Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Program novény za rodinu

1. deň - Biblický obraz rodiny

2. deň - Manželstvo a rodina v Božom pláne

3. deň - pastiersky list

4. deň - pastiersky list

5. deň - rodina ako prostredie pre rast osobnosti (jedinečnosť muža a jedinečnosť ženy)

6. deň - výchova v rodine

7. deň - jedinečné miesto pre každého v rodine - otec, mama, dieťa, starý rodičia

8. deň - manželstvo

9. deň - svätá rodina

 

Farské oznamy 26.1.2015 - 1.2.2015

Dnes sa koná zbierka pre potreby katolíckeho školstva Trnavskej arcidiecézy.  Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28.1. 2015 po večernej sv. omši.

Pozývame Vás na Novénu za rodinu, ktorá sa uskutoční od štvrtku 29.1 do piatku 6.2.; prebiehať bude na sv. omši, každý deň, počas deviatych dní o 18.00 h, v rámci ktorých bude v kázňach rozoberaná téma rodiny.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok 30. januára 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

 

Farské oznamy 5.1.2015 - 11.1.2015

Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci Január bude vyložená sviatosť oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do večernej sv. omši.

V pondelok po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. Jána PavlaII pozýva na spoločnú adoráciu.

V utorok máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Sv. omše budú v našom farskom kostole ako v nedeľu.

Kto by si chcel dať posvätiť príbytok, môže sa nahlásiť v sakristii.

Na kostol Bohu známy obetovali: 40 a 10,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 

Farské oznamy 19.1.2015 - 25.1.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Od dnes do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tomto čase bude niekoľko ekumenických modlitbových stretnutí, na ktoré vás pozývame:

-  nedeľa 18. 1. 2015 o 17.00 h – Kostol sv. Heleny

-  pondelok 19. 1. 2015 o 19.00 h – Kostol sv. Jakuba (františkáni)

-  streda 21. 1. 2015 o 19.00 h – Bazilika sv. Mikuláša

-  nedeľa 25. 1. 2015 o 18.00 h – Farský kostol ECAV

V pondelok modlitbová skupina sv. Jána Pavla II po večernej sv. omši pozýva na spoločnú adoráciu.

Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy, ktoré sama zakladá. Katolícke školy majú pevné miesto v systéme vzdelávania na Slovensku.  Stretajú sa však pri svojej činnosti aj s ekonomickými i legislatívnymi ťažkosťami a tiež na niektorých školách s úbytkom žiakov vplyvom demografie.

Z týchto dôvodov, aby sa mohli naše školy ďalej udržať aj rozvíjať,  trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch rozhodol o konaní zbierky pre potreby katolíckych škôl zriadených Trnavskou arcidiecézou i rehoľnými spoločenstvami. Zbierka sa uskutoční na budúcu nedeľu 25. januára 2015. Pre vašu informáciu, na území našej  arcidiecézy máme 16 škôl zriadených arcidiecézou, ktorých súčasťou je 15 školských zariadení. Okrem toho tu pôsobí  5 škôl zriadených rehoľami, ktorých súčasťou je 6 školských zariadení.

Za všetky vaše milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať. Zároveň Vás prosíme, aby ste katolícke školy pôsobiace vo vašich dekanátoch a farnostiach podporovali modlitbou i aktívnou spoluprácou pri ich budovaní.

Povzbudzujeme vás k modlitbe za rodinu. Prípadný text modlitby nájdete na stolíku v zadnej časti kostola.

V súvislosti s nadchádzajúcim referendom vás pozývame v pondelok 19. 1. 2015 na pôdu Trnavskej univerzity, kde sa o 16.00 h uskutoční diskusia s líderkou úspešného referenda v Chorvátsku, lekárkou Željkou Markičovou. Je členkou organizačného výboru občianskej iniciatívy "V mene rodiny", ktorá zorganizovala v roku 2013 prvé úspešné občianske referendum za 23 rokov nezávislého Chorvátska.

Na kostol Bohu známy obetoval: 50,- €.  „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 12.1.2015 - 18.1.2015

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie.

Pred večernými sv. omšami pokračujeme v deviatniku ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka

15. januára pri večernej sv. omši oslávime sviatok Otca nášho rádu, sv. Pavla Prvého Pustovníka.

Od 18. do 25. januára máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Na kostol Bohu známy obetoval: 50,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX