Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 16.6.- 22.6.2014

Túto nedeľu je zbierka na kostol. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie prác v interiéri veži, na maľovku.  Za vaše milodary „Pán Boh zaplať“.

Túto nedeľu, 15. júna o 17.30 h pozývame na spoločný ruženec k Sedembolestnej Panne Márii pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave pozýva mužov a otcov pri príležitosti Dňa otcov na prednášku a diskusiu o mužskej spiritualite s témou: "Byť otcom - identita muža a otcovstvo". Stretnutie sa uskutoční v stredu 18. júna 2014 o 18.00 h v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Prednášať a diskutovať s vami bude  Ing. Ján Balažia, otec dvoch dospelých detí, ktorý sa 10 rokov venuje mužom, ich fungovaniu v rodinách a vo výchove detí v spolupráci so saleziánmi v Bratislave.

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je vo štvrtok 19.6.2014. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 h. Po večernej sv. omši bude slávnostný sprievod k štyrom oltárom. Prvý oltár pripravuje ružencové bratstvo, druhý Tulipánci, tretí neokatechumenátne spoločenstvo a štvrtý Sestry sv. Kríža. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety pred oltárnou sviatosťou. Prosíme tiež o výzdobu príbytkov po trase procesie..

Pozývame Vám na 7. ročník Festivalu mladých rodín, ktorý sa uskutoční budúci víkend 21.-22.6. v Saleziánskom stredisku na Kopánke. V programe sú zaujímavé odborné prednášky, hry, súťaže a zábavný program pre celú rodinu. Viac informácii nájdete na plagátoch a www.festivalmladychrodin.sk.

Na budúcu nedeľu 22. 6. 2014 bude v Trnave slávená slávnosť Božieho Tela. Slávnostná sv. omša začína o 9.30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po ktorej bude tradičná procesia so štyrmi oltárikmi-zastaveniami (pred jezuitmi, pred františkánmi, pred kostolom sv. Anny a v katedrále). Z tohto dôvodu sv. omše o 9.00 hod. a o 10.30 hod. v bazilike nebudú.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.6.- 6.7.2013. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval 10,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 2.6.- 8.6.2014

Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Táto nedeľa je prvá v mesiaci jún. Sviatosť Oltárna bude vyložená k pokloneod16.00 h do večernej sv. omše.

Na budúcu nedeľu máme slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia v tento deň na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvičajných podmienok získať úplné odpustky. Na slávnosť sa každodenne pripravujeme deviatnikom k Duchu Svätému.

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Pred prvým piatkom spovedáme každý deň 30 min. pred sv. omšou.

Na budúci týždeň v dňoch 6.-7. júna (piatok-sobota) sa uskutoční v Trnave 22. ročník Festivalu Lumen. Organizátori srdečne pozývajú všetkých, najmä mladých, aby sa mohli započúvať do dobrej gospelovej hudby, našli zaujímavý a poučný workshop a navštívili rehoľnú kaviareň, kde im budú k dispozícii rehoľníci, rehoľné sestry, seminaristi našej diecézy a tiež mnohí spovedníci pripravení na rozhovor s nimi. Úvodnú svätú omšu v piatok o 16.15 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba bude celebrovať otec arcibiskup Ján Orosch a polnočnú svätú omšu zo soboty na nedeľu vladyka Cyril Vasil.

V pondelok 2. júna sa na námestí uskutoční akcia kresťanských spoločenstiev pod názvom Dobrovoľníci deťom od 9.00 hod. do 18.00 hod. Srdečne pozývame na atrakcie pre deti a mládež ako aj program, ktorý bude zaujímavý pre všetky vekové kategórie. Mamičky s deťmi si prídu tiež na svoje v mama klube pri divadle.

Dom pútnika organizuje počas víkendu 21. – 22. júna autobusovú púť – Skalka nad Váhom a Turzovka. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Dome pútnika.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 7., 8. a 9. Júna – to jest v sobotu, v nedeľu a v pondelok po večernej sv. omši.

Na kostol Bohu známy obetovali  25,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 9.6.- 15.6.2014

Veriaci, ktorí sa dnes zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvičajných podmienok získať úplné odpustky.

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

Sv. Otec František vo svojom posolstve vyslovil voči nám prosbu o zjednotenie sa s ním v modlitbe za pokoj. Túto nedeľu totiž pozval do Vatikánu k spoločnej modlitbe za dar pokoja prezidentov Shimona Peresa a Mahmouda Abbasa. Na stretnutí sa zúčastní aj Jeho svätosť Bartolomej, patriarcha Konštantínopolu.

Zajtra na Svätodušný pondelok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h. Taktiež v pondelok nás pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II na adoráciu po večernej sv. omši.

Na Slovensku sa bude odteraz sláviť nový sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza vo štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého. V tomto roku sviatok pripadá na 12. Júna. Tento sviatok schválený Svätou Stolicou vyzýva celú Cirkev, aby rozjímala o svätosti a kráse Kristovho kňazstva, oduševňuje všetkých veriacich v ich úsilí o svätosť, podnecuje k intenzívnej modlitbe za posvätenie duchovenstva a pobáda tých, ktorí sú povolaní skrze sviatosť posvätného stavu k služobnému kňazstvu, aby sa neochvejne a verne usilovali o osobné posväcovanie, v úplnom odovzdaní sa Bohu a Cirkvi.

V piatok 13. júna po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie prác v interiéri veži, na maľovku.  Za vaše milodary už vopred ďakujem. „Pán Boh zaplať“.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.6.- 6.7.2013. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

 

Farské oznamy 26.5.- 1.6.2014

Túto nedeľu evanjelizácia pred Trnavskou radnicou  nebude.

Na budúcu sobotu 31.5.2014 o 11.00 h bude spoveď prvoprijímajúcich detí a v nedeľu 1.6.2014 o 9.00 h bude v našom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Z tohto dôvodu sv. omša o 10.00 h nebude.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28. mája po sv. omši.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 h a 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok, 30. mája 2014 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z najničivejších v histórií, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa finančne, aké veci darovať a zoznam centier, ktoré materiálnu pomoc prijímajú, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk. Ďakujeme všetkým za solidaritu s tisíckami rodín v núdzi.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Na kostol Bohu známy obetovali 30 a 20,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 19.5.- 25.5.2014

Dnes sa koná farská ofera na seminár. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

KDH vás na Stretnutie rodín na Katarínke pri Dechticiach v túto nedeľu 18. mája 2014 o 15.00h. Účastníkov čaká nafukovací hrad, trampolína, mobilné lanové centrum, jazda na historickej lesnej železničke, cukrová vata, občerstvenie a opekačka. Cesta na Katarínku sa nachádza asi 1 km za obcou Dechtice v smere na Naháč.

KDH v Trnave organizuje Spomienkovú akciu na sv. Jána Pavla II. pod názvom Pocta svätému Jánovi Pavlovi II. Podujatie sa uskutoční v pondelok 19. mája, o 16.30 h na Univerzitnom námestí v Trnave pred sochou Sv. Otca.

Prípravné stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude v pondelok 19. mája o 16.00 h v kostole na Tulipáne.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás dnes o 16.00 h alebo o 18.30 h pozýva na benefičný koncert „projekt ZBORY“, ktorý sa uskutoční v dome kultúry v Trnave. Lístky je možné zakúpiť i pred predstavením. Všetci z projektu zbory budú účinkovať bez nároku na honorár a výťažok bude venovaný na podporu pastorácie rodín.

Zároveň vás pozývame na ďalší ročník Dňa Rodiny, ktorý sa v Trnave uskutoční 25. 5. 2014. Program začne sv. omšou v katedrále sv. Jána Krstiteľa za rodiny o 15.00 h. Následne bude pokračovať v Mariánskej sále a na nádvorí u jezuitov.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti do Marianky, na púť detí, ktorá sa uskutoční 24.5.2014. Bližšie informácie si môžete prečítať na nástenke.

Kto by mal záujem o rekreačný pobyt vo Vysokých Tatrách s možnosťou dennej účasti na sv. omši – pre mladých i starších, pre rodiny s deťmi – v Charitnom dome v Dolnom Smokovci, nájde podrobnosti na nástenke pred kostolom.

Na kostol Bohu známy obetoval 30 a 50,- €. Pán Boh zaplať.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX