Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 20.4.2015 - 26.4.2015

Dnes je zbierka na kostol. Dobrodincom Pán Boh zaplať.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, vás pozýva na interaktívnu tvorivú aktivitu s prvkami dramatickej výchovy pod názvom "Biblia očami detí", aktivita je určená pre všetky deti do 6 rokov a uskutoční sa 21. apríla 2015 (utorok) o 10.00 h v priestoroch Centra pomoci pre rodinu na Štefanikovej 46.

Autobus na našu farskú púť Budapešť, Marianostra, Panonhalma, ktorá sa uskutoční v sobotu 25.apríla 2015, bude odchádzať o 6.00 h spred kostola. Predpokladaný príchod je o 22.00 h.

Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Vo štvrtok 24.4.2015 vás rehoľníčky a rehoľníci pozývajú do Františkánskeho kostola na sv. omšu o 18.00 h a po nej na hodinovú moderovanú adoráciu v ktorej sa budeme spoločne modliť za rehoľné a kňazské povolania.

Bohoslovci Trnavskej a Bratislavskej arcidiecézy z Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí 2015, ktorý sa uskutoční 26. apríla 2015 na nedeľu Dobrého Pastiera v bratislavskom seminári.

Diecézne Pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy pozýva bezdetné manželské páry na víkendové stretnutie, ktoré sa uskutoční v máji na Donovaloch. Na stretnutí odznie veľa praktických informácií a inšpirácií, ktoré môžu manželom pomôcť pri ďalšom riešení ich situácie. Bližšie informácie na plagáte na nástenke alebo na stránke  www.rodinabb.sk

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Na kostol Bohu známi obetovali 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 13.4.2015 - 19.4.2015

Dnes je dodatočná sv. omša o 15.00 h k oslave Božieho milosrdenstva, ktorého sviatok dnes slávime.

Modlitbová skupina sv.. Jána Pavla II. pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb, v pondelok 13.4. po večernej sv. omši.

Trnavská gospelová kapela SPEKTRUM všetkých srdečne pozýva na koncert spojený s predstavením nového albumu, ktorý sa uskutoční v piatok, 17.4.2015, v Kine Hviezda o 19.00 h. Vstup je voľný.

Bývalí bratislavsko-trnavskí pomocní biskupi Mons. Dominik Tóth a Mons. Vladimír Filo ďakujú Pánu Bohu za dar 25 rokov biskupskej služby. (17. 3. 1990) Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, všetkých srdečne pozýva na slávenie ďakovnej sv. omše v nedeľu 19. 4. 2015 o 11.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Farské oznamy 6.4.2015 - 12.4.2015

Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude dodatočná sv. omša na záver deviatnika o 15.00 h.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 h a na Linčianskej o 8.00 h.

Trnavská gospelová kapela SPEKTRUM všetkých srdečne pozýva na koncert spojený s uvedením ich nového albumu, ktorý sa uskutoční 17. 4. 2015 v Kine Hviezda o 19.00 h. Vstup je voľný.

11. apríla 2015 t. j. sobotu si pripomíname jubileum 1200 rokov od narodenia sv. Metoda a 1130. výročie od jeho smrti 6. apríla 885. Táto slávnosť sa koná na Devíne. Viac info na plagáte.

Na kostol ružencové bratstvo obetovalo 100,-€ a Bohu známi 50 a 100,- €. Pán Boh zaplať.

 

OBRADY VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA Kostol sv. Jozefa (paulínsky)

Zelený štvrtok
18.00 – svätá omša
do 20.00 – adorácia

Veľký piatok
15.00 – Krížová cesta
15.40  – korunka  k Božiemu milosrdenstvu
16.00 – Obrady Veľkého piatku
do 20.00 – adorácia

Biela sobota
9.00 – 18.50 – adorácia
15.00 – korunka  k Božiemu milosrdenstvu 
19.30 – Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa
9.00 – sv. omša
Po sv. omši korunka  k Božiemu milosrdenstvu

 

Farské oznamy 30.3.2015 - 5.4.2015

Z rozhodnutia Konferencie Biskupov Slovenska sa dnes koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za všetky milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Dnes je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h.

Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty muži z Modlitieb otcov.

Taktiež dnes sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h

Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II  pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii na tému – Odpustenie, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno.

O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu.

Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h

Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h.

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu obrady vo farskom kostole na Tulipáne budú o 19.30 h.

Podrobný rozpis program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetoval 50,-€  a na kvety do Božieho hrobu 25,- €.  „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia