Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farske oznamy 2.11.2020

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).

Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom - tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť nasledovné oznamy:
1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

3. Zákaz podávania rúk.

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2 m rozostupy v exteriéri).

1. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky.

2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

3. Od 2. novembra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktoré sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.

4. Z tohto dôvodu v prednej časti kostola (na Tulipáne pri soche Pomocnici kresťanov a v pavlínskom kostole pri soche sv. Petra) sa nachádza škatuľka, do ktorej môžete vhodiť, vopred doma napísaný papierik s menom a telefónnym číslom. Papierik stačí vhodiť len raz, aby ste sa dostali do zoznamu účastníkov. Týchto veriacich budeme postupne pozývať podľa poradovníka  k účasti na Eucharistii. Prednosť majú tí veriaci, ktorí majú úmysel svätej omše a ktorí svoj záujem nahlásia najneskôr deň pred konaním Eucharistie – do 19:00 h. Povinnosti lektorov sú zatiaľ zrušené.

5. Na súkromné adorácie, sobáše, krsty a pohreby sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb.

6. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE

pavlíni.sk bude:

- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

- v pracovné dni o 18:00 h

7. Úmysly svätých omší môžeme zapísať v čase, v ktorom je otvorený kostol.

8. Keďže počas súkromných adorácií pred Oltárnou sviatosťou  je obmedzený počet veriacich (jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb), prosíme prítomných na adorácii, aby mali ohľad na ostatných a po svätom prijímaní sa dlho nezdržovali v kostole.

9. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

10. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

- V nedeľu od 16:30 h (po svätej omši) do 18:00 h.

- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.

- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.

11. V nedeľu sväté omše budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

12. Priamy prenos z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude od pondelka do nedeľa 9:00 h.

13. V nedeľu v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude dodatočná svätá omša o 8:00 h.

Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.

14. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

15. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 9:30 h do 10:00 h a od 15:30 do 16:00 h.

16. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola.

17. Tieto informácie sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 

Farske oznamy 1.11.2020

1. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

2. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa a zo sídliska Linčianska na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

3. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h, 11.15 h a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h

4. Priamy prenos z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE
pavlíni.sk bude:
- Pondelka - nedeľa 9:00 h.
 

5. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola.

 

Farske oznamy 25.10.2020

1. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

2. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa a zo sídliska Linčianska na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

3. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h, a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h

4. Priamy prenos z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE
pavlíni.sk bude:
- od pondelka 26. októbra o 9:00 h.

 

Farske oznamy 15.10.2020

1. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky.


Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misii cez e-zbierku cez internetovskú stránku www.misijnediela.sk.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.


2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.


3. Od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktoré sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


4. Z tohto dôvodu v prednej časti kostola (na Tulipáne pri soche Pomocnici kresťanov a v pavlínskom kostole pri soche sv. Petra) sa nachádza škatuľka, do ktorej môžete vhodiť, vopred doma napísaný papierik s menom a telefónnym číslom. Papierik stačí vhodiť len raz, aby ste sa dostali do zoznamu účastníkov. Týchto veriacich budeme postupne pozývať podľa poradovníka  k účasti na Eucharistii. Prednosť majú tí veriaci, ktorí majú úmysel svätej omše a ktorí svoj záujem nahlásia najneskôr deň pred konaním Eucharistie – do 19:00 h. Povinnosti lektorov sú zatiaľ zrušené.


5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb.


6. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE

pavlíni.sk bude:

- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h, a 18:30 h

- v pracovné dni o 18:00 h


7. Úmysly svätých omší môžeme zapísať v čase, v ktorom je otvorený kostol.


8. Keďže počas súkromných adorácií pred Oltárnou sviatosťou  je obmedzený počet veriacich (jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb), prosíme prítomných na adorácii, aby mali ohľad na ostatných a po svätom prijímaní sa dlho nezdržovali v kostole.


9. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

10. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

- V nedeľu od 16:00 h do 17:30 h.

- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.

- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.


11. Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


12. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 16:00 h v kostole Božského Srdca je zrušená.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

14. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa je zrušená.


13. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 10:00 h do 16:00 h.


14. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 10:00 h do 10:30 h a od 15:30 do 16:00 h.


15. Tieto informácie sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 

Farske oznamy 11.10.2020

1.      V úvode svätej omše:

Pripomíname, že platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame len s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme si ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky,

- nespievame spoločne piesne.

2.      Pripomíname, že vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

3.      Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca bude každú nedeľu o 10:00 h na YOU TUBE pavlíni.sk.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

4.      Pri naplnení počtu 50 osôb v kostole je možné zúčastniť sa omše vo farskom dvore, kde bude počas všetkých nedeľných svätých omší ozvučenie.
Sväte prijímanie tam donesieme. Stoličky si môžete zobrať zo sály sv. Jozefa a  tam ich treba po skončení bohoslužby odniesť.

5.      Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole Božského Srdca slúžené naďalej o 8:30 h.

6.      Okrem tejto bude vo farskom kostole v nedeľu, až do zrušenia, dodatočná recitovaná svätá omša o 16:00 h.

7.      O 17:00 h budeme udeľovať sväté prijímanie všetkým, ktorí pre všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, chcú prijať Eucharistického Pána.

8.      Na modlitbu posvätného ruženca v pondelok 12. októbra o 17:15 h pozývame najmä prvoprijímajúce deti.

9.      V utorok 13. októbra bude po večernej svätej omši (na Tulipáne) Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

10.    Na budúcu nedeľu 18. októbra o 17:15 h pozývame všetky deti na modlitbu posvätného ruženca. Takto sa pripojíme do aktivity, ktorá sa volá: Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.

14.    Na budúcu nedeľu (18. októbra) bude zbierka na misie.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

11.    V každú nedeľu, až do zrušenia, bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa

dodatočná svätá omša o 8:00 h (najmä pre seniorov).

12.    V utorok 13. októbra bude po večernej svätej omši (na Tulipáne) Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

14.    Na budúcu nedeľu (18. októbra) bude zbierka na misie.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia