Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 16.2.2015 - 22.2.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým  vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu v pondelok, 16. februára, po večernej sv. omši.

V tomto týždni je Popolcová streda. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod. a o 18.00 h.

Týmto dňom sa začína v Katolíckej Cirkvi Pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie najväčších sviatkov roka – Veľkej noci.

Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

V pôstnom období bude vo farskom kostole bývať pobožnosť Krížovej cesty pravidelne každý piatok o 17.30 h a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.45 h.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na 1. pôstnu nedeľu má prípravu krížovej cesty na starosti Ružencové bratstvo.

Na kostol obetoval Bohu známy 50,-€. Pán Boh zaplať.

Na prvú pôstnu nedeľu – budúcu nedeľu – bude zbierka na charitu.

 

Farské oznamy 9.2.2015 - 15.2.2015

V stredu 11.2. na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej máme aj XXIII. svetový deň chorých.

V tento deň o 9.00 h v kostole sv. Jozefa na Paulínskej ulici a v našom farskom kostole o 18.00 h pri sv. omši vyslúžime sviatosť pomazania chorých pre ľudí v pokročilom veku a pre chorých.

Podmienkou prijatia tejto sviatosti je stav bez ťažkého hriechu.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Na kostol Bohu známy obetoval 50,- €. „Pán Boh zaplať“..

 

Farské oznamy 2.2.2015 - 8.2.2015

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci február bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do večernej svätej omše.

V pondelok máme Sviatok Obetovania Pána. Obrad požehnania sviec bude pri sv. omšiach vo farskom kostole o 7.00 h a o 18.00 h.

J. Ex. Mons. Ján Orosch srdečne pozýva na slávenie Eucharistie na Sviatok Obetovania Pána,

2. februára 2015 o 9.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti Dňa zasvätených. Na základe pápežského poverenia Apoštolská peniteciária poskytuje pri tomto slávení za obvyklých podmienok možnosť získať úplne odpustky.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Pozýva na adoráciu za rodiny v pondelok, 2. Februára, po večernej sv. omši.

V utorok, 3. februára máme spomienku sv. Blažeja. Pri večernej sv. omši bude požehnanie hrdla.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hav nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Pri večerných sv. omšiach pokračujeme v Novéne za rodiny, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

Výnos zbierky na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy z minulej nedele činil 820,- €.

Členovia Ružencového bratstva na kostol obetovali 100,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať".

 

Program novény za rodinu

1. deň - Biblický obraz rodiny

2. deň - Manželstvo a rodina v Božom pláne

3. deň - pastiersky list

4. deň - pastiersky list

5. deň - rodina ako prostredie pre rast osobnosti (jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy)

6. deň - výchova v rodine

7. deň - jedinečné miesto pre každého v rodine - otec, mama, dieťa, starý rodičia

8. deň - manželstvo

9. deň - svätá rodina

 

Farské oznamy 26.1.2015 - 1.2.2015

Dnes sa koná zbierka pre potreby katolíckeho školstva Trnavskej arcidiecézy.  Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28.1. 2015 po večernej sv. omši.

Pozývame Vás na Novénu za rodinu, ktorá sa uskutoční od štvrtku 29.1 do piatku 6.2.; prebiehať bude na sv. omši, každý deň, počas deviatych dní o 18.00 h, v rámci ktorých bude v kázňach rozoberaná téma rodiny.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok 30. januára 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia