Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 13.4.2015 - 19.4.2015

Dnes je dodatočná sv. omša o 15.00 h k oslave Božieho milosrdenstva, ktorého sviatok dnes slávime.

Modlitbová skupina sv.. Jána Pavla II. pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb, v pondelok 13.4. po večernej sv. omši.

Trnavská gospelová kapela SPEKTRUM všetkých srdečne pozýva na koncert spojený s predstavením nového albumu, ktorý sa uskutoční v piatok, 17.4.2015, v Kine Hviezda o 19.00 h. Vstup je voľný.

Bývalí bratislavsko-trnavskí pomocní biskupi Mons. Dominik Tóth a Mons. Vladimír Filo ďakujú Pánu Bohu za dar 25 rokov biskupskej služby. (17. 3. 1990) Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, všetkých srdečne pozýva na slávenie ďakovnej sv. omše v nedeľu 19. 4. 2015 o 11.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Farské oznamy 6.4.2015 - 12.4.2015

Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude dodatočná sv. omša na záver deviatnika o 15.00 h.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 h a na Linčianskej o 8.00 h.

Trnavská gospelová kapela SPEKTRUM všetkých srdečne pozýva na koncert spojený s uvedením ich nového albumu, ktorý sa uskutoční 17. 4. 2015 v Kine Hviezda o 19.00 h. Vstup je voľný.

11. apríla 2015 t. j. sobotu si pripomíname jubileum 1200 rokov od narodenia sv. Metoda a 1130. výročie od jeho smrti 6. apríla 885. Táto slávnosť sa koná na Devíne. Viac info na plagáte.

Na kostol ružencové bratstvo obetovalo 100,-€ a Bohu známi 50 a 100,- €. Pán Boh zaplať.

 

OBRADY VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA Kostol sv. Jozefa (paulínsky)

Zelený štvrtok
18.00 – svätá omša
do 20.00 – adorácia

Veľký piatok
15.00 – Krížová cesta
15.40  – korunka  k Božiemu milosrdenstvu
16.00 – Obrady Veľkého piatku
do 20.00 – adorácia

Biela sobota
9.00 – 18.50 – adorácia
15.00 – korunka  k Božiemu milosrdenstvu 
19.30 – Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa
9.00 – sv. omša
Po sv. omši korunka  k Božiemu milosrdenstvu

 

Farské oznamy 30.3.2015 - 5.4.2015

Z rozhodnutia Konferencie Biskupov Slovenska sa dnes koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za všetky milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Dnes je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h.

Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty muži z Modlitieb otcov.

Taktiež dnes sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h

Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II  pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii na tému – Odpustenie, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno.

O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu.

Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h

Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h.

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu obrady vo farskom kostole na Tulipáne budú o 19.30 h.

Podrobný rozpis program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetoval 50,-€  a na kvety do Božieho hrobu 25,- €.  „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 23.3.2015 - 29.3.2015

Dnes je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h a cez týždeň v piatok o 17.30 h.

Dnešnú nedeľu vedie modlitbu krížovej cesty spoločenstvo Agape. Na budúcu nedeľu prosím, aby si rozjímania krížovej cesty pripravili muži z Modlitieb otcov.

V stredu 25. marca máme sviatok Zvestovania Pána. V našom farskom kostole budú sv. omše o 7.00 h a o 18.00 h. Pri večernej sv. omši bude možnosť duchovnej adopcie počatého dieťaťa.

Fórum života srdečne pozýva k zapojeniu sa do tohtoročnej kampane  25. marec - Deň počatého dieťaťa nosením bielej stužky od 25. marca do 15. Apríla.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25.3.2015 po večernej sv. omši.

Dňa 26. marca 2015 (štvrtok) o 16.30 h v aule Pazmaneum nás pozýva Trnavská univerzita a Arcibiskupský úrad na spomienkový večer s názvom „Pocta Hadriánovi Radvánimu“ pri príležitosti 1. výročia úmrtia tohto historika, bibliografa a publicistu. Ďakovná sv. omša sa bude konať 28. marca o 10.00 h v bazilike. Viac informácií na nástenke.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do soboty 28. 3. 2015.

Veľk. sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do 18.00 h.

Pozývame Vás na Kvetnonedeľný koncert, ktorý sa uskutoční 29. marca 2015 o 19.00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Účinkovať bude SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, patriaca medzi popredných svetových interpretov stredovekej duchovnej hudby a známe celoslovenské vokálne teleso dramaturgicky zamerané na sakrálnu hudbu SLOVENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ADOREMUS. V programe, v ktorom sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení zaznejú spevy Kvetnej nedele a Veľkého týždňa. Predpredaj vstupeniek je v sieti Ticketportal (aj na pošte).

Pozývame na našu farskú autobusovú púť Budapešť, Marianostra, Panonhalma, ktorá sa uskutoční 25.apríla 2015. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX