Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 21.7.- 27.7.2014

Túto nedeľu sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Máme ešte voľné miesta na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Na kostol Bohu známy obetovali 50, 50 a 10, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 14.7.- 20.7.2014

Dnes v nedeľu 13.7. po večernej sv. omši bude sprievod ulicami našej farnosti s modlitbou fatimského ruženca.

V utorok 15.7., v roku Sedembolestnej Panny Márie, vás pozývame na spoločnú modlitbu ruženca k sedembolestnej Panne Márii o 17.00 h, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 7.7.- 13.7.2014

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci júl bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele činila 635,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 30.6.- 6.7.2014

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoročných farských Hodov. Všemohúci Boh nech vám všetkým štedro odplatí vašu dobrotu a ochotu pomáhať a zapájať sa do života farnosti..

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za všetky milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Taktiež dnes po večernej sv. omši o 19.30 h sa koná koncert speváckeho zboru Voci Allegre na ktorý srdečne pozývame. Vstup je voľný.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok, 30. júna 2014 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok v mesiaci júl bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

V sobotu 5.7.2014 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Slovanských vierozvestov.  V tento deň budú vo farskom kostole sv. omše o 7.00 h, 10.00 h a večerná sv. omša o 18.00 h.

12.augusta odchádza z našej farnosti pešia púť na Jasnú Horu v Čenstochovej. Záujemci o autobusovú púť, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014, sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Na kostol Bohu známy obetovali 50 a 50, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 23.6.- 29.6.2014

Tento rok na Jasnej Hore v Poľsku obradovala Generálna kapitula nášho rádu Paulínov, ktorá zriadila na Slovensku: Quasi-Provinciu Rádu Sv. Pavla Prvého Pustovníka. Generálny predstavený Paulínov P. Arnold Chrapkowski za Quasi-Provinciála vymenoval P. Martina Lehončáka. Pamätajme o Ňom v našich modlitbách, a Sedembolestná Panna Mária nech ho ochraňuje.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25. Júna po večernej sv. omši.

V piatok, 27. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 h. Večer po slávnostnej sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Prosíme taktiež šikovné gazdinky o napečenie chutných koláčov na občerstvenie, ktoré bude pre všetkých po skončení slávnosti na farskom dvore. V tento deň bude aj farská ofera.

Taktiež v tento deň poďakujeme Pánu Bohu za školský rok, preto srdečne pozývame deti aj mládež.

V nedeľu, na slávnosť sv. Petra a Pavla bude farská ofera, ktorá je určená na dobročinné diela Svätého Otca. Detská sv. omša na budúcu nedeľu a počas prázdnin nebude.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval 25,- €. Zbierka na kostol činila 1100,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Pozývame vás na koncert speváckeho zboru Voci Allegre s dirigentom Andrejom Rapantom na budúcu nedeľu 29.6.2014 po večernej sv. omši o 19.30 h. Vstup je voľný.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX