Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 27.4.- 4.5.2014

Modlitbová skupina bl. Jána Pavla II. nás v pondelok 28.4. po večernej sv. omši srdečne pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu, 30. apríla 2013 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 30.4.2013 po večernej sv. omši.

Od štvrtka začíname májovú pobožnosť – Loretánske litánie, ktoré budeme každodenne spievať o 17.50 h.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci máj. Spovedáme každý deň 30 min. pred sv. omšou. Dodatočná sv. omša na prvý piatok bude o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na budúci týždeň 8.5. 2012 je pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače. Informácie nájdete pred kostolom na nástenke.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.6.- 6.7.2013. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetoval 50 a 45,- €. Pán Boh zaplať.

Milovaní bratia a sestry,

v sobotu, 5, apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.

Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou - a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií - sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

 

Farské oznamy 21.4.- 26.4.2014

Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude dodatočná sv. omša na záver deviatnika o 15.00 h.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 h a na Linčianskej o 8.00 h.

Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

Na kostol Bohu známy obetoval 200, 20, 20 a 10,- €. Pán Boh zaplať.

 

ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Kliknutím na logo prejdeš na oficiálnu stránku Roku Sedembolestnej P. Márie.

Úmysel ružencového desiatka v roku Sedembolestnej Panny Márie na mesiac máj je: aby sme si aktívne všímali ľudí na krížových cestách ich každodenného života.

 

Farské oznamy 14.4.- 20.4.2014

Dnešným dňom sa začína veľký týždeň, v ktorom Svätá Cirkev slávi tajomstvo spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema.

Dnes  popoludní bude v našom farskom kostole vysluhovaná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h.

Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 17.45 h.

Spovedať chorých pred Veľkou nocou budeme v pondelok od 9.00 h.

Taktiež v pondelok po večernej sv. omši nás modlitbová skupina bl. Jána Pavla II. srdečne pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši Tulipánci.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno.

O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu.

Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h

Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h.

Spoločenstvo mladých rodín v Trnave Vás pozýva na modlitbovú novénu k Božiemu Milosrdenstvu. Dobrovoľníci z trnavských kostolov by sa záväzne, v deň určený ich kostolu, pomodlili jedenkrát korunku Božieho Milosrdenstva v hodinu, na ktorú sa zapísali. Hodinový rozpis je na stolíku v zadnej časti kostola.

Na Veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

Na Bielu sobotu obrady vo farskom kostole na Tulipáne budú o 19.30 h. Podrobný rozpis program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na budúcu nedeľu sa bude konať farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetovali 50,- a 30,- €. „Pán Boh zaplať“.

   


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia