Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 5.1.2015 - 11.1.2015

Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci Január bude vyložená sviatosť oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do večernej sv. omši.

V pondelok po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. Jána PavlaII pozýva na spoločnú adoráciu.

V utorok máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Sv. omše budú v našom farskom kostole ako v nedeľu.

Kto by si chcel dať posvätiť príbytok, môže sa nahlásiť v sakristii.

Na kostol Bohu známy obetovali: 40 a 10,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 

Farské oznamy 19.1.2015 - 25.1.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Od dnes do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tomto čase bude niekoľko ekumenických modlitbových stretnutí, na ktoré vás pozývame:

-  nedeľa 18. 1. 2015 o 17.00 h – Kostol sv. Heleny

-  pondelok 19. 1. 2015 o 19.00 h – Kostol sv. Jakuba (františkáni)

-  streda 21. 1. 2015 o 19.00 h – Bazilika sv. Mikuláša

-  nedeľa 25. 1. 2015 o 18.00 h – Farský kostol ECAV

V pondelok modlitbová skupina sv. Jána Pavla II po večernej sv. omši pozýva na spoločnú adoráciu.

Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy, ktoré sama zakladá. Katolícke školy majú pevné miesto v systéme vzdelávania na Slovensku.  Stretajú sa však pri svojej činnosti aj s ekonomickými i legislatívnymi ťažkosťami a tiež na niektorých školách s úbytkom žiakov vplyvom demografie.

Z týchto dôvodov, aby sa mohli naše školy ďalej udržať aj rozvíjať,  trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch rozhodol o konaní zbierky pre potreby katolíckych škôl zriadených Trnavskou arcidiecézou i rehoľnými spoločenstvami. Zbierka sa uskutoční na budúcu nedeľu 25. januára 2015. Pre vašu informáciu, na území našej  arcidiecézy máme 16 škôl zriadených arcidiecézou, ktorých súčasťou je 15 školských zariadení. Okrem toho tu pôsobí  5 škôl zriadených rehoľami, ktorých súčasťou je 6 školských zariadení.

Za všetky vaše milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať. Zároveň Vás prosíme, aby ste katolícke školy pôsobiace vo vašich dekanátoch a farnostiach podporovali modlitbou i aktívnou spoluprácou pri ich budovaní.

Povzbudzujeme vás k modlitbe za rodinu. Prípadný text modlitby nájdete na stolíku v zadnej časti kostola.

V súvislosti s nadchádzajúcim referendom vás pozývame v pondelok 19. 1. 2015 na pôdu Trnavskej univerzity, kde sa o 16.00 h uskutoční diskusia s líderkou úspešného referenda v Chorvátsku, lekárkou Željkou Markičovou. Je členkou organizačného výboru občianskej iniciatívy "V mene rodiny", ktorá zorganizovala v roku 2013 prvé úspešné občianske referendum za 23 rokov nezávislého Chorvátska.

Na kostol Bohu známy obetoval: 50,- €.  „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 12.1.2015 - 18.1.2015

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie.

Pred večernými sv. omšami pokračujeme v deviatniku ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka

15. januára pri večernej sv. omši oslávime sviatok Otca nášho rádu, sv. Pavla Prvého Pustovníka.

Od 18. do 25. januára máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Na kostol Bohu známy obetoval: 50,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 

Farské oznamy 29.12.2014 - 4.1.2015

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na výzdobe kostola na sviatky Narodenia Pána.

Túto nedeľu 28.12.2014  prebehne tradičné koledovanie Dobrej Noviny Kto má záujem prijať koledníkov a prispieť tak na zbierku pre vzdelávanie detí v Afrike, môže sa zapísať v sakristii. Koledníci budú chodiť od 15.00 h. Stretnutie detí – koledníkov bude v nedeľu o 13.00 h na fare.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok 30. decembra 2014 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Taktiež v utorok 30.12.2014 po večernej sv. omši bude stretnutie ruženčiarov.

Na konci kalendárneho roka 31.12. bude o 16.00 h sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

Vo štvrtok, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu „Príď Duchu Sv. tvorivý“, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na prvý piatok, 2.januára, bude dodatočná sv. omša o 7.00 h vo farskom kostole a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Kto by si chcel dať v období slávnosti Zjavenia Pána požehnať príbytok, nech sa nahlási v sakristii.

Na kostol Bohu známy obetovali: 200 a 50,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 

Sv. omše - Vianoce 2014/2015

SV. OMŠE VO VIANOČNOM OBDOBÍ VO FARNOSTI TRNAVA TULIPÁN:

Sviatok Narodenia Pána (Štvrtok, 25.12.2014)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

Sviatok sv. Štefana (Piatok, 26.12.2014)

7.00 / 8.00 Linčianska / 10.00 / 18.30

Sviatok sv. rodiny (Nedeľa, 28.12.2014)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

Koncoročná sv. omša (Streda, 31.12.2014)

16.00

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Štvrtok, 1.1.2015)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

Slávnosť Zjavenia Pána (Utorok, 6.1.2015)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

Krst Krista Pána (Nedeľa, 11.1.2015)

7.00/ 8.00 Linčianska/ 9.00 Nemocnič. kaplnka/ 10.00 / 11.15 / 18.30

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX