Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 2.8.2020


1. Dnes (2. augusta) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 16:00 h do večernej svätej omše.

2. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci august. Spovedať od 17:30 h.

 

Farské oznamy 26.7.2020

1. Dnes (v nedeľu 26. júla) poklona začne o 17:00 h.

2. Dnes (v nedeľu 26. júla) o 21.00 h pozývame do farského kostola na 20 minútovú pobožnosť Apelu Jasnohorského.

3. Organizačné stretnutie Ružencového bratstva sa uskutoční v stredu (29. júla) po večernej svätej omši v kostole.

4. Milosrdné sestry Svätého kríža vás pozývajú do kaplnky Provinciálneho domu vo štvrtok 30. júla o 7:00 h na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej. Podrobnosti sú na plagáte.

5. Na autobusovú púť do Čenstochovej 25. augusta (odchod o 6:30 h) sa už možno prihlásiť. Po ceste vystúpime v Leśniowe, kde bude svätá omša. Nocľah bude v Dome pútnika v Čenstochovej a nasledujúci deň svätá omša pred Zázračným obrazom. Vrátime sa vo večerných hodinách 26. augusta.

 

Farské oznamy 19.7.2020

1. Pripomíname, že rúška sú v kostoloch stále povinné. Nosiť ich nemusia len tie osoby, ktorým spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou. (Celebrant zasa nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb. Na rozdávanie svätého prijímania si ho však vždy musí nasadiť.) Tak isto stále platí nariadenie, že na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky, a sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej prázdne.

2. Dnes (v nedeľu 19. júla) poklona začne o 17:00 h.

3. V utorok (21. júla) pozývame na večernú svätú omšu členov Bratstva anjelov strážcov, v rámci pravidelného duchovného sprevádzania raz v mesiaci. Srdečne všetkých pozývame.

4. Organizačné stretnutie Ružencového bratstva sa uskutočni v stredu (29. júla) po večernej svätej omši v kostole.

5. Na autobusovú púť do Čenstochovej 25. augusta (odchod o 6:30 h) je možné sa už prihlásiť. Po ceste vystúpime v Leśniowe, kde bude svätá omša. Nocľah bude v Dome pútnika v Čenstochovej a nasledujúci deň svätá omša pred Zázračným obrazom. Vrátime sa vo večerných hodinách 26. augusta.

 

Farske oznamy 12.07.2020

1. Svätá omša pre seniorov bude (v nedeľu 12. júla) o 8:30 h.

2. Dnes (v nedeľu 12. júla) poklona začne o 17:00 h.

3. V pondelok po svätej omši bude Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

4. V piatok (17. júla) pozývame po svätej omši na prípravné stretnutie záujemcov o pešiu púť do Čenstochovej. Pešia púť bude realizovaná ako štafety v malých skupinkách s niekoľkými osobami. Na jednotlivé dni sa už možno prihlásiť. Do Čenstochovej pôjdeme spolu autobusom 25. augusta o 6:30 h. Po ceste vystúpime v Leśniowe, kde bude svätá omša. Nocľah bude v Dome pútnika a nasledujúci deň svätá omša pred Zázračným obrazom. Vrátime sa vo večerných hodinách 26. augusta. Na autobusovú púť sa už možno prihlásiť.

 

Farske oznamy 14.06.2020

Kostol Božského Srdca:

1. Dnes (v nedeľu 5. júla) je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov.

Svätá omša pre seniorov bude v nedeľu o 8:30 h.

3. Pripomíname, že v období prázdnin sväté omše v nedeľu o 11:15 h nebudú slúžené.

4. Dnes (5. júla) na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Oltárna sviatosť od 16:00 h do večernej svätej omše.

5. Oznamujeme birmovancom, že sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 17. októbra 2020 o 10:30 h.

6. Informácie na mesiac júl sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

Pavlínsky kostol sv. Jozefa:

7. Pripomíname, že v období prázdnin sväté omše v piatok o 16:00 h nebudú slúžené.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia