Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy24.-30.4.2017

Dnes o 15.00 h. bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou oltarnou sviatosťou.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26. aprila po večernéj sv. omši.

Nezisková organizacia Svetlo ktorá prevádzkuje zariadenie sociálných služieb Svetlo – Domov pre seniorov vás srdečne pozýva na Veľkonočný benefičný koncert ktorý sa uskutočni v sobotu 29. aprila v Kostole sv. Jakuba v Trnave. Vystúpi zbor Chorus misericordias Dei z farnosti Božieho milosrdenstva na Prenádraži v Trnave.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 29. apríla 2017 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Na budúcu nedeľu 30. aprila o 9.30 h. bude v našom farskom kostole ďakovná sv. omša z priležitosti jubilea 25 rokov milosrdných sestier sv. Kríža. Upozorňujeme že sv. omša bude o 9.30 h. a nie o 10.00 h.

Na budúci týždeň v nedeľu 30.4.2016 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v kostole na Tulipáne o 16.00 h.

Na pondelok 8.mája. 2017 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače.

Bohu známý obetoval na kostol 50,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 17.4.-23.4.2017

Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo spievali či pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude o 15.00 h. korunka k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 h a na Linčianskej o 8.00 h.

V pondelok modlitbová skupina Sv. Jána Pavla II pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V rámci predstavenia laických hnutí a spoločenstiev vo farnosti bude v piatok 21.4. po večernej sv. omši diskusia a predstavenie Neokatechumenátnej cesty."

Pozývame všetkých mužov na púť do Šaština, ktorá sa uskutoční 22. apríla 2017 o 13.30 hod. Prográm je na nastenke.

Bohu známi obetovali na kostol 100 a 200,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.4.-.16,4.2017

Dnes (v nedeľu) je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h. Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty muži z Modlitieb otcov. Taktiež dnes na nedeľu utrpenia Pána sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h

Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 h.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno. O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h. Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h. Adorácia v Božom hrobe bude do 21.00 h. 

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu otvorenie Božiého hrobu bude o 7.30 h. po ktorom budú nasledovať ranne chvály. Pokrmy budeme požehnávať o 9.00 a 14.45h na farskom dvore. Obrady veľkonočnej vigílie na Tulipáne budú o 20.00 h. Podrobný program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetoval 30 a 300,-€. a na kvety do Božieho hrobu 100,- € „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 3.4.-19.4.2017

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do 17.45 h.

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h.Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia spoločenstva Modlitby otcov.
V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

V stredu 5. 4. od 18.00 do 20.00 hod. Vás pozývame na pôstnu polievku, ktorá sa bude podávať vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu v Trnave. Zakúpením polievky podporíte charitatívny projekt – zriadenie „Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny“ v Ružomberku.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Nabudúcu nedeľu počas sv. omši budeme svätiť bahniatka.

Veľkonočná sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do 18.00 h. Povzbudzujeme všetkých, aby si očistili srdce pred sviatkami Pánovho zmrtvychvstania. V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.00.

Rodičom prvoprijimajúcich deťi, ktorí neboli na poslednom stretnuti pripomínamé, že Prvé sv. Prijimanie bude 28.5.2017 o 9.00 hod.

Na kostol Bohu známý obetoval: 50 a Ružencové bratstvo 200,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 27.3.-2.4.2017

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h. .Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia spoločenstva Agapé.
V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

V pondelok 27.3.2017 o 18.00 bude v Centre pomoci pre rodinu pri kostole Jezuitov  prednáška o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. prednáša historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 29. marca po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. kríža po;zývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 30. marca 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Bohu známy obetoval na kostol 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX