Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 30.6.- 6.7.2014

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoročných farských Hodov. Všemohúci Boh nech vám všetkým štedro odplatí vašu dobrotu a ochotu pomáhať a zapájať sa do života farnosti..

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za všetky milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Taktiež dnes po večernej sv. omši o 19.30 h sa koná koncert speváckeho zboru Voci Allegre na ktorý srdečne pozývame. Vstup je voľný.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok, 30. júna 2014 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok v mesiaci júl bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

V sobotu 5.7.2014 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Slovanských vierozvestov.  V tento deň budú vo farskom kostole sv. omše o 7.00 h, 10.00 h a večerná sv. omša o 18.00 h.

12.augusta odchádza z našej farnosti pešia púť na Jasnú Horu v Čenstochovej. Záujemci o autobusovú púť, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014, sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Na kostol Bohu známy obetovali 50 a 50, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 23.6.- 29.6.2014

Tento rok na Jasnej Hore v Poľsku obradovala Generálna kapitula nášho rádu Paulínov, ktorá zriadila na Slovensku: Quasi-Provinciu Rádu Sv. Pavla Prvého Pustovníka. Generálny predstavený Paulínov P. Arnold Chrapkowski za Quasi-Provinciála vymenoval P. Martina Lehončáka. Pamätajme o Ňom v našich modlitbách, a Sedembolestná Panna Mária nech ho ochraňuje.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25. Júna po večernej sv. omši.

V piatok, 27. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 h. Večer po slávnostnej sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Prosíme taktiež šikovné gazdinky o napečenie chutných koláčov na občerstvenie, ktoré bude pre všetkých po skončení slávnosti na farskom dvore. V tento deň bude aj farská ofera.

Taktiež v tento deň poďakujeme Pánu Bohu za školský rok, preto srdečne pozývame deti aj mládež.

V nedeľu, na slávnosť sv. Petra a Pavla bude farská ofera, ktorá je určená na dobročinné diela Svätého Otca. Detská sv. omša na budúcu nedeľu a počas prázdnin nebude.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval 25,- €. Zbierka na kostol činila 1100,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Pozývame vás na koncert speváckeho zboru Voci Allegre s dirigentom Andrejom Rapantom na budúcu nedeľu 29.6.2014 po večernej sv. omši o 19.30 h. Vstup je voľný.

 

Farské oznamy 16.6.- 22.6.2014

Túto nedeľu je zbierka na kostol. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie prác v interiéri veži, na maľovku.  Za vaše milodary „Pán Boh zaplať“.

Túto nedeľu, 15. júna o 17.30 h pozývame na spoločný ruženec k Sedembolestnej Panne Márii pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave pozýva mužov a otcov pri príležitosti Dňa otcov na prednášku a diskusiu o mužskej spiritualite s témou: "Byť otcom - identita muža a otcovstvo". Stretnutie sa uskutoční v stredu 18. júna 2014 o 18.00 h v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Prednášať a diskutovať s vami bude  Ing. Ján Balažia, otec dvoch dospelých detí, ktorý sa 10 rokov venuje mužom, ich fungovaniu v rodinách a vo výchove detí v spolupráci so saleziánmi v Bratislave.

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je vo štvrtok 19.6.2014. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 h. Po večernej sv. omši bude slávnostný sprievod k štyrom oltárom. Prvý oltár pripravuje ružencové bratstvo, druhý Tulipánci, tretí neokatechumenátne spoločenstvo a štvrtý Sestry sv. Kríža. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety pred oltárnou sviatosťou. Prosíme tiež o výzdobu príbytkov po trase procesie..

Pozývame Vám na 7. ročník Festivalu mladých rodín, ktorý sa uskutoční budúci víkend 21.-22.6. v Saleziánskom stredisku na Kopánke. V programe sú zaujímavé odborné prednášky, hry, súťaže a zábavný program pre celú rodinu. Viac informácii nájdete na plagátoch a www.festivalmladychrodin.sk.

Na budúcu nedeľu 22. 6. 2014 bude v Trnave slávená slávnosť Božieho Tela. Slávnostná sv. omša začína o 9.30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po ktorej bude tradičná procesia so štyrmi oltárikmi-zastaveniami (pred jezuitmi, pred františkánmi, pred kostolom sv. Anny a v katedrále). Z tohto dôvodu sv. omše o 9.00 hod. a o 10.30 hod. v bazilike nebudú.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.6.- 6.7.2013. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval 10,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 2.6.- 8.6.2014

Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Táto nedeľa je prvá v mesiaci jún. Sviatosť Oltárna bude vyložená k pokloneod16.00 h do večernej sv. omše.

Na budúcu nedeľu máme slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia v tento deň na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvičajných podmienok získať úplné odpustky. Na slávnosť sa každodenne pripravujeme deviatnikom k Duchu Svätému.

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Pred prvým piatkom spovedáme každý deň 30 min. pred sv. omšou.

Na budúci týždeň v dňoch 6.-7. júna (piatok-sobota) sa uskutoční v Trnave 22. ročník Festivalu Lumen. Organizátori srdečne pozývajú všetkých, najmä mladých, aby sa mohli započúvať do dobrej gospelovej hudby, našli zaujímavý a poučný workshop a navštívili rehoľnú kaviareň, kde im budú k dispozícii rehoľníci, rehoľné sestry, seminaristi našej diecézy a tiež mnohí spovedníci pripravení na rozhovor s nimi. Úvodnú svätú omšu v piatok o 16.15 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba bude celebrovať otec arcibiskup Ján Orosch a polnočnú svätú omšu zo soboty na nedeľu vladyka Cyril Vasil.

V pondelok 2. júna sa na námestí uskutoční akcia kresťanských spoločenstiev pod názvom Dobrovoľníci deťom od 9.00 hod. do 18.00 hod. Srdečne pozývame na atrakcie pre deti a mládež ako aj program, ktorý bude zaujímavý pre všetky vekové kategórie. Mamičky s deťmi si prídu tiež na svoje v mama klube pri divadle.

Dom pútnika organizuje počas víkendu 21. – 22. júna autobusovú púť – Skalka nad Váhom a Turzovka. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Dome pútnika.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 7., 8. a 9. Júna – to jest v sobotu, v nedeľu a v pondelok po večernej sv. omši.

Na kostol Bohu známy obetovali  25,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 9.6.- 15.6.2014

Veriaci, ktorí sa dnes zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvičajných podmienok získať úplné odpustky.

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

Sv. Otec František vo svojom posolstve vyslovil voči nám prosbu o zjednotenie sa s ním v modlitbe za pokoj. Túto nedeľu totiž pozval do Vatikánu k spoločnej modlitbe za dar pokoja prezidentov Shimona Peresa a Mahmouda Abbasa. Na stretnutí sa zúčastní aj Jeho svätosť Bartolomej, patriarcha Konštantínopolu.

Zajtra na Svätodušný pondelok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h. Taktiež v pondelok nás pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II na adoráciu po večernej sv. omši.

Na Slovensku sa bude odteraz sláviť nový sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza vo štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého. V tomto roku sviatok pripadá na 12. Júna. Tento sviatok schválený Svätou Stolicou vyzýva celú Cirkev, aby rozjímala o svätosti a kráse Kristovho kňazstva, oduševňuje všetkých veriacich v ich úsilí o svätosť, podnecuje k intenzívnej modlitbe za posvätenie duchovenstva a pobáda tých, ktorí sú povolaní skrze sviatosť posvätného stavu k služobnému kňazstvu, aby sa neochvejne a verne usilovali o osobné posväcovanie, v úplnom odovzdaní sa Bohu a Cirkvi.

V piatok 13. júna po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie prác v interiéri veži, na maľovku.  Za vaše milodary už vopred ďakujem. „Pán Boh zaplať“.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.6.- 6.7.2013. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia