Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 14.4.- 20.4.2014

Dnešným dňom sa začína veľký týždeň, v ktorom Svätá Cirkev slávi tajomstvo spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema.

Dnes  popoludní bude v našom farskom kostole vysluhovaná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h.

Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 17.45 h.

Spovedať chorých pred Veľkou nocou budeme v pondelok od 9.00 h.

Taktiež v pondelok po večernej sv. omši nás modlitbová skupina bl. Jána Pavla II. srdečne pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši Tulipánci.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno.

O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu.

Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h

Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h.

Spoločenstvo mladých rodín v Trnave Vás pozýva na modlitbovú novénu k Božiemu Milosrdenstvu. Dobrovoľníci z trnavských kostolov by sa záväzne, v deň určený ich kostolu, pomodlili jedenkrát korunku Božieho Milosrdenstva v hodinu, na ktorú sa zapísali. Hodinový rozpis je na stolíku v zadnej časti kostola.

Na Veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

Na Bielu sobotu obrady vo farskom kostole na Tulipáne budú o 19.30 h. Podrobný rozpis program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na budúcu nedeľu sa bude konať farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetovali 50,- a 30,- €. „Pán Boh zaplať“.

 
 

Farské oznamy 30.12.- 5.1.2014

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe a stavaní betlehema. Vašu námahu nech Pán Boh vynahradí.

Koledníci Dobrej noviny navštívia nahlásené príbytky dnes, 29.12. 2013 v čase od 15.00 h do večera. Koledníci sa stretnú o13.30 h na fare.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok 30. decembra 2013 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Na Silvestra 31.12. po sv. omši o 16.00 h bude ďakovná pobožnosť na konci občianskeho roka. Pri tejto príležitosti možno získať úplné odpustky účasťou na speve „Teba Bože chválime“. Od 23.30 h do polnoci bude vyložená k poklone sviatosť oltárna..

V stredu, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve „Príď Duchu Sv. tvorivý“, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V týždni prvého piatku spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša o 7.00 h vo farskom kostole a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Kto by si chcel dať v období slávnosti Zjavenia Pána požehnať príbytok, nech sa nahlási v sakristii.

Na kostol Bohu známi obetovali: 500 a 100,- €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia