Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Oznamy

1. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami budeme vysluhovať v našom farskom kostole do stredy 8.04.2020.

2. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

-                    ZELENÝ ŠTVRTOK od 16:00 do 17:00 h.

-                    VEĽKÝ PIATOK od 17:00 h do 18:00 h.

-                    BIELA SOBOTA od 15:00 h do 17:00 h.

-                    NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA od 15:00 h do 17:30 h.

-                    Od VEĽKONOČNÉHO PONDELKA Oltárna sviatosť bude vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h.

 

Oznamy 5.04.2020

1. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca a v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:

- v nedeľu 7:00 h., 10:00 h., 11:15 h a 18:30 h.

- v pracovné dni o 18:00 h.

- na Zelený štvrtok o 18:00 h.

- obrady na Veľký piatok o 15:00 h.

- na Bielu sobotu o 20:00 h.

3. Na YOU TUBE pavlíni.sk budú sprístupnené tri filmy:

-          na Kvetnú nedeľu o 13:00 h Pašie z minulého roka,

-          na Zelený štvrtok o 21:00 h Krížová cesta,

-          na Veľký piatok o 8:00 h (ráno) Krížová cesta.

4. Oltárna sviatosť bude vyložená každý deň v kostole Božského Srdca od Kvetnej nedele do stredy Veľkého týždňa (5.-8. apríla) od 15:00 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba a netvoríme rady.

5. Pavlínsky kostole sv. Jozefa bude otvorený na súkromnú modlitbu na Veľký piatok od 9:00 h do 12:00 h. V tomto období pandémie neuctievame kríž bozkom.

6. Sviatosť krstu bude vysluhovaná len za účasti úzkeho kruhu najbližších z rodiny (rodičov dieťaťa a krstných rodičov). Odporúčame odložiť krst po ukončení pandémie.

7. I. sväté prijímanie bude koncom júna, alebo až v novom školskom roku (čiže až po ukončení pandémie).

8. Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v jeseni.

9. Sviatosť manželstva bude vysluhovaná len za účasti úzkeho kruhu najbližších (rodičov a svedkov). Odporúčame odložiť sobáš po ukončení pandémie.

 

Oznamy 29.03.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:

- v nedeľu 7:00 h., 10:00 h., 11:15 h a 18:30 h.

- v pracovné dni o 18:00 h.

3. Sviatosť krstu bude vysluhovaná v nedeľu o 12:00 h., ale len za účasti úzkeho kruhu najbližších z rodiny.

4. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

5. Oltárna sviatosť bude vyložená každý deň v kostole Božského Srdca od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia.

6. Upozorňujeme, že dnes v noci zo soboty na nedeľu, 28./29.03.2020 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

7. Úmysly svätých omší objednané v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

8. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

9. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v piatok od 9:00 h do 15:15 h.

10. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa v piatok od 9:00 h do 10:00 h.

Upozorňujeme, že dnes v noci zo soboty na nedeľu, 28./29.03.2020 sa mení čas na letný, čiže presúvame čas o hodinu dopredu.

 

Farské oznamy 22.03.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:

- v nedeľu 7:00 h., 10:00 h., 11:15 h a 18:30 h.

- v pracovné dni o 18:00 h.

3. Sviatosť krstu bude vysluhovaná v nedeľu o 12:00 h., ale len za účasti úzkeho kruhu najbližších z rodiny.

4. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

5. Oltárna sviatosť bude vyložená každý deň v kostole Božského Srdca od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia.

6. Na stredu 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Tento deň začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti. Zapísať sa môžeme na internetovej stránke farnosti alebo môžeme začať bez zápisu a podľa možnosti neskôr doplniť zápis.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

7. Úmysly svätých omší objednané v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

8. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

9. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v piatok od 9:00 h do 15:15 h.

10. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa v piatok od 9:00 h do 10:00 h.

11. Na stredu 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Tento deň začneme deväťmesačnú duchovnú adopciu za nenarodené deti. Zapísať sa môžeme na internetovej stránke farnosti alebo môžeme začať bez zápisu a podľa možnosti neskôr doplniť zápis.

Vo štvrtok 26. marca o 21:00 h pripadá v našom farskom kostole každomesačná pobožnosť Apelu Jasnohorského. Kto bude chcieť, v modlitbe sa spojíme len cez priamy prenos z Jasnej Hory.

 

Oznamy 15.03.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:

- v nedeľu 7:00 h., 10:00 h., 11:15 h a 18:30 h.

- v pracovné dni o 18:00 h.

3. Sviatosť krstu bude vysluhovaná v nedeľu o 12:00 h., ale len za účasti úzkeho kruhu najbližších z rodiny.

4. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

5. Peregrinácia v kostole Božského Srdca je zrušená.

6. Oltárna sviatosť bude vyložená každý deň v kostole Božského Srdca od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

7. Úmysly svätých omší objednané v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

8. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

9. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v piatok od 9:00 h do 15:15 h.

10. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa v piatok od 9:00 h do 10:00 h.

11. Trojdnie v kostole sv. Jozefa je zrušené.

12. Na slávnosť sv. Jozefa bude na súkromnú modlitbu otvorený pavlínsky kostol od 15:00 h do 17:00 h.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia