Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 17,9,-23,9,2018

1. Dnes sa koná zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. V tomto týždni budú v stredu, piatok a sobotu Jesenné kántrové dni ako poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň.

3. Na sviatok Svätých Anjelov Strážcov 2. októbra je možnosť vstúpiť do Bratstva anjelov strážcov. Kto by mal záujem, nech sa prihlási do 1. októbra v sakristii.

 

Farské oznamy 3.9.-9.9.2018

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. až do večernej svätej omše.

2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci september. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

3. Na prvý piatok bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod.

4. V sobotu 8. septembra na sviatok narodenia Panny Márie v nemocničnej kaplnke o 10.00 hod. bude služiť sv. omšu J. E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup pri priležitosti slávenia 80 wýročia posvätenia nemocničnej Kaplnky povýšenia Svätého Kríža.

5. Na budúcu nedeľu začneme opäť slúžiť sv. omše za účasti detí o 11.15 hod.

6. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa koná pešia púť z Trnavy do Šaštína od 13.9. - 15.9.2018. Púťou do Šaštína chceme vyprosovať dar živej viery, pokoj vo svete, v našom slovenskom národe, aby sa šírila kultúra života, a chránil život od počatia až po prirodzenú smrť. Bližšie informácie sú na nástenke.

7. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 30.7.-5.8.2018

1. Dňa 2. augusta je možné získať vo všetkých farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).

2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

3. Na prvý piatok bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod.

4. Pozývame vás na XIII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

5. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 23.7.-29.7.2018

1. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25. júla po večernej sv. omši.

v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.2. Pozývame vás na XIII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude

3. Na potreby kostola deti z prvého sv. prijímania, ktore bolo 3. júna, obetovali 117,-  € a Bohu známy obetoval 20,-  €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.


 

Farské oznamy 2.7.-8.7.2018

1. Táto nedeľa je prvá v mesiaci júl. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. omše.

2. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

3. Vo štvrtok 5.7.2018 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Slovanských vierozvestov.  V tento deň budú vo farskom kostole sv. omše o 7.00 h, 10.00 h a o 18.00 h. V kostole sv. Jozefa na Paulinskéj ulici sv. omša bude o 9.00 hod. 

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

5. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

6. Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

7. Pozývame vás na XIII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

8. V mesiaci jún na potreby kostola Bohu známi obetovali 100 a 40,-  €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX