Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 18.8.- 24.8.2014

Dnes sa koná zbierka na opravu strechy farskej budovy. Dobrodincom „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na adoráciu v pondelok 18.8.2014 po večernej sv. omši.

Odchod autobusu do Čenstochovej bude v pondelok 25.8.2014 o 8.00 h od nášho kostola..

Na kostol Bohu známi obetovali 100, 100, 50 a 10,- €. Všetkým dobrodincom „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 11.8.- 17.8.2014

V utorok 12.augusta. bude ráno o 6.00 h dodatočná sv. omša, po ktorej odchádzajú z našej farnosti peší pútnici na Jasnú Horu v Čenstochovej, aby sa odtiaľ vrátili posilnení smelo vyznávať kresťanský život. Pamätajme na pútnikov v našich modlitbách. Kto chce pútnikov podporiť aj zeleninou zo záhradky, môže ju priniesť na faru.

V stredu 13. augusta po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V piatok 15. augusta máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše v tento deň budú vo farskom kostole o 7.00 a o 18.00 h. V nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Taktiež v tento deň 15.augusta vás pozývame na spoločnú modlitbu ruženca k sedembolestnej Panne Márii o 17.00 h, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Na budúcu nedeľu bude zbierka, ktorú použijeme na rekonštrukciu strechy na farskej budove. Bezpodmienečne musíme časť strechy opraviť ešte pred zimou. Za všetky milodary už vopred ďakujem. „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známy obetoval 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 4.8.- 10.8.2014

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci august bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

V pondelok Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu sviatostného Krista.

Všetkých mladých pozývame na diecézne stretnutie mládeže NÁDEJ, ktoré sa bude konať v sobotu 23.8.2014 v Bojničkách. Témou tohoročného stretnutia je biblický výrok: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Máme ešte voľné miesta na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Centrum pomoci a vzdelávania spolu s Katolíckou jednotou Slovenska organizujú v mesiaci august Trh dobra a pomoci. Informácie o vhodných veciach, ich príjme a predaji nájdete vyvesené na nástenke.

 

Farské oznamy 28.7.- 3.8.2014

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na sv. omšu vo sviatok bl. Sestry Zdenky, ktorá bude v stredu, 30. júla 2014 o 16.00 h v Podunajských Biskupiciach.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedáme každý deň od 17.30 h. 
Na prvý piatok, 1. Augusta, bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

V sobotu, 2.augusta, možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky:
- sv. spoveď
- sv. prijímanie 
- a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu)
Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

Máme ešte voľné miesta na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Výnos zbierky na kostol z minulej nedele činil 1125,- € a Bohu známy obetovali  50 a 20,-€. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 21.7.- 27.7.2014

Túto nedeľu sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Máme ešte voľné miesta na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Na kostol Bohu známy obetovali 50, 50 a 10, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX