Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 1.12.2019

1. Dnes (1. decembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

2. Poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu v mesiaci december začne vo farskom kostole dnes (1. septembra) o 16.00 h Záver poklony bude pred večernou svätou omšou.

3. Roráty začínajú zajtra (v pondelok 2. decembra) Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno.

4. K prvému piatku budeme spovedať každý deň pol hodiny pred svätou omšou.

5. Srdečne pozývame vo štvrtok 5. decembra po večernej sv. omši na moderovanú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou, ktorá sa bude pravidelne konávať raz mesačne.

6. Naša farnosť a Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra od 15.00 h na Tulipáne a bude sa niesť v téme duchovnej prípravy na Vianoce. Zabezpečený bude program pre deti a bude aj stretnutie so sv. Mikulášom. Viac informácií na plagáte alebo na webovej stránke Spoločenstva Tulipánci.

7. Dnes (v nedeľu 1. decembra) bude zbierka na charitu.

 

Farské oznamy 24.11.2019

1. Dnes (v nedeľu 24. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. V utorok 26. novembra o 21.00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský.

3. V stredu 27. novembra po večernej svätej omši sa uskutoční stretnutie Ružencového bratstva.

4. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu v sobotu 30. novembra o 7.30 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Hlavný celebrant bude P. Timotej Masár SJ.

5. V piatok 29. novembra o 15.00 h sa uskutoční v Provinciálnom dome Milosrdných sestier Sv. kríža v Trnave duchovná obnova pre ženy a mužov. Sestry srdečne pozývajú.

6. Naša farnosť a Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Rodinné popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra od 15.00 na Tulipáne a bude sa niesť v téme duchovnej prípravy na Vianoce. Zabezpečený bude program pre deti a bude aj stretnutie so sv. Mikulášom. Viac informácií na plagáte alebo na webovej stránke Spoločenstva Tulipánci.

7. Na budúcu nedeľu (1. decembra) bude zbierka na charitu.

8. Budúca nedeľa (1. decembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

9. Roráty začínajú v pondelok 2. decembra Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6:40 h ráno.

 

Farské oznamy 17.11.2019

1. Novéna k Trnavskej Panne Márii pokračuje až do štvrtka 21. novembra v Bazilike sv. Mikuláša. Podrobný program je na nástenke.

2. Dnes (v nedeľu 17. novembra) bude v bazilike slávnostná svätá omša o 9:30 h. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť.

3. Z dôvodu konania novény, od pondelka do štvrtka v našom kostole budú sväté omše len ranné. Večerné sväté omše nebudú.

4. V utorok 19 novembra pripadá výročie konsekrácie farského kostola. Slávnostná svätá omša bude slúžená o 7:00 h (ráno).

5. Na budúcu nedeľu (24. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

6. Dnes (v nedeľu 17. novembra) bude je mimoriadna zbierka na potreby kostola.  Milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.11.2019

1. V pondelok 11. novembra pozýveme na svätú omšu o 18:00 h rodičov a deti prvoprijímajúce.

2. Novéna k Trnavkej Panne Márii sa začína v stredu 13. novembra a pokračuje až do štvrtka 21. novembra v Bazilike sv. Mikuláša. Podrobný program je na nástenke.

3. V našom kostole preto budú od stredy do soboty len ranné sv. omše. Večerné sv. omše nebudú.

4. V predvečer novény, v utorok 12. novembra bude sv. omša v bazilike sv. Mikuláša už o 17.00 hod. pre rodiny z deťmi. Po sv. omši bude sviečkový sprievod okolo baziliky. Prosím prineste si sviečky alebo malé kahance.

5. V sobotu 16. novembra bude v bazilike o 17.00 hod. Akatist k Bohorodičke, ktorý pripravujú speváci z našej farnosti a od 20.30 hod. bude mládežnícky program.

6. V nedeľu 17. novembra bude slávnostná sv. omša o 9.30. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť.

8. V utorok 12.11.2019 pozývame na výročné stretnutie členov Bratstva anjelov strážnych. Program sa začne sv. ružencom o 17.30 hod. Bližšie podrobnosti nájdete na plagáte.


 

Farské oznamy 3.11.2019

1. Dnes (3. novembra) je prvá nedeľa v mesiaci november. V našom farskom chráme bude poklona od 16:00 do 18:30 h. Srdečne všetkých pozývame. Modlitba posvätného ruženca začne od 17:45 h.

2. Pripomíname, že ten veriaci, ktorý do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia