Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 22.12.- 28.12.2014

 

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 22.12.2014, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

Na Štedrý deň budú sv. omše  v našom farskom kostole ráno o 7.00 h, a o 24.00 polnočná.

Na sviatok Narodenia Pána sú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu a  na sviatok sv. Štefana budú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a o 18.30 h.

Veľmi srdečne pozývame na jasličkovú pobožnosť vo štvrtok 25. 12. o 16.00 h.

V nedeľu 28. 12. 2014 na sviatok sv. Rodiny o 10.00 h bude obnovenie manželských sľubov.

Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert vokálnej skupiny A Capella, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole v sobotu 27. 12. o 19 00 h. Vstup je voľný.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne dňa 28.12.2014 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov a prispieť tak na zbierku pre vzdelávanie detí v Afrike, môže sa zapísať v sakristii. Stretnutie detí – koledníkov bude v nedeľu 28.12.2014 o 13.00 h na fare.

Na stolíku v zadnej časti kostola nachádzajú sa pohľadnice, ktoré pripravila Aliancia za rodinu ako kampaň pred referendom o ochrane rodiny. Podrobné informácie sa nachádzajú na stránke www.alianciazarodinu.sk

Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

Na kostol Bohu známy obetovali: 100, 50 a 10,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 

Farské oznamy 15.12.- 21.12.2014

V období adventu pozývame na Roráty vo všedné o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Od pondelka 15.12.2014, začneme Predvianočný deviatnik - „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“ -  večernou sv. omšou,  pri ktorej posvätíme putovné obrazy Svätej rodiny.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do 20. decembra.

Pripomíname, že spovedáme v našej farnosti vo všedné dni od 17.30 h. Na IV. Adventnú nedeľu 21.12.2014 budeme spovedať od 14.00 do 18.00 h.  V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Centrum pomoci pre rodinu Vás pozýva na prednášku na tému: Celoštátne stratégie ochrany a podpory ľudských práv a RODOVEJ ROVNOSTI a ich dopad na výchovu a vzdelávanie našich detí. Prednáška sa uskutoční v pondelok 15. 12. 2014 o 18.15 hod. v Centre pomoci pre rodinu u Jezuitov v Trnave. Prednáša Renáta Ocilková, zástupkyňa KBS na expertných rokovaniach k stratégiám. Je dôležité vedieť pravdivé informácie o týchto dokumentoch, ktoré ovplyvnia budúcnosť našich detí a rodín. Prosíme, aby ste si našli čas sa zúčastniť, ide naozaj o veľa. Viac info na plagáte.

Fórum života Vás pozýva v utorok 16. decembra o 17.00 hod. pred Úrad vlády v Bratislave vytvoriť živú reťaz ako protest proti obsahu a forme Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Tento dokument presadzuje ideológiu rodovej rovnosti, obsahuje požiadavku na registrované partnerstvá či oslabenie manželstva, má byť schválený do konca decembra. Spoločne ukážme vláde, že nesúhlasíme s týmto ideologickým dokumentom. Viac info na plagáte a na stránke www.forumzivota.sk. Odporúčame priniesť si baterku, ktorou sa bude svietiť počas protestu.

Na kostol Bohu známi obetovali 100 a 20,-€. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 8.12.- 14.12.2014

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci december. Vyloženie Sviatosti  Oltárnej k individuálnej poklone bude od 16.00 h do večernej sv. omše.

U jezuitov v Mariánskej sále prebieha Misijný bazár, ktorého výťažok pôjde na podporu výstavby ZŠ pre siroty v Bijapure (India). Bazár bol otvorený v sobotu o 15.00 h a pokračuje aj dnes do 21.00 h s krátkou prestávkou medzi 13. a 14. hodinou. Vstup je od Františkánskej ulice.

V pondelok máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny MárieSv. omše v našom farskom kostole budú ráno o 6.45 h a večer o 18.00 h. V nemocničnej kaplnke bude sv. omša o 16.00 h.

V pondelok po večernej sv. omši Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do 20. decembra.

Piatok 12. 12. 2014 o 19.00 h budú v kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Centrum pomoci pre rodinu Vás pozýva na prednášku na tému: Celoštátne stratégie ochrany a podpory ľudských práv a RODOVEJ ROVNOSTI a ich dopad na výchovu a vzdelávanie našich detí. Prednáška sa uskutoční v pondelok 15. 12. 2014 o 18.15 h v Centre pomoci pre rodinu u Jezuitov v Trnave. Prednáša Renáta Ocilková, zástupkyňa KBS na expertných rokovaniach k stratégiám. Je dôležité vedieť pravdivé informácie o týchto dokumentoch, ktoré ovplyvnia budúcnosť našich detí a rodín. Prosíme, aby ste si našli čas sa zúčastniť, ide naozaj o veľa.

Výnos jesennej zbierky na charitu činil 943,-€ a  Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známi obetovali 100, 45 a 30,-€. Všetkým vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 1.12.- 7.12.2014

Pastiersky list otcov biskupov z dnešnej nedele nájdete TU.

Dnes sa koná jesenná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Na prvú nedeľu v mesiaci december bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Taktiež dnešnou nedeľou sme začali adventné obdobie. Pozývame deti, mládež a dospelých na Roráty vo všedné o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Trnavské spoločenstvá Aggeus, Agape a Kanaan Vás pozývajú na TT CHVÁLY v pondelok 1.12.2014 do jezuitského kostola o 18.30 h. Téma chvál je: Život v Duchu Svätom.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci december.  Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Všetky deti srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2014, v sobotu, o 16.00 h.

Zbierka na kostol z minulej nedele činila 880,-€ a Bohu známina energie obetovali 800,-€. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 24.11.- 30.11.2014

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Taktiež dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať.“

Dnes o 15.00 h bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok, 24. 11.2014 po sv. omši na spoločnú adoráciu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26.11.2014 po večernej sv. omši.

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach  v sobotu večer a v nedeľu ráno budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

Svätý Otec František vyhlásil nadchádzajúci rok 2015 za rok zasväteného života.

Otvorenie Roka zasväteného života sa v Trnavskej arcidiecéze uskutoční modlitbou slávnostných prvých vešpier z 1 adventnej nedele, v sobotu 29. Novembra 2014 o 17.30 h v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Na túto spoločnú modlitbu vás všetkých srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia