Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 27.7.2015 - 2.8.2015

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 29 júla, po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú pri príležitosti liturgického sviatku blahoslavenej sr. Zdenky na spoločné slávenie trojdnia do Kostola Svätého kríža v Bratislave - Podunajských Biskupiciach od 28. do 30. júla 2015.

V piatok 31. júla 2015 sa uskutoční mimoriadna sv. omša na trnavskej kalvárii. Sv. omša začne o 17.00, po ktorej bude nasledovať pobožnosť pri príležitosti 60. výročia mučeníckej smrti bl. Sr. Zdenky. Prosíme kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, veriacich z každej farnosti a kostola v Trnave, aby sme sa tam zúčastnili a ďakovali Pánu Bohu za krásne životné svedectvo slovenskej blahoslavenej z kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža. Túto udalosť po duchovnej a liturgickej stránke pripravujú sestry z kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža a farnosť sv. Mikuláša Trnava – mesto, po vonkajšej organizačnej stránke kresťansko-demokratické hnutie v Trnave. Tešíme sa na túto slávnosť.

V piatok 31. júla 2015 o 20.00 sa v Bazilike sv. Mikuláša otvára jubilejný 20. ročník festivalu Trnavské organové dni. Svojím recitálom vystúpi americký organista David di Fiore. Pozývame všetkých.

Pri príležitosti Národného pochodu za život sa účastníci cyklopúte zastavia aj v Trnave. Na úmysel ochrany života od počatia bude slúžená sv. omša v stredu 29. júla o 17:00 v Jezuitskom kostole, po nej bude nasledovať pochod aj s cyklopútnikmi ku poliklinike a krátka modlitba. Všetci ste srdečne pozvaní prísť a podporiť myšlienku ochrany života. Viac informácií o cyklopúti na plagáte na nástenke.

Od 31.7 do 2.8. bude celoslovenské stretnutie mladých v Poprade. Ak by mal niekto zaujem isť, nech sa prihlasi u pátra Michala, alebo v sakristi.  sa účastníci cyklopúte zastavia aj v Trnave. Na úmysel ochrany života od počatia bude slúžená sv. omša v stredu 29. júla o 17:00 v Jezuitskom kostole, po nej bude nasledovať pochod aj s cyklopútnikmi ku poliklinike a krátka modlitba. Všetci ste srdečne pozvaní prísť a podporiť myšlienku ochrany života. Viac informácií o cyklopúti na plagáte na nástenke.

Od 31.7 do 2.8. bude celoslovenské stretnutie mladých v Poprade. Ak by mal niekto zaujem isť, nech sa prihlasi u pátra Michala, alebo v sakristi.

 

Farské oznamy 20.7.2015 - 26.7.2015

Túto nedeľu sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Na kostol Bohu známy obetovali 60 a 50, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 13.7.2015 - 19.7.2015

V pondelok 13.7. po večernej sv. omši bude sprievod ulicami našej farnosti s modlitbou fatimského ruženca.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať“.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.- 24.7.2015. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetovali 70, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 6.7.2015 -12.7.2015

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci júl bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

12.augusta odchádza z našej farnosti pešia púť na Jasnú Horu v Čenstochovej. Záujemci o autobusovú púť, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014, sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Ponúkame mládeži oboznámiť sa s vyvesenými plagátmi, cez ktoré je pozvaná na Národné stretnutie mládeže P15, alebo na nový kurz s názvom Kurz: identita, integrita a iniciatíva.

Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

Na kostol Bohu známy obetovali 20, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 29.6.2015 - 5.7.2015

Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary „Pán Boh zaplať“.

V pondelok 29. júna 2015 máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V tento deň budú v našom farskom kostole sv. omše o 7.00 h,  večerná o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Taktiež v pondelok poďakujeme Pánu Bohu pri večernej sv. omši za školský rok 2014/2015. Pozývame deti aj mládež.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok, 30. júna 2015 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok v mesiaci júl bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Ako príprava na Národný pochod za život, ktorý bude v Bratislave 20. septembra 2015, sa v dňoch 4. – 31. júla bude konať 18. ročník cyklistickej akcie na jeho podporu. Bližšie informácie sú na plagáte, kde sú aj kontaktné údaje koordinátorov.

Na potreby kostola Bohu známi obetovali 30 a 100, - €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX