Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 27.12.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Dnes (v nedeľu 27. decembra), na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo prijmú osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca bude na YOU TUBE pavlíni.sk na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára o 7:00 h a 18:30 h.

3. V stredu 30. decembra sa po svätej omši uskutoční stretnutie ružencového bratstva.

4. Vo štvrtok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň vo farskom chráme o 16:00 h.

5. Vo štvrtok 31. decembra o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

6. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára sväté omše vo farskom kostole budú slúžené aj o 8:30 h a o 16:00 h.

7. V piatok 1. januára 2021 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

8. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- od pondelka do stredy, a v sobotu bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.
- na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Dnes (v nedeľu 27. decembra), na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

10. Vo štvrtok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v kostole sv. Jozefa o 9:00 h.

11. Priamy prenos svätých omší z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára o 9:00 h.

12. V piatok 1. januára 2021 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

13. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude dodatočná svätá omša o 8:00 h.

14. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v pondelok, utorok, stredu a sobotu od 8:30 do 9:00 h.

 

Farske oznamy 20.12.2020

1. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

2. V sobotu 19. decembra nám skauti doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.
 
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
3. Na roráty pozývame od pondelka do štvrtku o 7:00 h (ráno). Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

4. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca z polnočnej svätej omše vo štvrtok 24. decembra o 24:00 h, a na slávnosť Narodenia Pána, a na sviatok svätého Štefana a v nedeľu Svätej Rodiny bude na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU o 7:00 h a 18:30 h.

Svätá omša vo farskom kostole bude slúžené vo štvrtok 24. decembra aj o 22:00 h.

5. Na slávnosť Narodenia Pána, a na sviatok svätého Štefana a na v nedeľu Svätej Rodiny budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. V tieto dni budú sväté omše vo farskom kostole slúžené aj o 8:30 h a o 16:00 h.

6. V nedeľu 27. decembra, na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo prijmú osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

7. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana, v  nedeľu Svätej Rodiny v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do stredy bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

8. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola.

9. Dnes v nedeľu (20. decembra) bude mimoriadna zbierka na potreby farského kostola.

V piatok, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra), sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

11. Priamy prenos svätých omší na slávnosť Narodenia Pána, na sviatok svätého Štefana a v nedeľu Svätej Rodiny bude z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk len v nedeľu o 9:00 h.

12. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana a v nedeľu Svätej Rodiny budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. V tieto dni v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude dodatočná svätá omša o 8:00 h.

13. Dnes v nedeľu (20. decembra) bude mimoriadna zbierka na potreby kostola.

14. V nedeľu 27. decembra, na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

15. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v pondelok, utorok, streda, štvrtok od 8:30 do 9:00 h.
 
V piatok, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 

Farske oznamy 13.12.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Na roráty pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h (ráno). Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

3. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

4. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do stredy bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.
- Od štvrtka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 15:00 h do 17:55 h. V tom istom čase budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia.
Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba. Prosíme neodkladať sviatosť zmierenia na posledné dni pred Vianocami.

5. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

6. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

7. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.

8. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

 

Farske oznamy 6.12.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. V utorok (8. decembra) je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Svätá omša bude slúžená v tento deň o 6:40 h (rorátna), o 10:00 h a o 18:00 h. Z príležitosti slávnosti o 9:45 h (pred svätou omšou, ktorá začne o 10:00 h) budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie a pred večernou svätou omšou, o 17:40 h zaspievame slávnostné vešpery. Srdečne pozývame.

2. Na roráty pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h (ráno). Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

3. V pondelok 7. decembra, na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

4. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

5. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

6. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

7. Zapisujeme už úmysly sv. omší na rok 2021.

8. V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

10. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00

11. V utorok (8. decembra) je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Z príležitosti slávnosti po svätej omši sa pomodlime Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Srdečne pozývame.

12. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

13. V utorok 8. decembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na rok 2021.

14. V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.

 

Farske oznamy 29.11.2020

1. Dnes (v nedeľu 29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše je posviacka adventných vencov.
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

3. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

4. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

5. Roráty začínajú zajtra (v pondelok 30. novembra) Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h ráno.

6. Dnes (v nedeľu 29. novembra) bude zbierka na charitu.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

7. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

8. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.

9. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

10. Dnes (v nedeľu 29. novembra) bude zbierka na charitu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia