Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farske oznamy 27.09.2020

1. Z dôvodu červenej zóny do ktorej patrí aj Trnava, pripominame, že platia tieto opatrenia:
- do kostola vchádzame len s rúškom,
- nepoužívame svätenú vodu, spoločné predmety ako: rôzne texty, modlitebníky, ružence.
- pri vchode si dezinfikujeme si ruky,
- nepodávame si ruky na znak pokoja,
- prijímanie má prednosť na ruky,
- nespievame spoločne piesne, (piesne budú len hrané,)
- sedenie šachovnicové,
- treba dodržať vzdialenosť 2 metroe od seba (aj služba liturgická.)

2. Kostol Božského Srdca: Dnes (v nedeľu 27. septembra) na svätej omši o 10:00 h vo farskom kostole poďakujeme Pánu Bohu za plody úrody.

3. Poklona v kostole Božského Srdca začne dnes (v nedeľu 20. septembra) o 17:00 h.

4. Apel Jasnohorský s priamym prenosom z Čenstochovej bude v nedeľu 27. septembra o 21:00 h. Srdečne pozývame do farského kostola.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred svätou omšou.

6. Kostol Božského Srdca: Na prvý piatok v mesiaci (1. októbra) bude sv. omša aj o 7:00 h ráno.

7. V stredu 30. novembra po svätej omši bude krátke stretnutie Ružencového bratstva.

8. Vo štvrtok (1. októbra) začíname mesiac, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Ruženec s uvažovaniami sa budeme modliť o 17:15 h pred Oltárnou sviatosťou. Všetkých pozývame.

9. Informujeme, že na sviatok anjelov strážnych, teda tento  piatok 2. októbra je deň, kedy Bratstvo anjelov strážnych prijíma nových členov do svojich radov. Preto tí, ktorí by mali záujem stať sa členmi Bratstva anjelov strážnych, nech sa nahlásia vopred v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. V daný deň môžu už prijatí členovia bratstva, za obvyklých podmienok, získať úplné odpustky, a takisto v tento deň promótor bratstva pri slúžení sv. omše venuje jednu prosbu za zosnulých členov bratstva za uplynulý rok.

 

Farske oznamy 20.09.2020

1. Poklona v kostole Božského Srdca začne dnes (v nedeľu 20. septembra) o 17:00 h.

2. Odchod autobusu pútnikov do týchto miest: Kalvária Oščadnica, Klin, Kalvária Bobrov, Oravská priehrada bude v sobotu 26. septembra o 6.30 h. Autobus bude pristavený na rohu ulice Tulipánová – Ružová (oproti sestrám) a aj zastaví na autobusovej zastávke pri Hospodárskej ulici.

3. Apel Jasnohorský s priamym prenosom z Čenstochovej bude v nedeľu 27. septembra o 21:00 h. Srdečne pozývame do farského kostola.
Kostol Božského Srdca:

4. V nedeľu 27. septembra na svätej omši o 10:00 h vo farskom kostole poďakujeme Pánu Bohu za plody úrody. Kto by chcel doniesť niečo z plodov úrody na požehnanie, nech donesie vo štvrtok (24. septembra).

5. Vo štvrtok 24. septembra sa v kostole po večernej svätej omši (o 18.45 h) uskutoční stretnutie rodičov  prvoprijímajúcich detí.

6. Deviatnik pred vysluhovaním sviatosti birmovania začne v piatok 9. októbra. V tento deň zacnieme aj s krátkymi nácvikmi na slávnosť birmovania. Pripomíname, že slávnosť birmovania v našej farnosti bude v sobotu 17. októbra. Podľa odporučenia arcibiskupského úradu birmovanie bude vysluhované vo farskom dvore.
Pavlínsky kostol sv. Jozefa:

7. V stredu 23. septembra na svätej omši o 9:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa poďakujeme Pánu Bohu za plody úrody. Kto by chcel doniesť niečo z plodov úrody na požehnanie, nech donesie v utorok (22. septembra).

 

Farske oznamy 13.09.2020

1.      Kostol Božského Srdca: Dnes (v nedeľu 13. septembra) poklona začne o 17:00 h.

2.      Pokračujeme v  modlitbe deviatnika pred slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie.

3.      Dnes (v nedeľu 13. septembra) o 9.00 h začíname svätou omšou v pavlínskom kostole svätého Jozefa v Trnave pešiu púť k našej Matke Sedembolestnej. Podrobnosti sú na plagáte.

4.      Dnes (v nedeľu 13. septembra) bude po večernej svätej omši (na Tulipáne) Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

5.      Zajtra, v pondelok 14. septembra, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, bude po svätej omši Krížová cesta po najbližších uliciach okolo kostola. Bude to modlitba za odvrátenie pandémie.

6. V utorok 15. septembra pripadá slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska.

V tento deň bude svätá omša slúžená:

Farský kostol (na Tulipáne): o 7.00 h., 10:00 h a 18.30 h (o 11.15 h nebude).

Kostol sv. Jozefa o 9.00 h.

7. Na sobotu 26. septembra plánujeme autobusovú púť do týchto miest: Kalvária Oščadnica, Klin, Kalvária Bobrov, Oravská priehrada. Zapísať sa môžete v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

8.      Dnes (v nedeľu 13. septembra) je zbierka na Boží hrob.

 

Farské oznamy 6.9.2020

1. Kostol Božského Srdca: Dnes (v nedeľu 6. septembra) poklona začne o 16:00 h.

2. Dnes (v nedeľu 6. septembra) začneme deviatnik pred slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie.

3. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorí ešte neboli na I. sv. prijímaní v školskom roku 2019/20 sa uskutoční v budúci pondelok 7. septembra o 16:00 h.

4. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v sobotu 17.10.2020 o 10:30 h. Stretnutia birmovancov budú pokračovať nasledujúci týždeň štvrtok 10.9.2020 o 17:30 h alebo piatok 11.9.2020 o 19:00 h.

5. Na budúcu nedeľu (13. septembra) o 9.00 h začíname svätou omšou v pavlínskom kostole svätého Jozefa v Trnave pešiu púť k našej Matke Sedembolestnej. Podrobnosti sú na plagáte.

6. V nedeľu (13. septembra) po večernej svätej omši bude (na Tulipáne) Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

7. Na sviatok Povýšenia svätého kríža, v pondelok 14. septembra plánujeme po svätej omši Krížovú cestu po najbližších uliciach okolo kostola. Bude to modlitba za odvrátene pandémie.

8. Na budúcu nedeľu je zbierka na Boží hrob.

 

Farské oznamy 30.8.2020

1. Kostol Božského Srdca: Dnes (v nedeľu 30. augusta) poklona začne o 17:00 h.

2. Spoveď k I. piatku bude pol hodiny pred svätou omšou.

3. Odchod pútnikov na Živčákovú horu bude v sobotu 5. septembra o 6.30 h. Autobus bude pristavený na rohu ulice Tulipánová – Ružová (oproti sestrám) a aj zastaví na autobusovej zastávke pri Hospodárskej ulici.

4. Na budúcu nedeľu začneme deviatnik pred slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie.

5. Stretnuté rodičov deti prvoprijímajúcich, ktorí ešte neboli na I. sv. prijímaní v školskom roku 2019/20 sa uskutoční v budúci pondelok 7. septembra o 16:00 h.

6. V nedeľu 13. septembra o 9.00 h začíname svätou omšou v pavlínskom kostole svätého Jozefa v Trnave pešiu púť k našej Matke Sedembolestnej. Podrobnosti sú na plagáte.

7. Na sviatok Povýšenia svätého kríža, v pondelok 14. septembra plánujeme po svätej omši Krížovú cestu po najbližších uliciach okolo kostola. Bude to modlitba za odvrátenie od pandémie.

8. Z príležitosti menín, Pátrovi Gregorovi prajeme hojné požehnanie v pastoračnej službe.

9. Kostol Božského Srdca: Od budúcej nedele (6. septembra) začíname slúžiť svätú omšu o 11:15 h.

10. Pavlínsky kostol sv. Jozefa: Od budúcej piatku (4. septembra) začíname slúžiť svätú omšu o 16:00 h.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia