Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 15.6.2015 - 21.6.2015

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave farských Hodov v piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Nech vám Pán Boh za vašu námahu a finančnú podporu štedro odplatí.

Na budúcu nedeľu bude farská zbierka na kostol. Za vaše obety „Pán Boh zaplať“.

Na farský kostol rodiny prvoprijímajúcich obetovali 161,30- €  a Ružencové bratstvo 150 ,- €. Bohu známi na kostol obetovali  50 a 10,- €.  Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Bratia saleziáni nás pozývajú na budúcu sobotu a nedeľu 20. 6 a 21. 6. do oratória na Kopánke na 8. ročník Festivalu mladých rodín, ktorý sa začína obidva dni vždy o 15.00 h sv. omšou a potom pokračuje ďalším programom až do 20.30 h.

Spoločenstvo bratov jezuitov pozýva rodiny a najmä mládež na Family Xaveriádu, teda 5-dňovú pešiu púť z Trnavy na Velehrad. Začiatok púte: utorok 30. júna ráno od jezuitského kostola. Ukončenie púte: nedeľa 5. júla na Cyrilometodských oslavách na Velehrade. Podrobnejšie informácie na www.xaveriada.sk alebo u pátra Ľubomíra Pilarčíka.

Pozývame vás na X. tradičnú dvojtýždňovú pešiu púť  z Trnavy do Čenstochovej ktorá odchádza  z našej farnosti 12. augusta 2015. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 

Farské oznamy 8.6.2015 - 14.6.2015

Táto nedeľa je prvá v mesiaci jún. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

V našej farnosti sa obnovuje kresťanskodemokratický klub. Záujemcovia môžu prísť na spoločné stretnutie v stredu 10.6. po večernej sv. omši do sály sv. Jozefa.

V piatok, 12. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 h. Večer po slávnostnej sv. omši o 18.00 h bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety.

V sobotu 13. júna po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Modlitbové spoločenstvá z Trnavy vás pozývajú na modlitbové stretnutie 7vrchov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. 6. 2015. Počas celého dňa, od 10.30 h do 18.00 h, budú v Promenáde modlitby chvál, svedectvá hostí, aktivity pre deti a možnosť zapojiť sa do samotnej modlitby obchádzania hradieb mesta. Cieľom podujatia je vyprosovať Božie požehnanie do 7 dôležitých oblastí života mesta a spoločnosti. Viac informácií nájdete na plagáte alebo stránke: www.7vrchov.katedalnici.sk.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.- 24.7.2015. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetoval  50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 1.6.2015 - 7.6.2015

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na otvorené modlitby chvál, ktoré sa uskutočnia 1.6.2015 o 18.30 h v Jezuitskom kostole.

V pondelok 1.6. po večernej sv. omši si môžu rodičia prvoprijímajúcich detí vyzdvihnúť na fare fotografie z prvého sv. prijímania v našej farnosti.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V našom farskom kostole budú sv. omše o 7.00 h a o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Po sv. omši o 18.00 h bude slávnostný sprievod k štyrom oltárom. Prvý oltár pripravuje ružencové bratstvo, druhý Tulipánci, tretí neokatechumenátne spoločenstvo a štvrtý Sestry sv. Kríža. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety pred oltárnou sviatosťou. Prosíme tiež o výzdobu príbytkov po trase procesie..

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedáme každý deň od 17.30 h okrem štvrtku.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hav nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.- 24.7.2015. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2015. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval  30,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 25.5.2015 - 31.5.2015

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

V túto nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Zajtra na Svätodušný pondelok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 23., 24. a 25. mája – to jest v sobotu, v nedeľu a v pondelok po večernej sv. omši.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 27. mája, po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30. mája 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2015. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známi obetovali  50 a 20,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 18.5.2015 - 24.5.2015

Dnes sa koná  zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

V tomto týždni sú v stredu, v piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

Pri večernej sv. omši pokračuje novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv.

Na budúcu nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Budúcou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

V sobotu 23.5. sa bude v Trnave konať Deň rodiny. O 15.00 h bude u jezuitov sv. omša, ktorú celebruje o. arcibiskup Ján Orosch. Program pokračuje kultúrno-zábavným podujatím na nádvorí a v mariánskej sále kláštora jezuitov.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 23., 24. a 25. mája – to jest v sobotu, v nedeľu a v pondelok po večernej sv. omši.

Na kostol Bohu známi obetovali  30 a 10,- €. Pán Boh zaplať.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia