Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 26.10.-2.12.2018

1. Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28. novembra po večernej sv. omši.

3. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok 30. novembra 2018 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

4. V sobotu 1. 12. o 17.00 hod. v predvečer prvej adventnej nedele bude na Trojičnom námestí posviacka adventného venca. Srdečne vás všetkých pozývame.

5. Spoločenstvo Tulipánci pozýva na nočný modlitbový program s názvom kam kráčaš? ktorý sa uskutoční 1.12. v našom farskom kostole, začne sa modlitbou sv. ruženca o 17:15 pokračovať bude sv. omšou, vystúpením kapiel, workshopmi, adoráciou a záverečnou sv. omšou. Viac informácií najdete nástenke alebo na www.tulipanci.sk Šikovné gazdinky, ktoré by mali záujem pomôcť s občerstvením, môžu priniesť sladké či slané koláče na faru v piatok po večernej sv. omši alebo v sobotu od 8:00 hod. do 17.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní.

6. Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

 

Farské oznamy 19.11.-.25.11.2018

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. V pondelok 19. novembra si pripomenieme výročie konsekrácie nášho farského kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Tulipáne.

3. Do stredy 21.11. budú sv. omše v našom farskom kostole na Tulipáne počas novény k Trnavskej Panne Márii len ráno o 7.00 hod. Podrobný program novény je vyvesený na nástenke.

4. Sestry Sv. Kríža pozývajú na duchovnú obnovu pre mužov a ženy, ktorá bude v sobotu 24.11.2018 v ich provinciálnom dome. Program začína o 9.00 hod. a ukončenie bude o 15.00 hod. Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

5. Na budúcu nedeľu, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou bude sa konať zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

6. Spoločenstvo Tulipánci pozýva na nočný modlitbový program s názvom kam kráčaš? ktorý sa uskutoční 1.12. v našom farskom kostole, začne sa modlitbou sv. ruženca o 17:15 hod. Viac informácií najdete nástenke alebo na www.tulipanci.sk

7. Na potreby kostola Bohu známi obetovali 50 a 20,-  €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 12.11.-18.11.2018

1. Od 13. do 21. novembra bude Novéna k Trnavskej Panne Márii. V našom farskom kostole na Tulipáne budú sv. omše počas novény okrem nedele len ráno o 7.00 hod. V predvečer novény, v pondelok 12. novembra bude sv. omša v bazilike sv. Mikuláša už o 17.00 hod. pre rodiny z deťmi. Po sv. omši bude sviečkový sprievod okolo baziliky. Prosím prineste si sviečky alebo malé kahance. V nedeľu 18. novembra bude slávnostná sv. omša o 9.30. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť. Podrobný program Novény je vyvesený na nástenke.

2. V sobotu 17. 11. bude v bazilike o 17.00 hod. Akatist k Bohorodičke, ktorý pripravujú speváci z našej farnosti a od 21.00 hod. bude mládežnícky program.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 13.3.-19.3.2017

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci november. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16 00 hod. až do večernej svätej omše.

2. Nezabudnime, že do 8.11.2018 máme možnosť získavať úplne odpustky pre zosnulých.

3. V utorok 6. novembra pozývame členov Bratstva anjelov strážnych na sv. omšu, kde počas homílie  si vypočujeme ako anjel strážny previedol sestru Faustínu troma miestami: očistcom, nebom a peklom.

4. Sestričky Sv. Kríža pozývajú na duchovnú obnovu pre dievčatá od 13 do 17 rokov, ktorá bude v dňoch od 9. - 11.novembra v Cerovej. Viac informácií na nástenke.

5. V dňoch od 23.-25.novembra 2018 sa uskutočni 24. púť zrelosti. Podrobnosti su na nástenke.

6. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 29.10.-4.11.2018

1. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok 30. októbra 2018 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 31. októbra po večernej sv. omši.

3. Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

4. Vo štvrtok 1.11.2016 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

5. V piatok 2. 11., v deň spomienky na všetkých zosnulých, bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 h a na cintoríne Kamenná cesta bude o 16.00 hos sv. omša za našich zosnulých spojená z tzv. „dušičkovou pobožnosťou“.

6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

7. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

8. Fórum života v rámci kampane  na ochranu nenarodených detí ešte stále ponúka možnosť zakúpenia sviečok. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je práve symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách svojich domovov.


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX