Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 7.8.-13.8.2017

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci august bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

V pondelok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V nedeľu 13. augusta po večernéj sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Pozývame vás na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2017. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 31.7.-6.8.2017

Dňa 2. augusta je možné získať vo všetkých farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku 7 až 15 rokov na letnú grilovačku, ktorá sa uskutoční v stredu 2.8.2017 na farskom dvore. Začíname sv. omšou o 18:00 hod. na Tulipáne.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

Na prvý piatok bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Pozývame vás na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2017. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

 

Farské oznamy 24.7.-30.7.2017

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26. júna po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú všetkých ctiteľov bl. Zdenky na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 29.júla.2017 o 17.00 h a v nedeľu 30. júla o 10.30 h v kostole Povýšenia Sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach. Podrobnosti su na nasťenke.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Na potreby kostola Bohu známy obetoval 40,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.7.-16.7.2017

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V stredu pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Vo štvrtok 13. júla po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Už teraz všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

Na potreby kostola Bohu známy obetoval 15,-  €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.


 

Farské oznamy 19.6.-25.6.2017

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho tela. Všetkým patrí úprimné „Pán Boh zaplať“.

Túto nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Mládež, ktorá sa pripravovala cez rok na prijatie sviatosti birmovania, pozývame v pondelok na večernú sv. omšu o 18.00 hod.

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou a pokračujeme aj deviatnikom pred našou hodovou slávnosťou.

V piatok 23. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 hod. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., ktorej hlavným celebrantom bude p. Wieslaw Zajac, OSPPE; predstavený našej pavlínskej komunity v Topoľčanoch. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. V tento deň možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pri verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“.

V sobotu 24. 6. slávime v Katedrále tri jubileá: hlavného patróna našej arcdiecézy – sv. Jána Krstiteľa; v tento deň si zároveň Kongregácia dcér Božskej lásky (sestry mariánky) pripomína 90. výročie vzniku svojej slovenskej provincie a emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol si pripomína 60. výročie kňazskej vysviacky. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 hod. bude v Katedrále slúžiť emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Pozývame na túto slávnosť všetkých veriacich.

Srdečne pozývame na koncert speváckeho zboru "Voci allegre" v sobotu 24. júna do nášho farského kostola po večernej sv. omši o 19 00 hod.

Pre birmovancov bude sv. spoveď v sobotu o 17.00 hod. Je určená aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť cez týždeň.Na budúcu nedeľu 25. júna pri sv. omši o 10.00 h bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania našim birmovancom. Už teraz vás chcem všetkých pozvať na túto slávnosť, aby sme všetci mohli byť účastní na tejto slávnosti. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebude detská sv. omša o 11.15 hod. Sviatosť zmierenia pred birmovkou pre rodičov a birmovných rodičov budeme vysluhovať cez týždeň (okrem piatku) pol hodinu pred sv. omšou.

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. 7. - 16. 7. 2017. Sú voľné posledné miesta a prihlásiť sa na môžete do 25. 6. 2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“.

Na kostol Bohu známy obetoval  30,- €. Pán Boh zaplať.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX