Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 16.3.2015 - 22.3.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Dnes je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h a cez týždeň v piatok o 17.30 h.

Dnešnú nedeľu vedie modlitbu krížovej cesty modlitbová Neokatechumenátne spoločenstvo. Na budúcu nedeľu prosím, aby si rozjímania krížovej cesty pripravilo spoločenstvo Agape.

Dnes o 16.00 h bude stretnutie rodičov detí, ktoré tento rok pôjdu na Prvé sv. prijímanie.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok, 16. marca, na spoločnú adoráciu, po večernej sv. omši.

Aj v tomto týždni pokračujeme v deviatniku ku sv. Jozefovi, ktorý sa spoločne modlíme v našom farskom kostole 10 min pred sv. omšou.

Od utorka 17.3.2015 o 18.00 h Vás pozývame na Triduum ku cti sv. Jozefa do Paulínskeho kostola.

19.3.2015 o 18.00 h kostole sv. Jozefa bude slúžiť sv. omšu otec arcibiskup Mons. Ján Orosch. Všetkých srdečne pozývame.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do soboty 28. 3. 2015.

Na kostol Bohu známy obetoval 100,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Developed by Freemake
 

Farské oznamy 9.3.2015 - 15.3.2015

Dnes je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h a cez týždeň v piatok o 17.30 h.

Dnešnú nedeľu vedie modlitbu krížovej cesty modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Na budúcu nedeľu prosím, aby si rozjímania krížovej cesty pripravilo Neokatechumenátne spoločenstvo.

V sobotu na sv. omši o 10.00 h pred milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie bude hlavným celebrantom otec arcibiskup Ján Orosch.

Na budúcu nedeľu 15. 3. o 16.00 h bude stretnutie rodičov detí, ktoré tento rok pôjdu na Prvé sv. prijímanie.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do soboty 28. 3. 2015.

Arcibiskupský úrad v Trnave a Trnavská arcidiecézna charita aj v tomto roku organizujú charitatívnu iniciatívu Pôstna polievka. Účastníkom bude podaná v rámci večere pôstna polievka. Za túto polievku je možné zaplatiť ako za riadnu večeru (kto chce, môže i viac). Zvyšné peniaze, ktoré by zaplatili za riadnu večeru, poputujú ako milodar pre Trnavskú arcidiecéznu charitu na konkrétnu pomoc viacdetným rodinám v núdzi. Podujatie sa uskutoční v piatok 13. marca 2015 o 16.30 h v jedálni Arcibiskupského úradu v Trnave. Vstup je z ulice M. Schneidera Trnavského. Všetci sú srdečne pozvaní.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Bohu známi obetovali na kostol 50 a 30,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 2.3.2015 - 8.3.2015

Dnes je  pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h a cez týždeň v piatok o 17.30 h.

Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty matky. Na budúcu nedeľu prosím, aby si rozjímania krížovej cesty pripravila modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu v pondelok, 2. marca, po večernej sv. omši.

Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na otvorené modlitby chvál, ktoré sa uskutočnia 2.3.2015 o 18.30 h v Jezuitskom kostole.

V týždni prvého piatku spovedáme každý deň od 17.30 h.

V sobotu bude fatimská sobota v bazilike. Pri sv. omši o 10.00 h sa bude v rámci pastoračného projektu „Ježiš je cesta“ a Roku zasväteného života rozoberať siedme a desiate Božie prikázanie. V tento deň pozývame všetkých slobodných mužov i ženy, ktorí hľadajú svoje miesto v duchovnom povolaní a ešte ho nenašli. Po sv. omši v Kaplnke Panny Márie Trnavskej bude krátke stretnutie na tému „Ako rozpoznať moje povolanie“. Všetkých srdečne pozývame.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Výnos zbierky na kostol z nedele 15. februára činil 1040,-€ a na charitu z 22. februára 925,-€. Na kostol Bohu známy obetoval: 30,- €. Všetkým milodarcom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 23.2.2015 - 1.3.2015

Dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Všetkým  vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

V období Veľkého pôstu  býva v našom farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty cez týždeň v piatok o 17.30 h a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.45 h.

Dnešnú nedeľu má prípravu krížovej cesty na starosti Ružencové bratstvo.

Na budúcu nedeľu bude krížová cesta pripravovaná matkami.

Tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni (klikni). Záväzný je iba jeden deň.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25.2. 2015 po večernej sv. omši.

V stredu  25.2.2015 pripadá v našej farnosti celodenná poklona oltárnej sviatosti. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši ráno o 7.00 h do večernej sv. omši. Podrobnosti sú na plagáte. Na stolíku v zadnej časti kostola je hodinový rozpis poklony, na ktorý sa môžete zapísať. Každý máme za čo ďakovať a o čo prosiť – preto príďme, nájdime si čas v zhone dňa.

Taktiež na stolíkoch v zadnej časti kostola si môžete kúpiť kresťanskú tlač, je tam nové číslo časopisu „Milujte sa“. Tiež si zo stolíka môžete zobrať domov obálku z „Pôstnou krabičkou pre Afriku“, v ktorej sú aj prospekty s informáciami.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 28. februára 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy 16.2.2015 - 22.2.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým  vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu v pondelok, 16. februára, po večernej sv. omši.

V tomto týždni je Popolcová streda. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod. a o 18.00 h.

Týmto dňom sa začína v Katolíckej Cirkvi Pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie najväčších sviatkov roka – Veľkej noci.

Popolcová streda je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

V pôstnom období bude vo farskom kostole bývať pobožnosť Krížovej cesty pravidelne každý piatok o 17.30 h a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.45 h.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na 1. pôstnu nedeľu má prípravu krížovej cesty na starosti Ružencové bratstvo.

Na kostol obetoval Bohu známy 50,-€. Pán Boh zaplať.

Na prvú pôstnu nedeľu – budúcu nedeľu – bude zbierka na charitu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX