Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 21.5.-27.5.2018

1. V túto nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

3. Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v pondelok 21. mája 2018 o 16.15 hod. a vo štvrtok 24. mája o 16.00 hod. Účasť je povinná.

4. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

5. Ľudová múdrosť hovorí, že pre novokňazské požehnanie sa oplatí aj topánky zodrať. Je darom, že práve z našej farnosti  brat diakon Martin Gajarský prijme kňazské svätenia v sobotu 26. mája o 10.30 hod. v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Primičnú sv. omšu bude slúžiť následne v nedeľu 27. mája o 10.00 hod. v našom farskom kostole. Všetci ste na tieto slávnosti srdečne pozvaní. Drahí veriaci, sú pozvania, ktoré sa neodmietajú. A tieto sú práve jedny z nich. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebude detská sv. omša o 11.15 hod.

6. Na potreby kostola Bohu známi obetovali 100 a 50 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 7.5.-13.5.2018

1. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 hod. do večernej svätej omše.

2. V pondelok nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

3. Na utorok 8.mája. 2018 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.04 hod. do Rače.

4. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod. a 18.00 hod., a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9:00 hod.

5. Od piatku začíname novénu k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv., ktorá bude pri večernej sv. omši.

6. V nedeľu 13. mája pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

7. V nedeľu 13. mája po večernéj sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

8. Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na katolícke médiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

9. Náš farnik brat diakon Martin Gajarský prijme kňazske svätenia v sobotu 26. mája o 10.30 hod. v Bazilike Sedembolestnéj Panny Márie v Šaštíne. Primičnú sv. omšu bude služiť v nedeľu 27. mája o 10.00 hod. v našom farskom kostole. Kto by sa chcel zúčastniť na oslavach v Šaštíne a isť tam autobusom, môže sa prihlasiť v sakristii.

10. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 100,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 16.4.-22.4.2018

1. Dnes sa kona zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie nedeľe pred radnicou od 15.30 hod. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

3. Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

4. Na budúcu nedeľu pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

5. Na potreby kostola Bohu známy obetoval: 50,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

7. Oznamujeme, že plánujeme objednať autobus na kňazskú vysviacku nášho farníka Martina Gajarského, ktorá sa bude konať v Šaštíne dňa 26. mája 2018 v sobotu. Prosíme záujemcov, aby sa čo najskôr prihlásili v sakristii, pretože v prípade nedostatočného záujmu sa od tejto objednávky ustúpi.

 

Farské oznamy 9.4.-15.4.2018

1. V túto nedeľu pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

2. Dnes bude o 15.00 hod. korunka k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

3. Na pondelok 9. 4. je preložená liturgická slávnosť Zvestovania Pána. Sv. omša vo farskom kostole bude o 18.00 hod.

4. Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

5. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 2.4.-8.4.2018

1. Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo spievali či pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

2. Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom úprimne „Pán Boh zaplať“.

3. Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude o 15.00 hod. korunka k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

4. Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., a na Linčianskej o 8.00 hod.

5. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

6. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

7. V nedeľu 8. apríla pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza.

8. Informujeme, že sa bude konať 2 dňová duchovná obnova pre členov Bratstva anjelov strážcov. Miesto konania Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Obnova sa začne o 17.00 hod večer dňa 29.apríla 2018  a skončí ráno o 8.30 dňa 1.mája 2018. Cena za jednu noc je od 5€ / 7€ alebo 13€ ( podľa zvoleného komfortu). Cena za stravu (2x večera, 2x raňajky a 1x obed) je 13,70€. Záujemcovia sa môžu už odteraz hlásiť na t.č. 0908 768 519  alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Uzávierka prihlášok je tento týždeň.

9. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

10. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk.

11. Na potreby kostola Bohu známi obetovali: 200, 20 a 20,- € a Ružencové bratstvo 200,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX