Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 1.8.2016 - 7.8.2016

Spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Dňa 2. augusta je možné získať vo všetkých farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod. a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Informujeme, že v piatok 5.8.2016 v Kostole sv. Jozefa bude výnimočne o 14.40 h Korunka k Božiemu Milosrdenstvu s požehnaním so Sviatosťou Oltárnou a o 15.00 h bude sv. omša pri ktorej sestry z Kongregácie Dcér Božskej lásky zložia rehoľné sľuby. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bude J. E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Tento týždeň na kostol obetoval Bohu známy 50 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 25.7.2016 - 31.7.2016

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú všetkých ctiteľov bl. Zdenky na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30.júla.2016 o 17.00 h v kostole Povýšenia Sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach.

Na budúcu nedeľu po rannej sv. omši o 7.00 h vyprevadíme peších pútnikov do Čenstochovej.

 

Farské oznamy 18.7.2016 - 24.7.2016

Túto nedeľu sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Máme ešte voľné miesta na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 13-15.8.2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Predpúťové informačno – organizačné stretnutie peších či autobusových pútnikov do Čenstochovej bude na budúcu nedeľu 24.7.2016 o 19.30 h po večernej sv. omši na Tulipáne.

 

Farské oznamy 11.7.2016 - 17.7.2016

Na túto nedeľu 10.7.2016 sú pozvaní tí, čo sa chcú zúčastniť svetových dní mládeže, na organizačné stretnutie po večernej sv. omši v sále sv. Jozefa.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V stredu 13. júla po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známy obetovali 50,- €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 4.7.2016 - 10.7.2016

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci júl bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V utorok 5.7.2014 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Slovanských vierozvestov.  V tento deň budú vo farskom kostole sv. omše o 7.00 h a o 18.00 h. V kostole sv. Jozefa na Paulinskéj ulici a v nemocničnej kaplnke sv. omša bude o 9.00 hod.

Na budúcu nedeľu 10.7.2016 sú pozvaní tí, čo sa chcú zúčastniť svetových dní mládeže, na organizačné stretnutie po večernej sv. omši v sále sv. Jozefa.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

Na kostol Bohu známy obetovali 100,- a 50,-€. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX