Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 10.4.-.16,4.2017

Dnes (v nedeľu) je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h. Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty muži z Modlitieb otcov. Taktiež dnes na nedeľu utrpenia Pána sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h

Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 h.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno. O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h. Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h. Adorácia v Božom hrobe bude do 21.00 h. 

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu otvorenie Božiého hrobu bude o 7.30 h. po ktorom budú nasledovať ranne chvály. Pokrmy budeme požehnávať o 9.00 a 14.45h na farskom dvore. Obrady veľkonočnej vigílie na Tulipáne budú o 20.00 h. Podrobný program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetoval 30 a 300,-€. a na kvety do Božieho hrobu 100,- € „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 3.4.-19.4.2017

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do 17.45 h.

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h.Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia spoločenstva Modlitby otcov.
V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

V stredu 5. 4. od 18.00 do 20.00 hod. Vás pozývame na pôstnu polievku, ktorá sa bude podávať vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu v Trnave. Zakúpením polievky podporíte charitatívny projekt – zriadenie „Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny“ v Ružomberku.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Nabudúcu nedeľu počas sv. omši budeme svätiť bahniatka.

Veľkonočná sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do 18.00 h. Povzbudzujeme všetkých, aby si očistili srdce pred sviatkami Pánovho zmrtvychvstania. V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.00.

Rodičom prvoprijimajúcich deťi, ktorí neboli na poslednom stretnuti pripomínamé, že Prvé sv. Prijimanie bude 28.5.2017 o 9.00 hod.

Na kostol Bohu známý obetoval: 50 a Ružencové bratstvo 200,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 27.3.-2.4.2017

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h. .Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia spoločenstva Agapé.
V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

V pondelok 27.3.2017 o 18.00 bude v Centre pomoci pre rodinu pri kostole Jezuitov  prednáška o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. prednáša historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 29. marca po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. kríža po;zývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 30. marca 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Bohu známy obetoval na kostol 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 20.3.-26.3.2017

Dnes sa koná zbierka na kostol.  Za milodary úprímne „Pán Boh zaplať“.

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania Krížovej cesty pripravili členovia  skupiny Modlitby matiek. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

Liturgické slávenie slávnosti sv. Jozefa sa prekladá na pondelok 20.3.2017

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši. 

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V sobotu 25. marca máme sviatok Zvestovania Pána. Sv. omše zo sviatku budú v našom farskom kostole o 7.00 h a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9:00 h. Večerná sv. omša bude z nasledujúcej nedeľe. Pri sv. omšiach o 9:00 h a o 18:00 h bude možnosť duchovnej adopcie počatého dieťaťa.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Oznamujeme, že náš brat Martin Gajarský zloží večné sľuby 25.3.2017 o 11:00 hod. v nášom pavlínskom kláštore na Jasnej Hore v Čenstochovej.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.7.- 16.7.2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

farské oznamy 20.2.-26.2.2017

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

Túto nedeľu pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie do farského kostola na Tulipáne o 16.00 h.

V pondelok 20.februára nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 22. februára po večernej sv. omši.

V sobotu 25.2.2017 pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po sv. omši ráno o 7.00 h do večernej sv. omši.

Z rozhodnutia generalného predstaveného Rádu pavlínov v Čenstochovej, pátra Arnolda Chrapkovského a bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského a pavlínskej provincie na Slovensku sa počet pavlínskych kláštorov zväčšuje o Šaštin, Národnu svätyňu na Slovensku, pôvodné pavlínske pôsobisko. Z tohto dôvodu pavlínska komunita v Trnave sa od 1.3.2017 zmenši o dvoch kňazov. Do Šaština od nás odchádza páter Michal Nižnánsky a páter Miroslav Hruška. Rozlúčime sa s nimi na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.00 h.

Na kostol Bohu znám obetovali: 10 a 30, - €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX