Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 2.7.-8.7.2018

1. Táto nedeľa je prvá v mesiaci júl. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. omše.

2. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

3. Vo štvrtok 5.7.2018 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Slovanských vierozvestov.  V tento deň budú vo farskom kostole sv. omše o 7.00 h, 10.00 h a o 18.00 h. V kostole sv. Jozefa na Paulinskéj ulici sv. omša bude o 9.00 hod. 

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

5. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

6. Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

7. Pozývame vás na XIII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

8. V mesiaci jún na potreby kostola Bohu známi obetovali 100 a 40,-  €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 25.6.-1.7.2018

1. Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Všetkým za vaše milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 27. júna po večernej sv. omši.

3. V piatok 29. júna máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V tento deň budú v našom farskom kostole sv. omše o 7.00 a o 18.00 hod., a v kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

4. V piatok poďakujeme Pánu Bohu pri večernej sv. omši za školský rok 2017/2018. Pozývame deti aj mládež.

5. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30. júna o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

6. Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 hod., o 10.00 hod. a o 18.30 hod.

7. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať pred vyloženou sviatosťou oltárnou počas týždňa po sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

 

Farské oznamy 18.6.-24.6.2018

1. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

2. V sobotu 23. júna sa v Trnave uskutoční oslava 40. výročia vzniku samostatnej cirkevnej provincie. Slávnostnej svätej omši o 10:00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedať kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

3. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

4. Pozývame vás na XIII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

5. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať pred vyloženou sviatosťou oltárnou počas týždňa po sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

6. Nové číslo časopisu Milujte sa! je k dispozícii na stolíku v zadnej časti kostola.

7. Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“.

 

Farské oznamy 11.6.-17.6.2018

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave farských Hodov v piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Nech vám Pán Boh štedro odplatí.

2. Túto nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

3. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

4. Pozývame rodičov tohtoročných prvoprijímajúcich detí na  krátke stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 13.6.2018 o 16.30 hod. na fare.

5. V stredu 13. júna po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

6. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať pred vyloženou sviatosťou oltárnou počas týždňa po sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

7. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 7 do 15 rokov na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.7.- 15.7.2018. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

 

Farské oznamy 4.6.-10.6.2018

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

2. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 hod. do večernej svätej omše.

3. Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

4. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

5. V piatok, 8. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., ktorej hlavným celebrantom bude vdp. PaedDr. Gabriel Dzvoňár, dekan bratislavského väzenského dekanátu. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Program hodov je zverejnený na plagáte.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky




Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX