Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 29. 12. 2019

 1. Dnes (v nedeľu 29. decembra) na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 2. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu v pondelok 30. decembra o 7:30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavný celebrant bude vdp. Radoslav Šaškovič, kaplán z Katedrály sv. Martina v Bratislave.

 3. V utorok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka.

 4. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v kostole sv. Jozefa o 9:00 h a vo farskom chráme o 16:00 h.

 5. V utorok 31. decembra o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

 6. V stredu 1. januára 2020 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

 7. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii. Posviacka príbytkov bude v nedeľu 12. januára od 14.00 h.

 8. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

 9. Pod chórusom sa nachádza farský diár, ktorý si môžete vziať domov. Sú v ňom úmysly svätých omší a dôležitejšie informácie na celý mesiac.

 

Farské oznamy 22. 12. 2019

 1. V sobotu 21. decembra nám skauti doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.

 2. Predvianočná svätá spoveď bude v našom farskom kostole dnes v nedeľu 22. decembra) od 14.00 h do 18.00 h. Prosím neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu.

 3. Roráty pokračujú zajtra v pondelok a v utorok (23. a 24. decembra). Pozývame dospelých a najmä všetky deti o 7:00 h (ráno).

 4. Spoločenstvo Tulipánci vás pozýva na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v stredu, 25. decembra o 16.00 h v našom farskom kostole na Tulipáne.

 5. Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne v piatok, 27. decembra od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

 6. Na štedrý deň (24. decembra), bude slúžená slávnostná svätá omša v vo farskom chráme a pavlínskom kostole sv. Jozefa o 24:00 h.

 7. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky.

 8. V nedeľu 29. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas bude svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

 9. V stredu, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 10. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár.

 

Farské oznamy 15.12.2019

1.Roráty pokračujú zajtra (v pondelok 16. decembra) Pozývame dospelých a najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h (ráno).

2.Od nedele (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

3.Tento rok sa naša farnosť zapája aj k inému deviatniku, ktorého obsahom je putovanie Panny Márie a sv. Jozefa Z KOSTOLA DO KOSTOLA. V našom farskom kostole začne pobožnosť pobožnosť začne v piatok 20. decembra o 18:00 h (pred večernou svätou omšou). Podrobnosti sú na plagáte.

4.Vianočná sv. spoveď bude v našom farskom kostole na budúcu nedeľu 22. decembra od 14.00 h do 18.00 h. Prosím neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu.

5.Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v piatok 20. decembra od 9.00 h.

 

Farské oznamy 8.12.2019

1. Liturgická slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa prekladá z druhej adventnej nedele (8. decembra) na pondelok (9. decembra). V pondelok 9. decembra, z príležitosti slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, pred večernou svätou omšou, o 17:40 h zaspievame slávnostné vešpery. Srdečne pozývame.

2. Naša farnosť a Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční dnes (v nedeľu 8. decembra) o 15.00 h na Tulipáne a bude sa niesť v téme duchovnej prípravy na Vianoce. Zabezpečený bude program pre deti, ktoré sa tiež stretnú so sv. Mikulášom. Viac informácií na plagáte alebo na webovej stránke Spoločenstva Tulipánci.

3. Roráty pokračujú zajtra (v pondelok 9. decembra) Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno. Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

4. V pondelok 9. decembra, na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

5. V utorok 10. decembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na rok 2020.

6. V utorok 10. decembra pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

7. Vo štvrtok 12. decembra po večernej sv. omši srdečne pozývame na adoráciu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, na ktorej sa budeme modliť za povolania.

8. Gymnázium Angely Merici v Trnave organizuje pre všetkých piatakov a deviatakov a tiež ich rodičov deň otvorených dverí. V piatok 13. decembra od 8:00 do 12:00 h môžu navštíviť priestory školy, porozprávať sa s profesormi, aj študentmi a aspoň na chvíľku si budú môcť vyskúšať, aké to byť GAMákom.

9. Od nedele (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

10. V pondelok 9. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 1.12.2019

1. Dnes (1. decembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

2. Poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu v mesiaci december začne vo farskom kostole dnes (1. septembra) o 16.00 h Záver poklony bude pred večernou svätou omšou.

3. Roráty začínajú zajtra (v pondelok 2. decembra) Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno.

4. K prvému piatku budeme spovedať každý deň pol hodiny pred svätou omšou.

5. Srdečne pozývame vo štvrtok 5. decembra po večernej sv. omši na moderovanú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa bude pravidelne konávať raz mesačne.

6. Naša farnosť a Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra od 15.00 h na Tulipáne a bude sa niesť v téme duchovnej prípravy na Vianoce. Zabezpečený bude program pre deti a bude aj stretnutie so sv. Mikulášom. Viac informácií na plagáte alebo na webovej stránke Spoločenstva Tulipánci.

7. Dnes (v nedeľu 1. decembra) bude zbierka na charitu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia