Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 29.10.-4.11.2018

1. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok 30. októbra 2018 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 31. októbra po večernej sv. omši.

3. Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

4. Vo štvrtok 1.11.2016 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

5. V piatok 2. 11., v deň spomienky na všetkých zosnulých, bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 h a na cintoríne Kamenná cesta bude o 16.00 hos sv. omša za našich zosnulých spojená z tzv. „dušičkovou pobožnosťou“.

6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

7. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

8. Fórum života v rámci kampane  na ochranu nenarodených detí ešte stále ponúka možnosť zakúpenia sviečok. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je práve symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách svojich domovov.


 

Farské oznamy 22.-28.10.2018

1. Dnes po svätých omšiach je celonarodná zbierka na misie. Zvlašť bude obetoavaná farnostiam v Etópii, ktore su skúšané chudobou. Za vaše milodary srdecne Pan Boh zaplať.

2. Srdečne Vás pozývame na polhodinovú moderovanú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa bude konať v našom kostole vo štvrtok 25. októbra 2018 po večernej sv. omši. Pripomíname, že účasť na verejnej adorácii/poklone, ktorá trvá minimálne 30 minút, umožňuje za obvyklých podmienok zúčastneným veriacim získať úplné odpustky.

3. Salezáni pozývajú všetkých chlapcov mužov, otcov a manželov na chlapskú noc bdenia v piatok 26.10.2018 v kostole na Kopánke. Viac informácií na nastenke pred kostolom.

4. V mesiaci október vás pozývame  na spoločnú modlitbu sv. ruženca každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

5. Naša farnosť sa opäť zapaja do kampanie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro - life organizácia Fórum života z podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampanie je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálenim sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudi zranených potratom. V našichí kostoloch si až do 2. novembra možete zakúpiť originálnu sviečku z logom kampanie a tym podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ludskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácii na www.sviecka.forumzivota.sk

 

Farské oznamy 15.-.21.10.2018

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. Rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, pozývame v túto nedeľu na sv. omšu  o 11.15, a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

3. Pozývame vás na biblický krúžok, ktorý sa uskutoční vo štvrtok po večernej sv. omši na fare.

4. Slovensko sa tento štvrtok dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.
K tejto iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC sa pripojí aj naša farnosť, preto srdečne pozývame všetky ochotné deti aj s rodičmi vo štvrtok na modlitbu sv. ruženca na tento úmysel o 17.30 hod..

5. Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou.

6. Naša farnosť sa opäť zapaja do kampanie Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro - life organizácia Fórum života z podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampanie je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálenim sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudi zranených potratom. V našich kostoloch sia až do 2. novembra možete zakúpiť originálnu sviečku z logom kampanie a tym podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ludskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácii na www.sviecka.forumzivota.sk

7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

Farské oznamy 8.-14.10.2018

 1. Táto nedeľa je prvá v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. omše. Spoločná modlitba sv. ruženca bude dnes o 17.45 hod.

2. V pondelok 8.10.2018 sme pozvaní na spomienkovú sv. omšu za biskupa. Mons. Pavla Hnilicu. Sv. omša bude v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 18.00 hod. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

3. V našom farskom kostole 13. októbra o 10.00 hod. bude dodatočná sv. omša počas ktorej 3. sestry z Kongregácii milosrdných sestier sv. Kríža zložia prvé rehoľne sľuby.

4. Emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol sa dožíva 9. októbra 85. rokov. Zaroveň si 12 júna tohto roku pripomenul  30. výročie biskupskej konsekrácie. Za dary života a biskupskej služby bude ďakovať Pánu Bohu slávením sv. omše 13. októbra o 10.30 hod. v katedralnom chráme sv. Jána Krstiteľa. 

5. V sobotu13. októbra po večernej sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

6. Rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, pozývame na sv. omšu  o 11.15  v nedeľu 14. oktobra, a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

7. Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme posvätný ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Už teraz všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 1.10.-7.10.2018

1. Dnes, 30.9. 2018 môžete podporiť modlitbou a pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka 12. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

2. V pondelok začíname mesiac október, ktorý je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa sv. ruženec bude modliť každý večer o 17.30 hod.

3. Na sviatok Svätých Anjelov Strážcov je možnosť vstúpiť do Bratstva anjelov strážcov. Slávnostné prijatie nových členov do bratstva bude v utorok 2. októbra pri sv. omšiach v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. a v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 18.00 hod.

4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

5. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 hod.

6. Rodičov, ktorí chcú prihlásiť deti na prvé sväté prijímanie, pozývame na sv. omšu  o 11.15  v nedeľu 14. oktobra, a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX