Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 28.9.2015 - 4.10.2015

Vincentínska rodina organizuje 9. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU“. Zbierku na Tulipáne môžete podporiť túto nedeľu 27.9. 2015 pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka a modlitbou za toto misijné dielo.

V pondelok 28.9. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej

Rehoľa pavlínov na Slovensku obnovuje pri pavlínskych kostoloch bratstvo anjelov strážcov. Pokračovanie prípravy na prijatie členov do bratstva v Trnave sa uskutoční v utorok 29.9. 2015 pri sv. omšiach v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 h a v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 18.00 h. Po tejto príprave bude nasledovať slávnostné prijatie nových členov do bratstva v piatok 2.októbra pri sv. omšiach v spomínaných kostoloch v tých istých hodinách.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu, 30. septembra 2015, o 7.00 h, v kaplnke provinciálneho domu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 30. septembra po večernej sv. omši.

Vo štvrtok začíname mesiac október, ktorý je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa sv. ruženec bude modliť každý večer o 17.30 h.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Naša farnosť Tulipán pozýva dospelých na pravidelné evanjelizačné stretnutia pod názvom kurz Alfa. Uskutočnia sa od tohto štvrtku, 1. októbra, každý štvrtok do začiatku decembra o 18.30 h. Kurz je určený pre každého, kto chce vedieť ako sa môže viac priblížiť Bohu, ako čítať bibliu, odolať zlému vplyvu, ako Boh uzdravuje v našich životoch, alebo čo robí Duch Svätý. Súčasťou stretnutí budú svedectvá, chvály, workshopy, prednášky aj malé občerstvenie. Kurz Alfa bude viesť spoločenstvo Agapé. Viac informácií sa dozviete na plagáte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

 

Farské oznamy 21.9.2015 - 27.9.2015

Túto nedeľu 20.9.2015 sa bude Bratislave konať druhý Národný pochod za život.

Dospelých, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie sviatosti krstu, pozývame v piatok 25. septembra po večernej sv. omši na faru.

Naša farnosť Tulipán pozýva dospelých na pravidelné evanjelizačné stretnutia pod názvom kurz Alfa. Uskutočnia sa každý štvrtok od 18.30 h v termíne od 1. októbra do začiatku decembra. Kurz je určený pre každého, kto chce vedieť ako sa môže viac priblížiť Bohu, ako čítať bibliu, odolať zlému vplyvu, ako Boh uzdravuje v našich životoch, alebo čo robí Duch Svätý. Súčasťou stretnutí budú svedectvá, chvály, workshopy, prednášky aj malé občerstvenie. Kurz Alfa bude viesť spoločenstvo Agapé. Viac informácií sa dozviete na plagáte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Rehoľa pavlínov na Slovensku obnovuje pri pavlínskych kostoloch bratstvo anjelov strážcov. Príprava na prijatie členov do bratstva v Trnave sa uskutoční pri sv. omšiach v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 h a v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 18.00 h a to v dňoch 22.9. a 29.9. 2015. Po tejto príprave bude nasledovať slávnostné prijatie nových členov do bratstva v piatok 2.októbra pri sv. omšiach v spomínaných kostoloch v tých istých hodinách.

Vincentínska rodina organizuje 9. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU“. Zbierku na Tulipáne môžete podporiť na budúcu nedeľu 27.9. 2015 pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka a modlitbou za toto misijné dielo. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

Od októbra pozývame mládež na stretnutia, ktoré sa budú konať každý piatok po mládežníckej sv. omši.

 

Farské oznamy 14.9.2015 - 20.9.2015

Túto nedeľu bude zbierka na kostol. Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať.

Dnes, 13.septembra po večernej sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

V pondeľok 14. septembra je sviatok povýšenia sv. kríža. Slávnostná sv. omša v nemocničnej kaplnke bude o 16.00 h.

V utorok 15.9. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Sv. omše budú o 7.00, o 10.00 a 18.00 h.

20.9.2015 sa bude Bratislave konať druhý Národný pochod za život. Zvolávajú ho katolícky biskupi Slovenska. Samotnému pochodu popoludní budú predchádzať početné sprievodné podujatia, ktoré si môžete prečítať na nástenke. Do autobusu, ktorý by odchádzal z našej farnosti sa môžete nahlásiť v sakristii. Cena je 5 €. Prosíme sa nahlásiť do stredy, v tomto týždni. Odchod autobusu s pred kostola na Tulipáne bude v nedeľu o 8.30 h. Sv. omša bude v Bratislave o 10.30 h.

Dospelých, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie sviatosti krstu, pozývame v piatok 25. septembra po večernej sv. omši na faru.

Naša farnosť Tulipán pozýva dospelých na pravidelné evanjelizačné stretnutia pod názvom kurz Alfa. Uskutočnia sa každý štvrtok od 18.30 h v termíne od 1. októbra do začiatku decembra. Kurz je určený pre každého, kto chce vedieť ako sa môže viac priblížiť Bohu, ako čítať bibliu, odolať zlému vplyvu, ako Boh uzdravuje v našich životoch, alebo čo robí Duch Svätý. Súčasťou stretnutí budú svedectvá, chvály, workshopy, prednášky aj malé občerstvenie. Kurz Alfa bude viesť spoločenstvo Agapé. Viac informácií sa dozviete na plagáte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Rehoľa Pavlínov na Slovensku obnovuje pri pavlínskych kostoloch Bratstvo anjelov strážcov. Príprava na prijatie členov do btatstva sa uskutoční pri sv. omšiach v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 h  a v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 18.00 h v dňoch 22.9. a 29.9. 2015. Slávnostné prijatie nových členov do bratstva bude 2.októbra pri sv. omšiach v spomínaných kostoloch o tejže hodine.

Na kostol Bohu známy obetoval  10,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 17.8.2015 - 23.8.2015

Túto nedeľu je farská mesačná zbierka na kostol. Všetkým milodarcom vyslovujem: „Úprimné Pán Boh zaplať“.

V pondelok po večernej sv. omši Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na moderovanú spoločnú adoráciu modlitieb, odprosenia, vďakyvdávania a prosieb.

Touto cestou odporúčame účastníkov pavlínskej pešej púte z Trnavy- Tulipán do Čenstochovej vašim modlitbám.

Bohuznáma osoba obetovala na kostol 20,-€. Pán Boh zaplať!

 

Farské oznamy 7.9.2015 - 13.9.2015

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h až do večernej svätej omše.

Trnavské spoločenstvá pozývajú na chvály v pondelok 7.9. o 18.30 h v Jezuitskom kostole.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať“.

V nedeľu 13.9. po večernej sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa koná pešia púť z Trnavy do Šaštína od 13.9. - 15.9.2015. Prihlásiť sa treba najneskôr do 7.9.2015. Púťou do Šaštína chceme vyprosovať dar živej viery, pokoj vo svete, v našom slovenskom národe, aby sa šírila kultúra života, a chránil život od počatia až po prirodzenú smrť. Bližšie informácie sú na nástenke, aj v Kat. novinách č.33 - v rubrike Oznamy a rovnako aj na plagáte vo výveske.

20.9.2015 sa bude Bratislave konať druhý Národný pochod za život. Zvolávajú ho katolícky biskupi Slovenska. Samotnému pochodu popoludní budú predchádzať početné sprievodné podujatia, ktoré si môžete prečítať na nástenke. Do autobusu, ktorý by odchádzal z našej farnosti sa môžete nahlásiť v sakristii. Cena je 5 €. Prosíme sa nahlásiť čo najskôr, v tomto týždni, aby sme vedeli, aký je záujem.

Naša farnosť Tulipán pozýva dospelých na pravidelné evanjelizačné stretnutia pod názvom kurz Alfa. Uskutočnia sa každý štvrtok od 18.30 hod. v termíne od 1. októbra do začiatku decembra. Kurz je určený pre každého, kto chce vedieť ako sa môže viac priblížiť Bohu, ako čítať bibliu, odolať zlému vplyvu, ako Boh uzdravuje v našich životoch, alebo čo robí Duch Svätý. Súčasťou stretnutí budú svedectvá, chvály, workshopy, prednášky aj malé občerstvenie. Kurz Alfa bude viesť spoločenstvo Agapé. Viac informácií sa dozviete na plagáte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia