Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 2.3.2015 - 8.3.2015

Dnes je  pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h a cez týždeň v piatok o 17.30 h.

Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty matky. Na budúcu nedeľu prosím, aby si rozjímania krížovej cesty pripravila modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu v pondelok, 2. marca, po večernej sv. omši.

Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na otvorené modlitby chvál, ktoré sa uskutočnia 2.3.2015 o 18.30 h v Jezuitskom kostole.

V týždni prvého piatku spovedáme každý deň od 17.30 h.

V sobotu bude fatimská sobota v bazilike. Pri sv. omši o 10.00 h sa bude v rámci pastoračného projektu „Ježiš je cesta“ a Roku zasväteného života rozoberať siedme a desiate Božie prikázanie. V tento deň pozývame všetkých slobodných mužov i ženy, ktorí hľadajú svoje miesto v duchovnom povolaní a ešte ho nenašli. Po sv. omši v Kaplnke Panny Márie Trnavskej bude krátke stretnutie na tému „Ako rozpoznať moje povolanie“. Všetkých srdečne pozývame.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Výnos zbierky na kostol z nedele 15. februára činil 1040,-€ a na charitu z 22. februára 925,-€. Na kostol Bohu známy obetoval: 30,- €. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 23.2.2015 - 1.3.2015

Dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Všetkým  vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

V období Veľkého pôstu  býva v našom farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty cez týždeň v piatok o 17.30 h a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.45 h.

Dnešnú nedeľu má prípravu krížovej cesty na starosti Ružencové bratstvo.

Na budúcu nedeľu bude krížová cesta pripravovaná matkami.

Tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni (klikni). Záväzný je iba jeden deň.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25.2. 2015 po večernej sv. omši.

V stredu  25.2.2015 pripadá v našej farnosti celodenná poklona oltárnej sviatosti. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši ráno o 7.00 h do večernej sv. omši. Podrobnosti sú na plagáte. Na stolíku v zadnej časti kostola je hodinový rozpis poklony, na ktorý sa môžete zapísať. Každý máme za čo ďakovať a o čo prosiť – preto príďme, nájdime si čas v zhone dňa.

Taktiež na stolíkoch v zadnej časti kostola si môžete kúpiť kresťanskú tlač, je tam nové číslo časopisu „Milujte sa“. Tiež si zo stolíka môžete zobrať domov obálku z „Pôstnou krabičkou pre Afriku“, v ktorej sú aj prospekty s informáciami.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 28. februára 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy 16.2.2015 - 22.2.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým  vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu v pondelok, 16. februára, po večernej sv. omši.

V tomto týždni je Popolcová streda. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod. a o 18.00 h.

Týmto dňom sa začína v Katolíckej Cirkvi Pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie najväčších sviatkov roka – Veľkej noci.

Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

V pôstnom období bude vo farskom kostole bývať pobožnosť Krížovej cesty pravidelne každý piatok o 17.30 h a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.45 h.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na 1. pôstnu nedeľu má prípravu krížovej cesty na starosti Ružencové bratstvo.

Na kostol obetoval Bohu známy 50,-€. Pán Boh zaplať.

Na prvú pôstnu nedeľu – budúcu nedeľu – bude zbierka na charitu.

 

Farské oznamy 9.2.2015 - 15.2.2015

V stredu 11.2. na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej máme aj XXIII. svetový deň chorých.

V tento deň o 9.00 h v kostole sv. Jozefa na Paulínskej ulici a v našom farskom kostole o 18.00 h pri sv. omši vyslúžime sviatosť pomazania chorých pre ľudí v pokročilom veku a pre chorých.

Podmienkou prijatia tejto sviatosti je stav bez ťažkého hriechu.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Na kostol Bohu známy obetoval 50,- €. „Pán Boh zaplať“..

 

Farské oznamy 2.2.2015 - 8.2.2015

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci február bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do večernej svätej omše.

V pondelok máme Sviatok Obetovania Pána. Obrad požehnania sviec bude pri sv. omšiach vo farskom kostole o 7.00 h a o 18.00 h.

J. Ex. Mons. Ján Orosch srdečne pozýva na slávenie Eucharistie na Sviatok Obetovania Pána,

2. februára 2015 o 9.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave pri príležitosti Dňa zasvätených. Na základe pápežského poverenia Apoštolská peniteciária poskytuje pri tomto slávení za obvyklých podmienok možnosť získať úplne odpustky.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Pozýva na adoráciu za rodiny v pondelok, 2. Februára, po večernej sv. omši.

V utorok, 3. februára máme spomienku sv. Blažeja. Pri večernej sv. omši bude požehnanie hrdla.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hav nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Pri večerných sv. omšiach pokračujeme v Novéne za rodiny, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

Výnos zbierky na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy z minulej nedele činil 820,- €.

Členovia Ružencového bratstva na kostol obetovali 100,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať".

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX