Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 4.12.-10.12.2017

1. Dnes sa koná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

2. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci december bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. omše.

3. Taktiež dnešnou nedeľou sme začali adventné obdobie. Pozývame deti, mládež aj dospelých na Roráty. Vo všedné dni o 6.45 hod. a v sobotu o 7.00 hod.

4. V najbližší utorok pozývame členov Bratstva anjelov strážcov na večernú sv. omšu.

5. V piatok 8. 12. máme prikázaný sviatok Nep. Počatia Panny Márie. Sv. omše v našom farskom kostole budú o 6.45 hod. a o 18.00 hod. a v Kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. a o 16.00 hod.
Pri tejto príležitosti pozývame všetkých na modlitebné Trojdnie pred sviatkom Nep. Poč. Panny Márie, ktoré začne v stredu o 17.00 hod. Podrobný rozpis programu na jednotlivé dni sa nachádza na nástenke.  

6. Pozývame Vás na TRADIČNÝ KONCERT GREGORIÁNSKYCH CHORÁLOV, ktorý sa uskutoční v najbližšiu sobotu 9.12. o 19:00 vo františkánskom kostole sv. Jakuba. Tento rok vystúpi ženský spevácky zbor Voces Gregorianae Cassovienses z Košíc pod vedením vdp. Jána Velbackého.

7. Pozývame všetky deti na stretnutie so svätým Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2017 o 16.00 hod. v našom farskom kostole na Tulipáne.

8. Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízki a príbuzní môžete ich nahlásiť v sakristii do 3. adventnej nedele.

9. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 27.11.-3.12.2017

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu 30. novembra 2017 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 30. novembra po večernej sv. omši.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci december.  Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

Farské oznamy 20.11.-26.11.2017

V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

Do utorka 21.11. budú sv. omše v našom farskom kostole na Tulipáne počas novény k Trnavskej Panne Márii len ráno o 7.00 h. Podrobný program novény je vyvesený na nástenke.

Na budúcu nedeľu, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou bude sa konať zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Farské oznamy 13.11.-19.11.2017

Od pondelka 13.11 do 21.11. bude Novéna k Trnavskej Panne Márii. V našom farskom kostole na Tulipáne budú sv. omše počas novény okrem nedele len ráno o 7.00 h.

V predvečer novény, v túto nedeľu 12. novembra bude sv. omša v bazilike sv. Mikuláša už o 17.00 pre rodiny z deťmi. Po sv. omši bude sviečkový sprievod okolo baziliky. Prosím prineste si sviečky alebo malé kahance. V nedeľu 19. novembra bude slávnostná sv. omša o 9.30. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť. Podrobný program Novény je vyvesený na nástenke.

Na budúcu nedeľu si pripomenieme výročie konsekrácie nášho farského kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Tulipáne.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 30.10.-5.11.2017

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok 30. októbra 2017 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

V stredu 1.11.2016 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

Vo štvrtok 2. 11., v deň spomienky na všetkých zosnulých, bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod. a na cintoríne Kamenná cesta bude o 16.00 hod. sv. omša za našich zosnulých spojená z tzv. „dušičkovou pobožnosťou“.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

V nedeľu 5. novembra pozývame členov Bratstva anjelov strážcov na adoráciu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou od 16.45 hod. Účasť na adorácii je záverečným bodom programu predstavenia a spolupráce laických hnutí a spoločenstiev v našej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Fórum života v rámci kampane  na ochranu nenarodených detí ešte stále ponúka možnosť zakúpenia sviečok. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je práve symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách svojich domovov. Sviečky si možno zakúpiť v centre pomoci pre rodinu na Štefánikovej ulici vedľa Jezuitského kostola.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX