Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farske oznamy 15.10.2020

1. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky.


Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misii cez e-zbierku cez internetovskú stránku www.misijnediela.sk.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.


2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.


3. Od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktoré sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


4. Z tohto dôvodu v prednej časti kostola (na Tulipáne pri soche Pomocnici kresťanov a v pavlínskom kostole pri soche sv. Petra) sa nachádza škatuľka, do ktorej môžete vhodiť, vopred doma napísaný papierik s menom a telefónnym číslom. Papierik stačí vhodiť len raz, aby ste sa dostali do zoznamu účastníkov. Týchto veriacich budeme postupne pozývať podľa poradovníka  k účasti na Eucharistii. Prednosť majú tí veriaci, ktorí majú úmysel svätej omše a ktorí svoj záujem nahlásia najneskôr deň pred konaním Eucharistie – do 19:00 h. Povinnosti lektorov sú zatiaľ zrušené.


5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb.


6. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE

pavlíni.sk bude:

- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h, a 18:30 h

- v pracovné dni o 18:00 h


7. Úmysly svätých omší môžeme zapísať v čase, v ktorom je otvorený kostol.


8. Keďže počas súkromných adorácií pred Oltárnou sviatosťou  je obmedzený počet veriacich (jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb), prosíme prítomných na adorácii, aby mali ohľad na ostatných a po svätom prijímaní sa dlho nezdržovali v kostole.


9. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

10. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

- V nedeľu od 16:00 h do 17:30 h.

- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.

- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.


11. Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


12. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 16:00 h v kostole Božského Srdca je zrušená.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

14. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa je zrušená.


13. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 10:00 h do 16:00 h.


14. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 10:00 h do 10:30 h a od 15:30 do 16:00 h.


15. Tieto informácie sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 

Farske oznamy 11.10.2020

1.      V úvode svätej omše:

Pripomíname, že platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame len s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme si ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky,

- nespievame spoločne piesne.

2.      Pripomíname, že vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

3.      Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca bude každú nedeľu o 10:00 h na YOU TUBE pavlíni.sk.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

4.      Pri naplnení počtu 50 osôb v kostole je možné zúčastniť sa omše vo farskom dvore, kde bude počas všetkých nedeľných svätých omší ozvučenie.
Sväte prijímanie tam donesieme. Stoličky si môžete zobrať zo sály sv. Jozefa a  tam ich treba po skončení bohoslužby odniesť.

5.      Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole Božského Srdca slúžené naďalej o 8:30 h.

6.      Okrem tejto bude vo farskom kostole v nedeľu, až do zrušenia, dodatočná recitovaná svätá omša o 16:00 h.

7.      O 17:00 h budeme udeľovať sväté prijímanie všetkým, ktorí pre všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, chcú prijať Eucharistického Pána.

8.      Na modlitbu posvätného ruženca v pondelok 12. októbra o 17:15 h pozývame najmä prvoprijímajúce deti.

9.      V utorok 13. októbra bude po večernej svätej omši (na Tulipáne) Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

10.    Na budúcu nedeľu 18. októbra o 17:15 h pozývame všetky deti na modlitbu posvätného ruženca. Takto sa pripojíme do aktivity, ktorá sa volá: Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.

14.    Na budúcu nedeľu (18. októbra) bude zbierka na misie.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

11.    V každú nedeľu, až do zrušenia, bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa

dodatočná svätá omša o 8:00 h (najmä pre seniorov).

12.    V utorok 13. októbra bude po večernej svätej omši (na Tulipáne) Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

14.    Na budúcu nedeľu (18. októbra) bude zbierka na misie.

 

Farske oznamy 4.10.2020

1.      V úvode svätej omše:

Pripomíname, že platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame len s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme si ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky,

- nespievame spoločne piesne,

- prosíme organistov, aby piesne hrali a nespievali ani žalm (piesne budú len hrané),

- k hraným melódiám (nápevom) sa pripojíme myšlienkami a srdcom - bez spevov.

2.      Začali sme mesiac, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Ruženec s uvažovaniami vo farskom kostole Božského Srdca sa modlime o 17:15 h pred Oltárnou sviatosťou. V pavlínskom kostole sv. Jozefa modlitba začína o 8:30 h. Všetkých pozývame.

3.      Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

4.      Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

5.      Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca bude každú nedeľu o 10:00 h na YOU TUBE pavlíni.sk.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

6.      Pri naplnení počtu 50 osôb v kostole je možné zúčastniť sa omše vo farskom dvore, kde bude počas všetkých nedeľných svätých omší ozvučenie.
Sväte prijímanie tam donesieme. Stoličky si môžete zobrať zo sály sv. Jozefa a  tam ich treba po skončení bohoslužby odniesť.

7.      Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h.

8.      Okrem tejto bude vo farskom kostole v nedeľu, až do zrušenia, dodatočná recitovaná svätá omša o 16:00 h.

9.      O 17:00 h budeme udeľovať sväté prijímanie všetkým, ktorí pre všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, chcú prijať Eucharistického Pána.

10.    Dnes (v nedeľu 4. októbra) po krátkej bohoslužbe so svätom prijímaním, čiže po 17:00 h modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu začne v kostole Božského Srdca poklona na prvú nedeľu v mesiaci. Záverečné modlitby budú o 18:15 h.

11.    Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovaná v sobotu 17. októbra o 10:00 h, o 11:00 h, a keď bude treba aj o 12:00 h. Osláv sa okrem skromnej liturgickej služby zúčastnia birmovanci a len ich birmovní rodičia. Ostatní sa spoja prostredníctvom internetu, cez priame vysielanie. Obsahom liturgie okrem vysluhovanej sviatosti bude bohoslužba slova s prijímaním.

12.    Krátke organizačné stretnutie pre birmovancov bude na začiatok deviatnika, v piatok 9. októbra o 16:30 h a druhé organizačné stretnutie za účasti len jedného z rodičov birmovancov bude v ten istý deň o 19:00 h.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

13.    V každú nedeľu, až do zrušenia, bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa

dodatočná svätá omša o 8:00 h (najmä pre seniorov).

 

Farske oznamy 27.09.2020

1. Z dôvodu červenej zóny do ktorej patrí aj Trnava, pripominame, že platia tieto opatrenia:
- do kostola vchádzame len s rúškom,
- nepoužívame svätenú vodu, spoločné predmety ako: rôzne texty, modlitebníky, ružence.
- pri vchode si dezinfikujeme si ruky,
- nepodávame si ruky na znak pokoja,
- prijímanie má prednosť na ruky,
- nespievame spoločne piesne, (piesne budú len hrané,)
- sedenie šachovnicové,
- treba dodržať vzdialenosť 2 metroe od seba (aj služba liturgická.)

2. Kostol Božského Srdca: Dnes (v nedeľu 27. septembra) na svätej omši o 10:00 h vo farskom kostole poďakujeme Pánu Bohu za plody úrody.

3. Poklona v kostole Božského Srdca začne dnes (v nedeľu 20. septembra) o 17:00 h.

4. Apel Jasnohorský s priamym prenosom z Čenstochovej bude v nedeľu 27. septembra o 21:00 h. Srdečne pozývame do farského kostola.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred svätou omšou.

6. Kostol Božského Srdca: Na prvý piatok v mesiaci (1. októbra) bude sv. omša aj o 7:00 h ráno.

7. V stredu 30. novembra po svätej omši bude krátke stretnutie Ružencového bratstva.

8. Vo štvrtok (1. októbra) začíname mesiac, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Ruženec s uvažovaniami sa budeme modliť o 17:15 h pred Oltárnou sviatosťou. Všetkých pozývame.

9. Informujeme, že na sviatok anjelov strážnych, teda tento  piatok 2. októbra je deň, kedy Bratstvo anjelov strážnych prijíma nových členov do svojich radov. Preto tí, ktorí by mali záujem stať sa členmi Bratstva anjelov strážnych, nech sa nahlásia vopred v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. V daný deň môžu už prijatí členovia bratstva, za obvyklých podmienok, získať úplné odpustky, a takisto v tento deň promótor bratstva pri slúžení sv. omše venuje jednu prosbu za zosnulých členov bratstva za uplynulý rok.

 

Farske oznamy 20.09.2020

1. Poklona v kostole Božského Srdca začne dnes (v nedeľu 20. septembra) o 17:00 h.

2. Odchod autobusu pútnikov do týchto miest: Kalvária Oščadnica, Klin, Kalvária Bobrov, Oravská priehrada bude v sobotu 26. septembra o 6.30 h. Autobus bude pristavený na rohu ulice Tulipánová – Ružová (oproti sestrám) a aj zastaví na autobusovej zastávke pri Hospodárskej ulici.

3. Apel Jasnohorský s priamym prenosom z Čenstochovej bude v nedeľu 27. septembra o 21:00 h. Srdečne pozývame do farského kostola.
Kostol Božského Srdca:

4. V nedeľu 27. septembra na svätej omši o 10:00 h vo farskom kostole poďakujeme Pánu Bohu za plody úrody. Kto by chcel doniesť niečo z plodov úrody na požehnanie, nech donesie vo štvrtok (24. septembra).

5. Vo štvrtok 24. septembra sa v kostole po večernej svätej omši (o 18.45 h) uskutoční stretnutie rodičov  prvoprijímajúcich detí.

6. Deviatnik pred vysluhovaním sviatosti birmovania začne v piatok 9. októbra. V tento deň zacnieme aj s krátkymi nácvikmi na slávnosť birmovania. Pripomíname, že slávnosť birmovania v našej farnosti bude v sobotu 17. októbra. Podľa odporučenia arcibiskupského úradu birmovanie bude vysluhované vo farskom dvore.
Pavlínsky kostol sv. Jozefa:

7. V stredu 23. septembra na svätej omši o 9:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa poďakujeme Pánu Bohu za plody úrody. Kto by chcel doniesť niečo z plodov úrody na požehnanie, nech donesie v utorok (22. septembra).

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia