Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 11.5.2015 - 17.5.2015

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a budúcu nedeľu pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej.

V stredu, 13. Mája, je spomienka bl. Panny Márie Fatimskej. Po sv. omši bude ružencový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 h a 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Farské oznamy 4.5.2015 - 10.5.2015

Táto nedeľa je prvá v mesiaci máj. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od16.00 h do večernej sv. omše.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie dve nedele pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Pokračujeme v májovej pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré každodenne spievame o 18.00 h.

V piatok, v deň pracovného pokoja, 8.5. 2015 je pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače. Informácie nájdete pred kostolom na nástenke.

Na budúcu nedeľu 10.5. sa koná púť do Modranky. Sv. omša v Modranke bude o 10.30 h. Odchod Tulipánskych pútnikov bude o 9.00 h spred kostola. Program púte si môžete prečítať na nástenke.

Na budúcu nedeľu je o 9.00 h v našom farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Preto sv. omša o 10.00 h nebude.

Pokračujeme v nácviku detí na 1. sv. prijímanie v pondelok 4. mája 2015 a vo štvrtok 7. mája o 16.00 h. Účasť je povinná.

Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 9.00 h. Rodičia prvoprijímajúcich by sa mali vyspovedať počas týždňa. Spovedáme cez týždeň 30. min. pred sv. omšou.

 

Farské oznamy 27.4.2015 - 3.5.2015

Dnes je zbierka na seminár. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok, 27. apríla, na spoločnú adoráciu, po večernej sv. omši.

Bezprostredný nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v pondelok 27. apríla 2015 o 16.00 h v kostole na Tulipáne. Účasť je povinná.

Upratovanie kostola pred 1.sv. prijímaním bude v sobotu, 2.5.2015, o 9.00 h, v kostole na Tulipáne.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 29. apríla, po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 30. apríla 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Od piatku začíname májové pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré budeme každodenne spievať o 18.00 h.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h..

Na piatok 8.mája. 2015 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače.

Na kostol Bohu známi obetovali 200 a 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 20.4.2015 - 26.4.2015

Dnes je zbierka na kostol. Dobrodincom Pán Boh zaplať.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, vás pozýva na interaktívnu tvorivú aktivitu s prvkami dramatickej výchovy pod názvom "Biblia očami detí", aktivita je určená pre všetky deti do 6 rokov a uskutoční sa 21. apríla 2015 (utorok) o 10.00 h v priestoroch Centra pomoci pre rodinu na Štefanikovej 46.

Autobus na našu farskú púť Budapešť, Marianostra, Panonhalma, ktorá sa uskutoční v sobotu 25.apríla 2015, bude odchádzať o 6.00 h spred kostola. Predpokladaný príchod je o 22.00 h.

Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Vo štvrtok 24.4.2015 vás rehoľníčky a rehoľníci pozývajú do Františkánskeho kostola na sv. omšu o 18.00 h a po nej na hodinovú moderovanú adoráciu v ktorej sa budeme spoločne modliť za rehoľné a kňazské povolania.

Bohoslovci Trnavskej a Bratislavskej arcidiecézy z Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí 2015, ktorý sa uskutoční 26. apríla 2015 na nedeľu Dobrého Pastiera v bratislavskom seminári.

Diecézne Pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy pozýva bezdetné manželské páry na víkendové stretnutie, ktoré sa uskutoční v máji na Donovaloch. Na stretnutí odznie veľa praktických informácií a inšpirácií, ktoré môžu manželom pomôcť pri ďalšom riešení ich situácie. Bližšie informácie na plagáte na nástenke alebo na stránke  www.rodinabb.sk

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Na kostol Bohu známi obetovali 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 13.4.2015 - 19.4.2015

Dnes je dodatočná sv. omša o 15.00 h k oslave Božieho milosrdenstva, ktorého sviatok dnes slávime.

Modlitbová skupina sv.. Jána Pavla II. pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb, v pondelok 13.4. po večernej sv. omši.

Trnavská gospelová kapela SPEKTRUM všetkých srdečne pozýva na koncert spojený s predstavením nového albumu, ktorý sa uskutoční v piatok, 17.4.2015, v Kine Hviezda o 19.00 h. Vstup je voľný.

Bývalí bratislavsko-trnavskí pomocní biskupi Mons. Dominik Tóth a Mons. Vladimír Filo ďakujú Pánu Bohu za dar 25 rokov biskupskej služby. (17. 3. 1990) Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, všetkých srdečne pozýva na slávenie ďakovnej sv. omše v nedeľu 19. 4. 2015 o 11.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia