Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 31.8.2015 - 6.9.2015

V pondelok Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu sviatostného Krista.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci spovedáme každý deň od 17.30 hod. Zvlášť na sv. spoveď pozývame deti a mládež pred začiatkom školského roku.

Na prvý piatok 4. septembra bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod. a v nemocničnej kaplnke o 16.00 hod..

Na budúcu nedeľu začneme opäť slúžiť sv. omše za účasti detí  o  11.15 hod. Pri tejto prvej sv. omši zároveň budeme prosiť o požehnanie v školskom roku 2015/2016.

Naša farnosť Tulipán pozýva dospelých na pravidelné evanjelizačné stretnutia pod názvom kurz Alfa. Uskutočnia sa každý štvrtok od 18.30 hod. v termíne od 1. októbra do začiatku decembra. Kurz je určený pre každého, kto chce vedieť ako sa môže viac priblížiť Bohu, ako čítať bibliu, odolať zlému vplyvu, ako Boh uzdravuje v našich životoch, alebo čo robí Duch Svätý. Súčasťou stretnutí budú svedectvá, chvály, workshopy, prednášky aj malé občerstvenie. Kurz Alfa bude viesť spoločenstvo Agapé. Viac informácií sa dozviete o týždeň v oznamoch a na plagáte.

Milí bratia a sestry, ako už viete 20. septembra sa pripravuje 2. národný pochod za život v Bratislave, ktorého ústrednou témou je „Radosť zo života“. Na túto udalosť sa chystajú prísť aj mnohé farnosti z východu Slovenska, ktoré by uvítali našu ústretovosť. Ak by sa našlo dostatok ľudí a rodín našej farnosti, ktoré by boli ochotné prijať dohromady autobus ľudí (prípadne i viac) z inej farnosti na prenocovanie, a to zvlášť zo soboty na nedeľu (19-20. 9.) resp. i z piatku na sobotu (18-19. 9.), mohli by sme zaradiť našu farnosť medzi tzv. družobné  farnosti a ponúknuť túto službu. Preto prosím ochotných ľudí, aby sa prihlásili v sakristii. Nech nahlásia meno a počet ľudí, ktorých by mohli ubytovať. Vopred všetkým ďakujem.

Na kostol obetovalo Ružencové bratstvo 100 €  a Bohu známa osoba 20€. Všetkým vyslovujem: Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 24.8.2015 - 30.8.2015

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26.8.2014 po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 29.8.2014 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

V stredu 26. Augusta v pavlínskych komunitah máme sviatok Panny Márie Čenstochovskéj.

Na kostol Bohu známy obetovali 100 a 50 eur. Všetkým dobrodincom „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.8.2015 - 16.8.2015

Vo štvrtok 13. augusta po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V stredu 12. augusta bude ráno o 6.00 dodatočná sv. omša, po ktorej  odchádza z našej farnosti pešia púť na Jasnú Horu v Čenstochovej. Kto by chcel pútnikov podporiť napr. trochou zeleniny zo záhradky, môže ju priniesť na faru.

V sobotu 15. augusta máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše v tento deň budú vo farskom kostole o 7.00 a o 18.00 h. V nemocničnej kaplnke o 9.00 h.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 3.8.2015 - 9.8.2015

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci august bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

V nedeľu 2. augusta možno získať Porciunkulové odpustky vo farských kostoloch a františkánskych kostoloch. Treba splniť dve podmienky: 
1. Návšteva kostola a modlitba Otče náš a Verím v Boha;
2. sv. spoveď, sväté prijímanie a akákoľvek modlitba na úmysel Svätého Otca. Odpustky môžeme získať pre seba a pre našich zosnulých.

V pondelok Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu sviatostného Krista.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedáme každý deň od 17.30 h. 
Na prvý piatok,  bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Máme ešte voľné miesta na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2015. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Naša farnosť ponúka možnosť zúčastniť sa na svetových dňoch mládeže a stretnutia so Sv. Otcom v Krakove, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. až 31. Júla 2016. Pozývame mladých vo veku od 14 do 30 rokov. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii.

 

Farské oznamy 27.7.2015 - 2.8.2015

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 29 júla, po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú pri príležitosti liturgického sviatku blahoslavenej sr. Zdenky na spoločné slávenie trojdnia do Kostola Svätého kríža v Bratislave - Podunajských Biskupiciach od 28. do 30. júla 2015.

V piatok 31. júla 2015 sa uskutoční mimoriadna sv. omša na trnavskej kalvárii. Sv. omša začne o 17.00, po ktorej bude nasledovať pobožnosť pri príležitosti 60. výročia mučeníckej smrti bl. Sr. Zdenky. Prosíme kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, veriacich z každej farnosti a kostola v Trnave, aby sme sa tam zúčastnili a ďakovali Pánu Bohu za krásne životné svedectvo slovenskej blahoslavenej z kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža. Túto udalosť po duchovnej a liturgickej stránke pripravujú sestry z kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža a farnosť sv. Mikuláša Trnava – mesto, po vonkajšej organizačnej stránke kresťansko-demokratické hnutie v Trnave. Tešíme sa na túto slávnosť.

V piatok 31. júla 2015 o 20.00 sa v Bazilike sv. Mikuláša otvára jubilejný 20. ročník festivalu Trnavské organové dni. Svojím recitálom vystúpi americký organista David di Fiore. Pozývame všetkých.

Pri príležitosti Národného pochodu za život sa účastníci cyklopúte zastavia aj v Trnave. Na úmysel ochrany života od počatia bude slúžená sv. omša v stredu 29. júla o 17:00 v Jezuitskom kostole, po nej bude nasledovať pochod aj s cyklopútnikmi ku poliklinike a krátka modlitba. Všetci ste srdečne pozvaní prísť a podporiť myšlienku ochrany života. Viac informácií o cyklopúti na plagáte na nástenke.

Od 31.7 do 2.8. bude celoslovenské stretnutie mladých v Poprade. Ak by mal niekto zaujem isť, nech sa prihlasi u pátra Michala, alebo v sakristi.  sa účastníci cyklopúte zastavia aj v Trnave. Na úmysel ochrany života od počatia bude slúžená sv. omša v stredu 29. júla o 17:00 v Jezuitskom kostole, po nej bude nasledovať pochod aj s cyklopútnikmi ku poliklinike a krátka modlitba. Všetci ste srdečne pozvaní prísť a podporiť myšlienku ochrany života. Viac informácií o cyklopúti na plagáte na nástenke.

Od 31.7 do 2.8. bude celoslovenské stretnutie mladých v Poprade. Ak by mal niekto zaujem isť, nech sa prihlasi u pátra Michala, alebo v sakristi.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia