Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Oznamy 15.03.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:

- v nedeľu 7:00 h., 10:00 h., 11:15 h a 18:30 h.

- v pracovné dni o 18:00 h.

3. Sviatosť krstu bude vysluhovaná v nedeľu o 12:00 h., ale len za účasti úzkeho kruhu najbližších z rodiny.

4. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

5. Peregrinácia v kostole Božského Srdca je zrušená.

6. Oltárna sviatosť bude vyložená každý deň v kostole Božského Srdca od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

7. Úmysly svätých omší objednané v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

8. krížová cesta v našom chráme a aj na Kalvárii je zrušená.

9. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v piatok od 9:00 h do 15:15 h.

10. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa v piatok od 9:00 h do 10:00 h.

11. Trojdnie v kostole sv. Jozefa je zrušené.

12. Na slávnosť sv. Jozefa bude na súkromnú modlitbu otvorený pavlínsky kostol od 15:00 h do 17:00 h.

 

Oznamy 8.03.2020

1. krížová cesta v našom chráme bude v piatok o 1730 h a v nedeľu 1745 h a na Kalvárii v nedeľu o 1500 h. V pavlínskom kostole sv. Jozefa v piatok o 15:15 h. V pobožnosti (Krížovej cesty) nás dnes (8. marca) budú sprevádzať Milosrdné sestry Svätého kríža a na budúcu nedeľu (15. marca) spoločenstvo Modlitby matiek.

2. V utorok (10. marca) začneme pred svätou omšou deviatnik pred slávnosťou sv. Jozefa a na slávnosť sv. Jozefa. Obsahom deviatnika budú litánie k sv. Jozefovi.

3. V stredu (11. marca) pred svätou omšou začneme deviatnik pred Peregrináciu Šaštínskej Panny Márie. Obsahom deviatnika bude ruženec k Sedembolestnej Panne Márii.

4. V piatok a sobotu, 20. a 21. marca, si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Podrobnosti sú na plagáte, na internetovej stránke a na letáčikoch.

5. Páter Gregor Wach pozýva na duchovné cvičenia členov Bratstva anjelov strážnych. Je možne sa zapísať v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte.

6. Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola, alebo na www.tulipanci.sk.

7. Spoločenstvo Tulipánci aj tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 13. – 19.07.2020. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

8. Minulý týždeň so súhlasom mesta Trnavy boli zrezané štyri stromy z farského dvora. Všetky boli nebezpečne nahnute k zemi, preto ohrozovali okolo prechádzajúcich a konármi i koreňmi ničili budovy. Ďakujeme mužom, ktorí po odstránení stromov poupratovali dvor. Pán Boh zaplať.

9. Konferencia biskupov Slovenska vydala niekoľko odporúčaní spojených s koronavirusom: dodržovanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva, dočasne nepoužívať sväteničku, z lavíc odložiť spoločne predmety (knižky, ruženec), znak pokoja obmedziť do úklonu hlavy. Podrobnosti sú na nástenke.

 

Oznámy 1.3.2020

  1. 1. Dnes (1. marca) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 16:00 h do 17:45 h., čiže do pobožnosti Krížovej cesty. V pobožnosti (Krížovej cesty) nás dnes (1. marca) bude sprevádzať Ružencové bratstvo a na budúcu nedeľu (8. marca) Milosrdné sestry Svätého kríža.

2. krížová cesta v našom chráme bude v piatok o 1730 h a v nedeľu 1745 h a na Kalvárii v nedeľu o 1500 h.

3. V piatok 6. marca pozývame na Krížovú cestu najmä prvoprijímajúce deti. Prvoprijímajúce deti si v tento deň donesú na posvätenie modlitebné knižky.

4. Na prvý piatok marca budeme v našej farnosti spovedať pol hodinu pred svätou omšou.

5. Vopred upozorňujeme, že počas trojdnia pred slávnosťou sv. Jozefa a na slávnosť sv. Jozefa budú sväté omše slúžené vo farskom chráme len o 7:00 h ráno. V pavlínskom kostole sv. Jozefa budú v tom čase sväté omše slúžené o 9:00 h a o 18:00 h.

6. Na Peregrináciu Šaštínskej Panny Márie sa pripravíme deviatnikom, ktorého obsahom bude ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. Deviatnik začneme v utorok 10. marca pred svätou omšou.

7. V piatok a sobotu, 20. a 21. marca, si v našej farnosti uctíme Pannu Máriu Sedembolestnú. Podrobnosti budú čoskoro.

8. Čitateľom katolíckeho časopisu Milujte sa oznamujeme, že v kostole vzadu za lavicami je nové číslo.

9. Páter Gregor Wach pozýva na duchovné cvičenia členov Bratstva anjelov strážnych. Je možne sa zapísať v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte.

10. Jarná zbierka na charitu bude dnes (nedeľu 1. marca). Všetkým dobrodincom vopred: Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy

  1. 1. 26. februára pripadá popolcová streda, čiže začneme pôstne obdobie. Pred pôstnym obdobím bude vo farskom chráme poklona – trojdnie 23.-25.02.2020, a to: v nedeľu popoludní (od 16:00 h), v pondelok a v utorok po svätej omši.

2. Na popolcovú stredu je v celej Cirkvi deň pokánia. Je prikázaný pôst zdržovanie sa mäsitých pokrmov. Zdržiavať' sa mäsitých pokrmov zaväzuje katolíkov od 14. roku života do smrti. Hladový pôst je povinný od 18 do 60 rokov. Popolec budeme udeľovať v rámci sv. omší o 700 ráno a o 1800 h.

3. V stredu (26. februára)  o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského.

4. Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola, alebo na www.tulipanci.sk.

5. Spoločenstvo Tulipánci Vám s radosťou oznamuje, že aj tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 13. – 19.07.2020. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

6. Pobožnosti krížovej cesty v našom chráme budú v piatok o 1730 h a v nedeľu 1745 h. Na Kalvárii krížová cesta bude v nedeľu o 1500 h.

7. Na budúcu nedeľu vedie krížovú cestu ružencové bratstvo.

8. Jarná zbierka na charitu bude na budúcu nedeľu 1. marca. Všetkým dobrodincom vopred: Pán Boh zaplať!

 

Oznamy 16.02.2020

  1. 1. Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 30. mája o 10:30 h.

2. V utorok (18. februára) pozývame na večernú svätú omšu členov Bratstva anjelov strážcov, v rámci pravidelného duchovného sprevádzania raz v mesiaci. Srdečne všetkých pozývame.

3. Mládežnícke Spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola, alebo na www.tulipanci.sk.

4. Spoločenstvo Tulipánci Vám s radosťou oznamuje, že aj tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 13. – 19.07.2020. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na webovej stránke Spoločenstva.

5. 26. februára pripadá popolcová streda, čiže začneme pôstne obdobie. Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 23.-25.02.2020, a to: v nedeľu popoludní (od 16:00 h), v pondelok a v utorok po svätej omši.

6. Dnes (nedeľu 16. februára) bude zbierka na vykurovanie kostolov a pastoračných priestorov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia