Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 11. - 17.1.2016

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie.

Pred večernými sv. omšami pokračujeme v deviatniku ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka.

15. januára, v piatok, pri večernej sv. omši o 18.00 h oslávime sviatok Otca nášho rádu, sv. Pavla Prvého Pustovníka. V tento deň bude na sv. omši v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 h hlavným celebrantom páter Martin Lehončák, predstavený slovenskej provincie nášho rádu.

Pri príležitosti slávnosti sv. Pavla prvého pustovníka, patróna Rádu pavlínov, v piatok 15. januára sa bude konať pri sv. omši v Kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. a pri sv. omši o 18.00 hod. v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho prijatie nových členov do Bratstva anjelov strážcov. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii, do stredy 13. januára 2016.

Na budúcu nedeľu bude pri detskej sv. omši tradičné požehnanie detí s príležitosti sviatku ich patróna Pavla Prvého Pustovníka.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Na kostol Bohu známy obetoval: 100,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 4. - 10.1.2016

Dnes, na prvú nedeľu v mesiaci Január bude vyložená sviatosť oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do večernej sv. omši.

V pondelok po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu.

V stredu, 6. Januára, máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Sv. omše budú v našom farskom kostole ako v nedeľu.

Vo štvrtok 7. Januára začneme pred večernými sv. omšami deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka.

Komunita Cenacolo vás pozýva na "Živé jasličky" v Kráľovej pri Senci - Včelárska Paseka, dňa 2. a 6. januára 2016 o 17.00 h.

Kto by si chcel dať posvätiť príbytok, môže sa nahlásiť v sakristii.

 

Farské oznamy 28.12.2015 - 3.1.2016

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola. „Pán Boh zaplať“.

Dnes (nedeľu 27.12.) po večernej sv. omši, o 19 30 h, bude Vianočný koncert na ktorý srdečne pozývame. Vstup je voľný.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne túto nedeľu 27.12.2015 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Stretnutie detí, ktoré chcú ísť koledovať bude 27.12. (v nedeľu ) o 13.00 h na fare na Tulipáne.

Dobrovoľníci fóra života pozývajú na modlitbu krížovej cesty za záchranu nenarodených detí dňa 28.12. (v pondelok), na sviatok neviniatok, o 15.00 h na kalvárii v Trnave.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu 30. decembra 2015 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Taktiež v stredu 30.12.2015 po večernej sv. omši bude stretnutie ruženčiarov.

Vo štvrtok 31.12. bude sv. omša o 16.00 h a následne ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

V piatok, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu.

Komunita Cenacolo vás pozýva na "Živé jasličky" v Kráľovej pri Senci - Včelárska Paseka 2. a 6. januára 2016 o 17.00 h.

Na kostol Bohu známy obetovali: 100 a 450,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 21.12.2015 - 27.12.2015

Od soboty 12. decembra je otvorená Svätá brána milosrdenstva v Katedrále sv. Ján Krstiteľa. Povzbudzujeme všetkých, aby využívali možnosť prechádzať touto bránou a získavať úplné odpustky. Počas Svätého roku milosrdenstva sa bude denne vysluhovať sviatosť zmierenia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00.

Dnes, v nedeľu, od 14 00 h do večernej sv. omše bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone.

Taktiež dnes, v nedeľu, od 14.00 h do 18.00 h budeme spovedať.

Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 h.

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

V pondelok a v utorok pozývame na rorátne sv. omše o 6.45 h a v stredu o 7.00 h. Na Štedrý deň budú sv. omše v našom farskom kostole ráno o 7.00 h, a o 24.00 polnočná.

V Utorok 22.12. pri večernej sv. omši počas homílie sa môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Na sviatok Narodenia Pána a na sviatok sv. Štefana budú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu.

Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

Veľmi srdečne pozývame na jasličkovú pobožnosť v piatok 25. 12. o 15.00 h.

V nedeľu 27. 12. 2015 na sviatok sv. Rodiny bude pri sv. omšiach o 10.00 a 11.15 h obnovenie manželských sľubov.

Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert vokálnych skupín „A cappella“ z Trnavy a „Oct.opus“ z Bratislavy, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole v nedeľu 27.12. o 19 30 h. Vstup je voľný.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne dňa 27.12.2015 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetovali: 100, 50 a 20,- €. „Pán Boh zaplať“.alt

 

Farské oznamy 14.12.2015 - 20.12.2015

Počas sv. omší túto nedeľu nám spieva a hrá VOX EREMI - gospelová kapela našich pavlínskych bohoslovcov z Krakova. Zvonček z týchto sv. omší pôjde na podporu pavlínskeho kňazského seminára. CD s ich piesňami si môžete kúpiť u nich po sv. omši.

V období adventu pozývame na Roráty vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Od utorka 15.12.2015, začína rodinný Predvianočný deviatnik- „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“, spojený s odovzdávaním putovného obrazu Sv. rodiny.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do budúcej nedele 20.12.2015.

Pripomíname, že spovedáme v našej farnosti vo všedné dni od 17.30 h. Na IV. Adventnú nedeľu 20.12.2015 budeme spovedať od 14.00 do 18.00 h. V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Kapela Spektrum všetkých pozýva na adventnú adoráciu, ktorá sa uskutoční v piatok 18.12.2015 o 19.00 v našom pavlínskom kostole sv. Jozefa.

Ďakujem všetkým, ktorí darovali stromčeky na tohoročnú vianočnú výzdobu. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia