Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 9.02.2020

  1. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu
    zajtra (v pondelok 10. februára) o 18:00 h.

2. V utorok (11. februára) máme spomienku Preblahoslavenej
Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých.
Preto v tento deň pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať
sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť
musí byť v posväcujúcej milosti.
Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť.

3. Vo štvrtok 13. februára po večernej sv. omši srdečne pozývame na
moderovanú adoráciu pred Oltárnou sviatosťou. .

4. Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti )
v sobotu 30. mája o 10:30 h.

5. Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok
chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane.
Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola, alebo na www.tulipanci.sk.

6. Na budúcu nedeľu (16. februára) bude zbierka na vykurovanie kostolov
a pastoračných priestorov našej farnosti.
Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 2.02.2020

  1. 1. Dnes (v nedeľu 2. februára) na Sviatok Obetovania Pána
    na všetkých svätých omšiach je posviacka hromničných sviec.

2. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu
v pondelok 10. februára o 18:00 h.
(Presun na 10. februára je spojený s polročnými prázdninami.)

3. Zajtra (v pondelok 3. februára) po sv. omši budeme udeľovať
požehnanie hrdla so sviecami na príhovor sv. Blažeja.

4. Na budúci utorok (11. februára) máme spomienku
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej.
Je to zároveň svetový deň chorých.
Preto v tento deň
pri svätej omši o 18:00 h budeme udeľovať
sviatosť pomazania chorých.
Každý, kto chce prijať
túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti.
Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť.

 

Farské oznamy 26.01.2020

1. Dnes (v nedeľu 26. januára) o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského. Túto pobožnosť sa budeme modliť hlavne za naše rodiny.

2. Organizačné stretnutie Ružencového bratstva sa uskutočni v stredu 29. januára po večernej svätej omši.

3. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu vo štvrtok 30. decembra o 7:30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Podrobnosti sú na plagáte.

4. Vopred oznamujeme, že v pôstnom období, v piatok a sobotu 20 a 21 marca plánujeme zorganizovať v našej farnosti peregrinaciu Sedembolestnej Panny Márie zo Šaštína. S tou pobožnosťou bude spojený 24 – hodinový program v kostole. Otcovia pavlíni zo Šašína nám na ten čas dovezú kópiu sochy Sedembolestnej Panny Márie.

5. Sviatok Obetovania Pána pripadá na nedeľu 2. februára. Na všetkých svätých omšiach bude posviacka hromničných sviec.

Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu v pondelok 10. februára o 18:00 h. (Presun na 10. februára je spojený s polročnými prázdninami.)

6. Srdečne pozývame  na tradičný PLES TULIPÁNSKYCH RODÍN s deťmi  ktorý sa bude konať v sobotu 8.2.2020. v Kultúrnom dome v Hrnčiarovciach. Bližšie informácie nájdete pred kostolom na nástenke alebo na facebooku Spoločenstva Tulipánci.

7. Minulý týždeň boli na bočnom vchode kostola namontované mreže so sieťkou, aby sa mohol kostol viac vetrať ako doteraz.

 

Farské oznamy 19.01.2020

1. Do soboty 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

2. V pondelok 20. januára pripadá 750 výročie smrti blahoslaveného Euzébia, zakladateľa Rádu pavlínov.

3. V utorok 21. januára sa po svätej omši uskutoční povianočné stretnutie Bratstva anjelov strážnych.

4. Vo štvrtok 23. januára sa po svätej omši uskutoční povianočné stretnutie Ružencového bratstva.

5. V nedeľu 26. januára o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského. Túto pobožnosť sa budeme modliť hlavne za naše rodiny.

6. Dnes (v nedeľu 19. januára) je mimoriadna zbierka na potreby kostola.

 

Farské oznamy 5.1.2020

1. Poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu v mesiaci január začne vo farskom kostole dnes (5. januára) o 1600 h Záver poklony bude pred večernou svätou omšou.

2. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka začneme v utorok (7. januára).

3. V stredu 15. januára bude možnosť prijatia nových členov do bratstva anjelov strážcov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

4. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii. Posviacka príbytkov bude v nedeľu 12. januára od 14.00 h.

5. Pripomíname, že pod chórom je ešte možné si zakúpiť farský kalendár.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia