubov 2016


Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2016


Biela sobota – Veľkonočná vigília 2016


Veľký Piatok 2016


Mládežnická krížova cesta - Veľký Piatok 2016


Zelený štvrtok 2016


Kvetná nedeľa 2016


Trojdnie k sv. Jozefovi 2016 - slavnosť


Trojdnie k sv. Jozefovi 2016 - druhý deň


Trojdnie k sv. Jozefovi 2016 - prvý deň


Nedeľná krížová cesta 2016


Adorácia na prvú nedeľu - marec 2016


Mládežnická krížová cesta 2016


Sv. Pavla I Pustovníka 2016


Silvester 2015


Sv. Štefan (Vianoce 2015)


Polnočná sv. omša (Vianoce 2015)


Vox Eremi 2015


Roraty 2015


Nepoškvrnené počaťe 2015


Mikulaš 2015


Prijatie do bractva Anielov Strážcov 2015


Deň otvorených dverí 2015


Farské Hody 2015


Nedeľa Božieho Milosrdenstva 2015


Bielá Sobota 2015


Boží Hrob 2015


Velký Piatok 2015


Zelený štvrtok 2015


Bohu známi obetovali na kostol 50 a 20,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX