Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 22.1.-28.1.2018

1. Dnes sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Za milodary „Pán Boh zaplať“.

2. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

3. Hnutie kresťanských rodin Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo Ohne stretnutia snúbencov. Podujatie sa koná v exercičnom dome v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj Manželské rekolekcie určené na prehĺbenie vzťachov pre manželské páry. Termín: 16.3 – 18.3. Viac informácí nájdete na internetovej stránke Hnutia kresťanských rodin.

4. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Informujeme, že peniaze vyzbierané z tejto pravidelnej zbierky sú ešte vždy  použité  na vyrovnanie dlhu po kompletnej rekonštrukcii nášho chrámu.

 

Farské oznamy 15.1.-21.1.2018

1. V pondelok 15. januára oslávime sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, Otca nášho rádu. Taktiež po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu.

2. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenické modlitebné stretnutiev bude v sobotu 20.1. o 19.00 hod. vo františkánskom kostole.

3. Pozývame chlapcov, ktorí by chceli miništrovať v sobotu na stretnutie miništrantov o 10.30 hod.

4. Koledníci našej farnosti tento rok vyzbierali 947 € na projekt Dobrej noviny. Všetkým, ktorí prispeli veľmi pekne ďakujeme.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby katolických škôl Trnavskej arcidiecézy.

 

Farské oznamy 8.1.-14.1.2018

1. Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína sa obdobie Cez rok.

2. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 hod. do 18.15 hod.

3. V túto nedeľu 7. Januára začneme pred večernými sv. omšami deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, ktorý ukončime 15. januára na sviatok Otca nášho rádu, sv. Pavla Prvého Pustovníka.

 

Farské oznamy 1.1.-7.1.2018

1. Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola.

2. V túto nedeľu bude sv. omša o 16.00 hod. a následne ďakovná pobožnosť na konci roka. Sv. omša o 18.30 hod. nebude.

3. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Dnes bude od 23.30 hod. do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

4. V pondelok, 1. januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. V ten deň môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď , duchu Svätý tvorivý.

5. Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 1. januára, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

7. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

8. V sobotu, 6. Januára, máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

9. V nedeľu, 7. Januára, začneme pred večernými sv. omšami deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka.

10. Kto by si chcel dať v období slávnosti Zjavenia Pána požehnať príbytok, nech sa nahlási v sakristii.

11. Na potreby kostola Bohu známí obetovali 500, 200 a 20 €. „Pán Boh zaplať“.


 

Farské oznamy 25.12.-31.12.2017

1. Polnočná sv. omša v našom farskom kostole bude o o 24.00 hod.

2. Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

3. Na sviatok Narodenia Pána budú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu.

4. Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční 25.12.2017 o 16:00 hod. v našom farskom kostole na Tulipáne.

5. Na sviatok sv. Štefana budú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

6. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 27.12.2017 po večernej sv. omši.

7. Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne vo štvrtok, 28.12.2017 od 15.00 hod. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

8. Tento rok 30. decembra 2017 si pripomíname 40. výročie zriadenia Slovenskéj cirkevnej provincie. Pri tejto priležitosti dňa 30. decembra o 12.00 hod. sa rozozvučia zvony vo všetkých kostoloch Trnavskéj arcidiecezy.

9. V nedeľu 31. decembra na sviatok sv. Rodiny budú sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00, 11.15 a 16.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. Pri sv. omši o 10.00 hod. bude obnovenie manželských sľubov. O 16.00 hod. bude sv. omša a následne ďakovná pobožnosť na konci roka.

10. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

11. Komunita Cenacolo pozýva na Živé jasličky do svojho centra na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v troch termínoch 26.12., 30.12. a 6.1. o 1700 hod.

12. „Betlehemské svetlo“ je možné si zobrať v bočnej lodi kostola.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX