Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 28.11.2016 - 4.12.2016

Dnes sa koná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Dnešnou nedeľou sme začali adventné obdobie. Pozývame deti, mládež a dospelých na Roráty vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

V pondelok 28.11. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu 30. novembra 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 30.11.2016 po večernej sv. omši.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci december. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Pozývame všetky deti na stretnutie so svätým Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2016 o 15.00 h vo farskom kostole na Tulipáne.

Na kostol Bohu známy obetoval 100, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 21.11.2016 - 27.11.2016

V dnešný deň sa končí Svätý rok milosrdenstva.

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Túto nedeľu je zbierka na kostol.

V utorok 22.11.2016 pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Gymnázium Angely Merici v Trnave oznamuje všetkým piatakom a deviatakom a tiež ich rodičom, že dňa 25. 11. 2016 t. j. v piatok od 8.00 do 12.00 h môžu navštíviť priestory školy, porozprávať sa s profesormi, aj študentmi a aspoň na chvíľu si budú môcť vyskúšať, aké je to byť GAMákom.

Gymnázium Angely Merici má vysokú kvalitu štúdia, o čom svedčia aj výsledky posledných maturít, kde toto gymnázium dosiahlo najlepšie výsledky zo slovenského jazyka a matematiky zo všetkých trnavských gymnázií. Okrem kvality je pre toto gymnázium veľmi dôležitá aj orientácia na tradičné kresťanské hodnoty a rozvoj talentov všetkých študentov.

Pozývame Vás na tradičný ADVENTNÝ CHORÁLOVÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.11. o 19.00 v kostole sv. Jakuba. Svoje umenie nám predvedie Schola Gregoriana Bratislavensis pod dirigentskou taktovkou Milana Kolena. Vstup na koncert je voľný.

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

Farské oznamy 14.11.2016 - 20.11.2016

Od tejto nedele 13.11 do 21.11. bude Novéna k Trnavskej Panne Márii. V našom farskom kostole na Tulipáne budú sv. omše počas novény okrem nedele len ráno o 7.00 h.

Prvá svätá omša novény spojená s prenesením milostivého obrazu na hlavný oltár sa začína večer o 18.00 h. Po sv. omši sa uskutoční sviečkový sprievod z Baziliky do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde otec arcibiskup Mons. Ján Orosch zatvorí Svätú bránu milosrdenstva.

V sobotu 19. 11. je 5. výročie posviacky nášho farského chrámu na Tulipáne.

V sobotu 19. 11. bude v bazilike o 17.00 h Akatist k Bohorodičke, ktorý pripravujú speváci z našej farnosti a od 21.00 bude mládežnícky program.

Na budúcu nedeľu 20. novembra bude slávnostná sv. omša o 9.30. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť. Podrobný program Novény je vyvesený na nástenke.

Tento týždeň - do 20.novembra môžete priamo a osobne pomôcť rozvoju cirkevnej turistiky a pešieho putovania. Prebieha súťaž spojená s bezplatným verejným hlasovaním. Dom Pútnika súťaží o grant z nadácie VÚB a prosí veriacich o podporu. Informácie o súťaži i hlasovaní nájdete na letáčikoch vzadu na stolíku.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Farské oznamy 7.11.2016 - 13.11.2016

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h až do večernej svätej omše.

Nezabudnime, že do utorka 8.11.2016 máme možnosť získavať úplne odpustky pre zosnulých.

V pondelok 7.11. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Taktiež v pondelok sme pozvaný na Trnavské chvály do Jezuitského kostola o 18.30 h.

Spoločenstvo Tulipánci srdečne pozýva na mládežnícke modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok, 11.11.2016. Program začne sv. omšou, po ktorej bude nasledovať adorácia. Všetci ste srdečne pozvaní.

Sestričky Sv. Kríža pozývajú na duchovnú obnovu pre ženy, ktorá bude v sobotu 12.11.2016 v ich provinciálnom dome. Program začína o 8.30 h a ukončenie bude o 15.00 h Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

V nedeľu 13. 11. večer sa začína Novéna ku cti Panny Márie Trnavskej. Prvá svätá omša novény spojená s prenesením milostivého obrazu na hlavný oltár sa začína večer o 18.00 h. Celebruje otec arcibiskup Mons. Ján Orosch. Kazateľom je pater Milan Bubák, verbista. Po sv. omši sa uskutoční sviečkový sprievod z Baziliky do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde otec arcibiskup Mons. Ján Orosch zatvorí Svätú bránu milosrdenstva.

 

Farské oznamy 31.10.2016 - 6.11.2016

Od soboty 29.10. je možné zapojiť sa do projektu Sviečka za nenarodené deti. Veriaci sa pri sviečkach, 2. Novembra, môžu spojiť v modlitbe na úmysel nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Večer 2. novembra môžeme zapálené sviečky umiestniť v okách našich domovov, ako prejav našej úcty a modlitby. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za sviečky vo výške napr. 1€/1ks, 2€ /1ks 5€ /1ks bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektov a činnosťou Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny. Sviečky si budete môcť kúpiť u dobrovoľníkov.

Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

V utorok 1.11.2016 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00, v kaplnke na Linčianskej o 8.00 h a v nemocničnej kaplnke o 9.00 h.

V stredu 2. 11., v deň spomienky na všetkých zosnulých, bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 h a na cintoríne Kamenná cesta bude o 16.00 h sv. omša za našich zosnulých spojená z tzv. „dušičkovou pobožnosťou“.

Pozývame vás na biblický krúžok, ktorý sa uskutoční vo štvrtok po večernej sv. omši na fare.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť v predajni SSV Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX