Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 29.12.2014 - 4.1.2015

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na výzdobe kostola na sviatky Narodenia Pána.

Túto nedeľu 28.12.2014  prebehne tradičné koledovanie Dobrej Noviny Kto má záujem prijať koledníkov a prispieť tak na zbierku pre vzdelávanie detí v Afrike, môže sa zapísať v sakristii. Koledníci budú chodiť od 15.00 h. Stretnutie detí – koledníkov bude v nedeľu o 13.00 h na fare.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok 30. decembra 2014 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Taktiež v utorok 30.12.2014 po večernej sv. omši bude stretnutie ruženčiarov.

Na konci kalendárneho roka 31.12. bude o 16.00 h sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

Vo štvrtok, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu „Príď Duchu Sv. tvorivý“, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na prvý piatok, 2.januára, bude dodatočná sv. omša o 7.00 h vo farskom kostole a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Kto by si chcel dať v období slávnosti Zjavenia Pána požehnať príbytok, nech sa nahlási v sakristii.

Na kostol Bohu známy obetovali: 200 a 50,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 

Sv. omše - Vianoce 2014/2015

SV. OMŠE VO VIANOČNOM OBDOBÍ VO FARNOSTI TRNAVA TULIPÁN:

Sviatok Narodenia Pána (Štvrtok, 25.12.2014)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

Sviatok sv. Štefana (Piatok, 26.12.2014)

7.00 / 8.00 Linčianska / 10.00 / 18.30

Sviatok sv. rodiny (Nedeľa, 28.12.2014)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

Koncoročná sv. omša (Streda, 31.12.2014)

16.00

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Štvrtok, 1.1.2015)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

Slávnosť Zjavenia Pána (Utorok, 6.1.2015)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

Krst Krista Pána (Nedeľa, 11.1.2015)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

 

Farské oznamy 22.12.- 28.12.2014

 

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 22.12.2014, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

Na Štedrý deň budú sv. omše  v našom farskom kostole ráno o 7.00 h, a o 24.00 polnočná.

Na sviatok Narodenia Pána sú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu a  na sviatok sv. Štefana budú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a o 18.30 h.

Veľmi srdečne pozývame na jasličkovú pobožnosť vo štvrtok 25. 12. o 16.00 h.

V nedeľu 28. 12. 2014 na sviatok sv. Rodiny o 10.00 h bude obnovenie manželských sľubov.

Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert vokálnej skupiny A Capella, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole v sobotu 27. 12. o 19 00 h. Vstup je voľný.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne dňa 28.12.2014 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov a prispieť tak na zbierku pre vzdelávanie detí v Afrike, môže sa zapísať v sakristii. Stretnutie detí – koledníkov bude v nedeľu 28.12.2014 o 13.00 h na fare.

Na stolíku v zadnej časti kostola nachádzajú sa pohľadnice, ktoré pripravila Aliancia za rodinu ako kampaň pred referendom o ochrane rodiny. Podrobné informácie sa nachádzajú na stránke www.alianciazarodinu.sk

Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

Na kostol Bohu známy obetovali: 100, 50 a 10,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 

Farské oznamy 15.12.- 21.12.2014

V období adventu pozývame na Roráty vo všedné o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Od pondelka 15.12.2014, začneme Predvianočný deviatnik - „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“ -  večernou sv. omšou,  pri ktorej posvätíme putovné obrazy Svätej rodiny.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do 20. decembra.

Pripomíname, že spovedáme v našej farnosti vo všedné dni od 17.30 h. Na IV. Adventnú nedeľu 21.12.2014 budeme spovedať od 14.00 do 18.00 h.  V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Centrum pomoci pre rodinu Vás pozýva na prednášku na tému: Celoštátne stratégie ochrany a podpory ľudských práv a RODOVEJ ROVNOSTI a ich dopad na výchovu a vzdelávanie našich detí. Prednáška sa uskutoční v pondelok 15. 12. 2014 o 18.15 hod. v Centre pomoci pre rodinu u Jezuitov v Trnave. Prednáša Renáta Ocilková, zástupkyňa KBS na expertných rokovaniach k stratégiám. Je dôležité vedieť pravdivé informácie o týchto dokumentoch, ktoré ovplyvnia budúcnosť našich detí a rodín. Prosíme, aby ste si našli čas sa zúčastniť, ide naozaj o veľa. Viac info na plagáte.

Fórum života Vás pozýva v utorok 16. decembra o 17.00 hod. pred Úrad vlády v Bratislave vytvoriť živú reťaz ako protest proti obsahu a forme Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Tento dokument presadzuje ideológiu rodovej rovnosti, obsahuje požiadavku na registrované partnerstvá či oslabenie manželstva, má byť schválený do konca decembra. Spoločne ukážme vláde, že nesúhlasíme s týmto ideologickým dokumentom. Viac info na plagáte a na stránke www.forumzivota.sk. Odporúčame priniesť si baterku, ktorou sa bude svietiť počas protestu.

Na kostol Bohu známi obetovali 100 a 20,-€. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 8.12.- 14.12.2014

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci december. Vyloženie Sviatosti  Oltárnej k individuálnej poklone bude od 16.00 h do večernej sv. omše.

U jezuitov v Mariánskej sále prebieha Misijný bazár, ktorého výťažok pôjde na podporu výstavby ZŠ pre siroty v Bijapure (India). Bazár bol otvorený v sobotu o 15.00 h a pokračuje aj dnes do 21.00 h s krátkou prestávkou medzi 13. a 14. hodinou. Vstup je od Františkánskej ulice.

V pondelok máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny MárieSv. omše v našom farskom kostole budú ráno o 6.45 h a večer o 18.00 h. V nemocničnej kaplnke bude sv. omša o 16.00 h.

V pondelok po večernej sv. omši Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do 20. decembra.

Piatok 12. 12. 2014 o 19.00 h budú v kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

Centrum pomoci pre rodinu Vás pozýva na prednášku na tému: Celoštátne stratégie ochrany a podpory ľudských práv a RODOVEJ ROVNOSTI a ich dopad na výchovu a vzdelávanie našich detí. Prednáška sa uskutoční v pondelok 15. 12. 2014 o 18.15 h v Centre pomoci pre rodinu u Jezuitov v Trnave. Prednáša Renáta Ocilková, zástupkyňa KBS na expertných rokovaniach k stratégiám. Je dôležité vedieť pravdivé informácie o týchto dokumentoch, ktoré ovplyvnia budúcnosť našich detí a rodín. Prosíme, aby ste si našli čas sa zúčastniť, ide naozaj o veľa.

Výnos jesennej zbierky na charitu činil 943,-€ a  Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známi obetovali 100, 45 a 30,-€. Všetkým vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX