Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 2.11.2015 - 8.11.2015

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16 00 h až do večernej svätej omše.

V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v pondelok 2. 11., bude o 7.00 h v našom farskom kostole  dodatočná sv. omša.
Nezabudnime, že máme možnosť získavať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

Taktiež v pondelok 2. 11. sa bude konať na cintoríne na Kamennej ceste  sv. omša o 16.00 h a po nej tam bude tzv. „dušičková pobožnosť“.
V od 14.30 do 15.15 sa uskutoční na Kalvárii krížová cesta za záchranu nenarodených detí.

V Utorok 3.11. pri večernej sv. omši počas homílie sa môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

V sobotu 7. novembra sa v našom farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude konať celonočné modlitbové stretnutie. Program sa začína modlitbou sv. ruženca o 17.30 h. Všetci ste srdečne vítaní.
 

Farské oznamy 26.10.2015 - 1.11.2015

V pondelok 26.10. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28.10. po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok 30. októbra 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

V nedeľu 1.11.2015 je slávnosť Všetkých svätých.

Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

7. novembra sa v našom farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude konať celonočné modlitbové stretnutie. Program sa začína modlitbou sv. ruženca o 17.30 h. Všetci ste srdečne vítaní.

 

Farské oznamy 19.10.2015 - 25.10.2015

Dnes je misijná nedeľa. Preto je dnes celosvetová zbierka na misie. Všetkým dobrodincom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Mládež z Trnavy je pozvaná na nový kurz "Synovia a dcéry", ktorého cieľom je zažiť spoločenstvo a spoznávať Boha ako Otca. V programe stretnutí bude vždy zaujímavá téma, aktivity, chvály, občerstvenie a diskusia v skupinkách. Kurz bude bývať počas 8 týždňov každý štvrtok od 22. októbra od 18.00 do 20.00 h. v Rytierskej sále u jezuitov. Prihlásiť sa dá prostredníctvom webovej stránky www.kaem.sk. Info nájdete aj na plagátoch.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou sviatosťou oltárnou. S modlitbou ruženca sú spojené aj úplné odpustky. 

Na kostol Bohu známi obetovali 50 a 100, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 12.10.2015 - 18.10.2015

V pondelok nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

V utorok 13. októbra po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V piatok 16.10.2015 po večernej sv. omši bude v našom kostole prednáška o misii v Afrike. Bude spojená s možnosťou duchovnej adopcie detí. 

V sobotu 17.10.2015 nás Milosrdné sestry Sv. kríža, v jubilejnom roku ich zakladateľa pátra Teodózia, pozývajú o 14.30 h na modlitbu vešpier do kaplnky provinciálneho domu na Ružovej ulici.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

Farské oznamy 5.10.2015 - 11.10.2015

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 16 00 h do večernej sv. omše.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 16 00 h do večernej sv. omše.

Dňa 8. októbra 2015 (vo štvrtok) vás pozývame na medzinárodnú konferenciu Rodina v treťom tisícročí na tému „Muža a ženu ich stvoril“. Nad konferenciou prevzali záštitu o. arcibiskup Mons. Ján Orosch a rektor Trnavskej univerzity Prof. Marek Šmid. Konferencia začína o 10.15 h v Študentskom domove Petra Pazmáňa v Konferenčnej sále na Rybníkovej ulici (vedľa Športovej haly).

V nedeľu 11. októbra, v rámci mesiaca úcty k starším bude o 15.00 h sv. omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Predtým o 14.15 h modlitba sv. ruženca. Po svätej omši bude koncert mužského speváckeho zboru Bradlan.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia