Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farske oznamy 14.06.2020

Kostol Božského Srdca:

1. Priame prenosy svätých omší v nedeľu o 7:00 h, o 10:00 h a o 18:30 h budú pokračovať až do prázdnin.

2. Svätá omša pre seniorov bude v nedeľu o 8:30 h.

3. S pobožnosťou pred Oltárnou sviatosťou v kostole Božského Srdca budeme pokračovať aj cez prázdniny.  V pracovné dni a aj v nedeľu bude začínať poklona od 17:00 h do večernej svätej omše. Na prvú nedeľu v mesiaci vždy od 16:00 h do večernej svätej omše a aj dnes (v nedeľu) od 16:00 h.

4. V utorok (16. júna) po svätej omši (o 18:45 h) sa uskutoční stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na I. sväté prijímanie. Prvá skupina deti bude mať sväté prijímanie 28. júna o 9:00 h. V tento deň svätá omša pre seniorov bude výnimočne o 16:00 h.

5. V piatok (19. júna) bude hodová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V tento deň pozývame na nasledujúci program:

7:00 h Svätá omša

16:30 h Vyloženie Oltárnej sviatosti

Súkromná modlitba

Modlitba posvätného ruženca

17:30 h Spievané vešpery

18:00 h Slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať Vdp. PaedDr. ThLic. Ivan Ružička, výkonný sekretár KBS.

Sprievod so zachovaním nariadených predpisov (vzdialenosť – dva metre od seba, aj počas sprievodu musíme mať rúška).

6. Podľa možností a pri zachovaní všetkých nariadení, budeme sa snažiť zorganizovať pešiu púť do Čenstochovej. Záujemcovia na celú púť, alebo len na nejakú časť, sa môžu nahlásiť v sakristii.

7. Na budúcu nedeľu (21. júna) bude mimoriadna zbierka na potreby kostola.

Pavlínsky kostol sv. Jozefa:

8. Podľa možností a pri zachovaní všetkých nariadení, budeme sa snažiť zorganizovať pešiu púť do Čenstochovej. Záujemcovia na celú púť, alebo len na nejakú časť, sa môžu nahlásiť v sakristii.

9. Na budúcu nedeľu (21. júna) bude mimoriadna zbierka na potreby kostola.

 

Farske oznamy 7.06.2020

Kostol Božského Srdca:

1. Priame prenosy svätých omší budú v nedeľu o 7:00 h, o 10:00 h a o 18:30 h.

2. Svätá omša pre seniorov je v nedeľu o 8:30 h.

3. Vyloženie Oltárnej sviatosti v kostole Božského Srdca je v pracovné dni od 17:00 h a v nedeľu od 16:00 h do večernej svätej omše.

4. V utorok (9. júna) sa uskutoční stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na I. sväté prijímanie.

5. Vo štvrtok (11. júna) bude slávnosť Najsvätejšieho Kristovo Tela a Krvi. Záverom večernej Eucharistie bude pobožnosť pri štyroch oltároch v kostole.

6. V piatok (12. júna) po svätej omši pozývame na prípravné stretnutie záujemcov o pešiu púť do Čenstochovej.

7. Dnes (v nedeľu 7. júna) bude zbierka na katolícke masmédia.

Pavlínsky kostol sv. Jozefa:

8. V pondelok (8. júna) po svätej omší v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude stretnutie Ružencového bratstva.

9. Vo štvrtok (11. júna) bude slávnosť Najsvätejšieho Kristovo Tela a Krvi.

10. V piatok (12. júna) po večernej svätej omši v Kostole Božského Srdca na Tulipáne pozývame záujemcov na prípravné stretnutie na pešiu púť do Čenstochovej.

11. Dnes (v nedeľu 7. júna) bude zbierka na katolícke masmédia.

 

Farské oznamy 31.05.2020

1. Dnes (v nedeľu 31. mája) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 2. Zajtra je Svätodušný pondelok. Už po druhé v celej Cirkvi v tento deň pripadá spomienka Panny Márie Matky Cirkvi. V pavlínskych farnostiach a pavlínskych kostoloch v tento deň je sviatok (v zhode so schválením 16.11.2004 cez Svätú stolicu pavlínskym kalendárom).  

Kostol Božského Srdca:3. Priame prenosy svätých omší budú len v nedeľu o 7:00 h, o 10:00 h a o 18:30 h.

Svätá omša pre seniorov (pre veriacich nad 65 rokov) je v nedeľu o 8:30 h (bez prenosu).

 5. Na Svätodušný pondelok (1. júna) svätá omša bude o 10:00 h a o 18:00 h.

6. Vyloženie Oltárnej sviatosti v kostole Božského Srdca je v pracovné dni od 17:00 h a v nedeľu od 16:00 h do večernej svätej omše.

7. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Od pondelka (1. júna) 10 minút pred večernou svätou omšou sa budeme modliť Litánie k   Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

8. Sviatosť zmierenia na I. piatok bude hodinu pred svätou omšou.

9. Na I. piatok (5. júna) svätá omša bude aj o 7:00 h (ráno).

10. Na budúcu nedeľu (7. júna) bude zbierka na katolícke masmédia.

Pavlínsky kostol sv. Jozefa:11. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Od pondelka (1. júna) po svätej omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

12. Sviatosť zmierenia na I. piatok bude pol hodiny pred svätou omšou.

13. Na budúcu nedeľu (7. júna) bude zbierka na katolícke masmédia.

 

Farské oznamy 24.05.2020

1. Priame prenosy svätých omší budú len v nedeľu o 7:00 h, o 10:00 h a o 18:30 h.

2. Svätá omša pre seniorov (pre veriacich nad 65 rokov) je v nedeľu o 8:30 h (bez prenosu).

3. Vysluhovanie sviatosti birmovania, plánované na sobotu (30. mája), zo známych dôvodov je zatiaľ zrušené.

4. Vyloženie Oltárnej sviatosti je v pracovné dni od 17:00 h a v nedeľu od 16:00 h do večernej svätej omše.

5. V utorok (26. mája)  o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského.

6. Krátke organizačné stretnutie Ružencového bratstva sa uskutočni v stredu (27. Mája) po večernej svätej omši v kostole.

7. Na budúcu nedeľu (31. mája) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

8. Na vigíliu slávnosti Zoslania Ducha Svätého (v sobotu 30. mája) bude o 19:30 h dodatočná svätá omša v ktorej nás bude sprevádzať neokatechumenátne spoločenstvo.

 

Oznamy 17.05.2020

1. Na dnes (nedeľu 17. mája) plánované  I. sväté prijímanie zo známych dôvodov je zrušené.

2. Priame prenosy svätých omší budú len v nedeľu o 7:00 h, o 10:00 h a o 18:30 h.  (Zo svätej omše o 11:15 h od budúcej nedele priame prenosy nebudú.)

3. Svätá omša pre seniorov (pre veriacich nad 65 rokov) bude v nedeľu o 8:30 h (bez prenosu).

4. V pondelok (18. mája) pripadá ste výročie narodenia Svätého otca Jána Pavla II. Z tej príležitostí o 12:00 h budú dlhšie ako inokedy zvoniť zvony na celom Slovensku. Po večernej svätej omši si budeme môcť pozrieť fragmenty známeho recitálu „Tu es Petrus“ s titulkami po slovensky.

5. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Dodatočná svätá omša v tento deň bude o 7:00 h (ráno) a pre seniorov o 10:00 h. Z večernej svätej omše o 18:00 h bude aj priamy prenos.

6. V piatok po májovej pobožností a pred svätou omšou začneme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

7. Vyloženie Oltárnej sviatosti je v pracovné dni od 17:00 h a v nedeľu od 16:00 h do večernej svätej omše.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia