Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 8.9.- 14.9.2014

Táto nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci september. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16 00 h do večernej sv. omše.

V sobotu 13. septembra po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V nedeľu 14. septembra je sviatok povýšenia sv. kríža. Slávnostná sv. omša v nemocničnej kaplnke bude o 9.00 h.

Informácie o dvojdňovej pešej púti do Šaštína sú na nástenke pred kostolom.

Mladých z našej farnosti pozývame na mládežnícky program 7BOLESTNÁ, ktorý sa koná v Šaštíne večer pred národnou púťou k Sedembolestnej Panne Márii, čiže v nedeľu 14.9.2014. V registračnom príspevku 5€ na osobu je zahrnutá aj večera a možnosť ubytovania na noc. Ďalšie info na plagáte.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, hľadá nových ľudí do tímu dobrovoľníkov pre projekt SÁRA – pomoc rodinám s deťmi. Ide o dobrovoľnícku službu pre konkrétne rodiny 2 až 3 hodiny týždenne. Dobrovoľníkom ponúkame vzdelávanie a formáciu. Prihlásiť sa môžete osobne v Centre pomoci pre rodinu.

Pri príležitosti 300. výročia posvätenia františkánskeho chrámu sv. Jakuba bude v túto nedeľu 7. septembra o 19.00 h v kostole sv. Jakuba koncert Františkánskej schóly z Bratislavy. Predstavené budú diela františkánskych skladateľov z 18. storočia. Vstup je voľný.

Na kostol Bohu známy obetoval 50, 10 a 20,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 1.9.- 7.9.2014

Rozhodnutím našich rehoľných predstavených bude v našej farnosti od 1. Septembra pôsobiť p. Gregor Wach. Privítame ho pri sv. omši v deň jeho menín, 3. Septembra.

V pondelok, 1.9. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na budúcu nedeľu znovu započíname detskú sv. omšu o 11.15 h. Pri tejto sv. omši budeme prosiť Pána Boha o požehnanie v novom školskom roku.

Mladých z našej farnosti pozývame na mládežnícky program 7BOLESTNÁ, ktorý sa koná v Šaštíne večer pred národnou púťou k Sedembolestnej Panne Márii, čiže v nedeľu 14.9.2014. V registračnom príspevku 5€ na osobu je zahrnutá aj večera amožnosť ubytovania na noc. Ďalšie info na plagáte.

Informácie o dvojdňovej pešej púti do Šaštína sú na nástenke pred kostolom.

Na kostol Bohu známy obetoval 50, 20 a 10,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 25.8.- 31.8.2014

Odchod autobusu do Čenstochovej bude v pondelok 25.8.2014 o 8.00 h od kostola na Tulipáne.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 27.8.2014 po večernej sv. omši.

Z rozhodnutia našich rehoľných predstavených končí svoje pôsobenie v našej farnosti p. Kazimír Kogut. V stredu pri večernej sv. omši o 18.00 h mu poďakujeme za jeho pôsobenie a sa s ním rozlúčime. Na novom pôsobisku prajeme veľa úspechov.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30.8.2014 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Minulú nedeľu bola zbierka na opravu strechy, ktorá činila1843,-€. Bohu známi obetovali 200, 50 a 40,- €. Všetkým vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 18.8.- 24.8.2014

Dnes sa koná zbierka na opravu strechy farskej budovy. Dobrodincom „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na adoráciu v pondelok 18.8.2014 po večernej sv. omši.

Odchod autobusu do Čenstochovej bude v pondelok 25.8.2014 o 8.00 h od nášho kostola..

Na kostol Bohu známi obetovali 100, 100, 50 a 10,- €. Všetkým dobrodincom „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 11.8.- 17.8.2014

V utorok 12.augusta. bude ráno o 6.00 h dodatočná sv. omša, po ktorej odchádzajú z našej farnosti peší pútnici na Jasnú Horu v Čenstochovej, aby sa odtiaľ vrátili posilnení smelo vyznávať kresťanský život. Pamätajme na pútnikov v našich modlitbách. Kto chce pútnikov podporiť aj zeleninou zo záhradky, môže ju priniesť na faru.

V stredu 13. augusta po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V piatok 15. augusta máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše v tento deň budú vo farskom kostole o 7.00 a o 18.00 h. V nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Taktiež v tento deň 15.augusta vás pozývame na spoločnú modlitbu ruženca k sedembolestnej Panne Márii o 17.00 h, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Na budúcu nedeľu bude zbierka, ktorú použijeme na rekonštrukciu strechy na farskej budove. Bezpodmienečne musíme časť strechy opraviť ešte pred zimou. Za všetky milodary už vopred ďakujem. „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známy obetoval 50,- €. Pán Boh zaplať.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia