Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 1.6.2015 - 7.6.2015

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na otvorené modlitby chvál, ktoré sa uskutočnia 1.6.2015 o 18.30 h v Jezuitskom kostole.

V pondelok 1.6. po večernej sv. omši si môžu rodičia prvoprijímajúcich detí vyzdvihnúť na fare fotografie z prvého sv. prijímania v našej farnosti.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V našom farskom kostole budú sv. omše o 7.00 h a o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Po sv. omši o 18.00 h bude slávnostný sprievod k štyrom oltárom. Prvý oltár pripravuje ružencové bratstvo, druhý Tulipánci, tretí neokatechumenátne spoločenstvo a štvrtý Sestry sv. Kríža. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety pred oltárnou sviatosťou. Prosíme tiež o výzdobu príbytkov po trase procesie..

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedáme každý deň od 17.30 h okrem štvrtku.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hav nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.- 24.7.2015. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2015. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval  30,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 25.5.2015 - 31.5.2015

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

V túto nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Zajtra na Svätodušný pondelok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 23., 24. a 25. mája – to jest v sobotu, v nedeľu a v pondelok po večernej sv. omši.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 27. mája, po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30. mája 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2015. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známi obetovali  50 a 20,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 18.5.2015 - 24.5.2015

Dnes sa koná  zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

V tomto týždni sú v stredu, v piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

Pri večernej sv. omši pokračuje novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv.

Na budúcu nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Budúcou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

V sobotu 23.5. sa bude v Trnave konať Deň rodiny. O 15.00 h bude u jezuitov sv. omša, ktorú celebruje o. arcibiskup Ján Orosch. Program pokračuje kultúrno-zábavným podujatím na nádvorí a v mariánskej sále kláštora jezuitov.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. Vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 23., 24. a 25. mája – to jest v sobotu, v nedeľu a v pondelok po večernej sv. omši.

Na kostol Bohu známi obetovali  30 a 10,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 11.5.2015 - 17.5.2015

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a budúcu nedeľu pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej.

V stredu, 13. Mája, je spomienka bl. Panny Márie Fatimskej. Po sv. omši bude ružencový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 h a 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Farské oznamy 4.5.2015 - 10.5.2015

Táto nedeľa je prvá v mesiaci máj. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od16.00 h do večernej sv. omše.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie dve nedele pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Pokračujeme v májovej pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré každodenne spievame o 18.00 h.

V piatok, v deň pracovného pokoja, 8.5. 2015 je pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače. Informácie nájdete pred kostolom na nástenke.

Na budúcu nedeľu 10.5. sa koná púť do Modranky. Sv. omša v Modranke bude o 10.30 h. Odchod Tulipánskych pútnikov bude o 9.00 h spred kostola. Program púte si môžete prečítať na nástenke.

Na budúcu nedeľu je o 9.00 h v našom farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Preto sv. omša o 10.00 h nebude.

Pokračujeme v nácviku detí na 1. sv. prijímanie v pondelok 4. mája 2015 a vo štvrtok 7. mája o 16.00 h. Účasť je povinná.

Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 9.00 h. Rodičia prvoprijímajúcich by sa mali vyspovedať počas týždňa. Spovedáme cez týždeň 30. min. pred sv. omšou.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX