Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 19.01.2020

1. Do soboty 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

2. V pondelok 20. januára pripadá 750 výročie smrti blahoslaveného Euzébia, zakladateľa Rádu pavlínov.

3. V utorok 21. januára sa po svätej omši uskutoční povianočné stretnutie Bratstva anjelov strážnych.

4. Vo štvrtok 23. januára sa po svätej omši uskutoční povianočné stretnutie Ružencového bratstva.

5. V nedeľu 26. januára o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského. Túto pobožnosť sa budeme modliť hlavne za naše rodiny.

6. Dnes (v nedeľu 19. januára) je mimoriadna zbierka na potreby kostola.

 

Farské oznamy 5.1.2020

1. Poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu v mesiaci január začne vo farskom kostole dnes (5. januára) o 1600 h Záver poklony bude pred večernou svätou omšou.

2. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka začneme v utorok (7. januára).

3. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

4. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii. Posviacka príbytkov bude v nedeľu 12. januára od 14.00 h.

5. Pripomíname, že pod chórom je ešte možné si zakúpiť farský kalendár.

 

Farské oznamy 29. 12. 2019

 1. Dnes (v nedeľu 29. decembra) na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 2. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu v pondelok 30. decembra o 7:30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavný celebrant bude vdp. Radoslav Šaškovič, kaplán z Katedrály sv. Martina v Bratislave.

 3. V utorok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka.

 4. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v kostole sv. Jozefa o 9:00 h a vo farskom chráme o 16:00 h.

 5. V utorok 31. decembra o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

 6. V stredu 1. januára 2020 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

 7. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii. Posviacka príbytkov bude v nedeľu 12. januára od 14.00 h.

 8. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

 9. Pod chórusom sa nachádza farský diár, ktorý si môžete vziať domov. Sú v ňom úmysly svätých omší a dôležitejšie informácie na celý mesiac.

 

Farské oznamy 22. 12. 2019

 1. V sobotu 21. decembra nám skauti doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.

 2. Predvianočná svätá spoveď bude v našom farskom kostole dnes v nedeľu 22. decembra) od 14.00 h do 18.00 h. Prosím neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu.

 3. Roráty pokračujú zajtra v pondelok a v utorok (23. a 24. decembra). Pozývame dospelých a najmä všetky deti o 7:00 h (ráno).

 4. Spoločenstvo Tulipánci vás pozýva na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v stredu, 25. decembra o 16.00 h v našom farskom kostole na Tulipáne.

 5. Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne v piatok, 27. decembra od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

 6. Na štedrý deň (24. decembra), bude slúžená slávnostná svätá omša v vo farskom chráme a pavlínskom kostole sv. Jozefa o 24:00 h.

 7. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

 8. V nedeľu 29. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas bude svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 9. V stredu, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 10. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár.

 

Farské oznamy 15.12.2019

1.Roráty pokračujú zajtra (v pondelok 16. decembra) Pozývame dospelých a najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h (ráno).

2.Od nedele (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

3.Tento rok sa naša farnosť zapája aj k inému deviatniku, ktorého obsahom je putovanie Panny Márie a sv. Jozefa Z KOSTOLA DO KOSTOLA. V našom farskom kostole začne pobožnosť pobožnosť začne v piatok 20. decembra o 18:00 h (pred večernou svätou omšou). Podrobnosti sú na plagáte.

4.Vianočná sv. spoveď bude v našom farskom kostole na budúcu nedeľu 22. decembra od 14.00 h do 18.00 h. Prosím neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu.

5.Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v piatok 20. decembra od 9.00 h.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia