Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 20.7.2015 - 26.7.2015

Túto nedeľu sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Na kostol Bohu známy obetovali 60 a 50, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 13.7.2015 - 19.7.2015

V pondelok 13.7. po večernej sv. omši bude sprievod ulicami našej farnosti s modlitbou fatimského ruženca.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať“.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.- 24.7.2015. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetovali 70, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 6.7.2015 -12.7.2015

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci júl bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

12.augusta odchádza z našej farnosti pešia púť na Jasnú Horu v Čenstochovej. Záujemci o autobusovú púť, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014, sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Ponúkame mládeži oboznámiť sa s vyvesenými plagátmi, cez ktoré je pozvaná na Národné stretnutie mládeže P15, alebo na nový kurz s názvom Kurz: identita, integrita a iniciatíva.

Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

Na kostol Bohu známy obetovali 20, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 29.6.2015 - 5.7.2015

Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary „Pán Boh zaplať“.

V pondelok 29. júna 2015 máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V tento deň budú v našom farskom kostole sv. omše o 7.00 h,  večerná o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Taktiež v pondelok poďakujeme Pánu Bohu pri večernej sv. omši za školský rok 2014/2015. Pozývame deti aj mládež.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok, 30. júna 2015 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok v mesiaci júl bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Ako príprava na Národný pochod za život, ktorý bude v Bratislave 20. septembra 2015, sa v dňoch 4. – 31. júla bude konať 18. ročník cyklistickej akcie na jeho podporu. Bližšie informácie sú na plagáte, kde sú aj kontaktné údaje koordinátorov.

Na potreby kostola Bohu známi obetovali 30 a 100, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 22.6.2015 - 28.6.2015

Túto nedeľu je farská zbierka na kostol. Za vaše obety „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 24 júna, po večernej sv. omši.

Hnutie Modlitby matiek Vás pozýva na modlitbové trojdnie, ktoré bude v dňoch 26. až 28. júna 2015 v uršulínskom kostole sv. Anny v Trnave, vždy o 18.00 h.

V sobotu 27.júna, bude v našom pavlínskom rehoľnom dome a v kláštore sestier sv. Kríža deň otvorených dverí. Program sa začne od 10.00 h. podrobnejšie informácie sú na plagáte.

Na budúcu nedeľu odslúži farskú svätú omšu o 10.00 h novokňaz František Hronský, ktorý vyrastal v našej pavlínskej farnosti v Topoľčanoch, a udelí nám novoknazské požehnanie.

Srdečne vás pozývame na koncert speváckeho zboru Voci Allegre, ktorý bude v nedeľu 28. 6. 2015 o 19.30 h v našom kostole na Tulipáne. Vstup je voľný.

Ponúkame mládeži oboznámiť sa s vyvesenými plagátmi, cez ktoré je pozvaná na Národné stretnutie mládeže P15, alebo na nový kurz s názvom I-kurz: identita, integrita a iniciatíva.

Na budúcu nedeľu bude "Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca".
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia