Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 26.5.- 1.6.2014

Túto nedeľu evanjelizácia pred Trnavskou radnicou  nebude.

Na budúcu sobotu 31.5.2014 o 11.00 h bude spoveď prvoprijímajúcich detí a v nedeľu 1.6.2014 o 9.00 h bude v našom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Z tohto dôvodu sv. omša o 10.00 h nebude.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28. mája po sv. omši.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 h a 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok, 30. mája 2014 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z najničivejších v histórií, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa finančne, aké veci darovať a zoznam centier, ktoré materiálnu pomoc prijímajú, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. Ďakujeme všetkým za solidaritu s tisíckami rodín v núdzi.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Na kostol Bohu známy obetovali 30 a 20,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 19.5.- 25.5.2014

Dnes sa koná farská ofera na seminár. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

KDH vás na Stretnutie rodín na Katarínke pri Dechticiach v túto nedeľu 18. mája 2014 o 15.00h. Účastníkov čaká nafukovací hrad, trampolína, mobilné lanové centrum, jazda na historickej lesnej železničke, cukrová vata, občerstvenie a opekačka. Cesta na Katarínku sa nachádza asi 1 km za obcou Dechtice v smere na Naháč.

KDH v Trnave organizuje Spomienkovú akciu na sv. Jána Pavla II. pod názvom Pocta svätému Jánovi Pavlovi II. Podujatie sa uskutoční v pondelok 19. mája, o 16.30 h na Univerzitnom námestí v Trnave pred sochou Sv. Otca.

Prípravné stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v pondelok 19. mája o 16.00 h v kostole na Tulipáne.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás dnes o 16.00 h alebo o 18.30 h pozýva na benefičný koncert „projekt ZBORY“, ktorý sa uskutoční v dome kultúry v Trnave. Lístky je možné zakúpiť i pred predstavením. Všetci z projektu zbory budú účinkovať bez nároku na honorár a výťažok bude venovaný na podporu pastorácie rodín.

Zároveň vás pozývame na ďalší ročník Dňa Rodiny, ktorý sa v Trnave uskutoční 25. 5. 2014. Program začne sv. omšou v katedrále sv. Jána Krstiteľa za rodiny o 15.00 h. Následne bude pokračovať v Mariánskej sále a na nádvorí u jezuitov.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti do Marianky, na púť detí, ktorá sa uskutoční 24.5.2014. Bližšie informácie si môžete prečítať na nástenke.

Kto by mal záujem o rekreačný pobyt vo Vysokých Tatrách s možnosťou dennej účasti na sv. omši – pre mladých i starších, pre rodiny s deťmi – v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, nájde podrobnosti na nástenke pred kostolom.

Na kostol Bohu známy obetoval 30 a 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 12.5.- 18.5.2014

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie tri nedele pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. nás v pondelok 12.5. po večernej sv. omši srdečne pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb.

V utorok 13. mája je spomienka bl. Panny Márie Fatimskej. Po sv. omši bude ružencový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

Vo štvrtok, 15. mája, o 17.00 h pozývame na spoločný ruženec k Sedembolestnej Panny Márie pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

V zadnej časti kostola na stolíku sú v obálkach evanjelizačné CD-čká, ktoré si môžete vziať domov s úmyslom šíriť ich ďalej.

Pokračujeme v májovej pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré každodenne spievame 10 min. pred večernou sv. omšou.

Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie pozýva trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy na púť do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Púť sa uskutoční túto sobotu 17. mája 2014. Záujemcovia o miesto v autobuse, ktorý pôjde z našej farnosti o 8.00 h, nech sa nahlásia v sakristii do stredy večera. Cena autobusu je 6,- €.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Na kostol Bohu známy obetoval 20,20,30 a 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 5.5.- 11.5.2014

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva na benefičný koncert „projekt ZBORY“, ktorý sa uskutoční 18. mája 2014 o 16.00 h. alebo o 18.30 h. v dome kultúry v Trnave. Lístky je možné zakúpiť v Centre pomoci pre rodinu na Štefanikovej 46 ako i v mestskej veži - informácie. Všetci z projektu zbory budú účinkovať bez nároku na honorár a výťažok bude venovaný na podporu pastorácie rodín..

Naďalej trvá  zbieranie podpisov pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. Konferencia biskupov Slovenska sa obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. Pokračujeme zbieranie podpisov aj v našej farnosti.

Pokračujeme v májovej pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré každodenne spievame o 17.50 h.

Vo štvrtok, v deň pracovného pokoja, 8.5. 2014 je pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače. Informácie nájdete pred kostolom na nástenke.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.6.- 6.7.2013. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy 27.4.- 4.5.2014

Modlitbová skupina bl. Jána Pavla II. nás v pondelok 28.4. po večernej sv. omši srdečne pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu, 30. apríla 2013 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 30.4.2013 po večernej sv. omši.

Od štvrtka začíname májovú pobožnosť – Loretánske litánie, ktoré budeme každodenne spievať o 17.50 h.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci máj. Spovedáme každý deň 30 min. pred sv. omšou. Dodatočná sv. omša na prvý piatok bude o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na budúci týždeň 8.5. 2012 je pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače. Informácie nájdete pred kostolom na nástenke.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.6.- 6.7.2013. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetoval 50 a 45,- €. Pán Boh zaplať.

Milovaní bratia a sestry,

v sobotu, 5, apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.

Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou - a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií - sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia