Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 23.5.2016 - 29.5.2016

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej.

Pokračujeme v nácviku detí na 1. sv. prijímanie v pondelok 23. mája 2016 a vo štvrtok 26. mája o 16.00 h. Účasť je povinná.

Na budúcu nedeľu je o 9.30 h v našom farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Preto sv. omša o 10.00 h nebude. Deti majú prísť na farský dvor do 9.15 h.

Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 9.30 h. Rodičia prvoprijímajúcich by sa mali vyspovedať počas týždňa. Spovedáme cez týždeň 30. min. pred sv. omšou.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V našom farskom kostole budú sv. omše o 7.00 h a o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h. Po sv. omši o 18.00 h bude slávnostný sprievod k štyrom oltárom. Prvý oltár pripravuje ružencové bratstvo, druhý Tulipánci, tretí neokatechumenátne spoločenstvo a štvrtý Sestry sv. Kríža. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety pred oltárnou sviatosťou. Prosíme tiež o výzdobu príbytkov po trase procesie.

Pri príležitosti slávnosti Božieho Tela sa uskutoční budúcu nedeľu 29. mája sv. omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 a po nej eucharistická procesia v centre mesta.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 31.7. do 15. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Spoločenstvo rodín v Trnave pozýva v rámci projektu „Deväť mesiacov za život“ na modlitby za nenarodené deti pred poliklinikou na Družbe v termínoch, ktoré sú uvedené na nástenke a na letákoch, ktoré vám budú po sv. omši rozdávať s vecou oboznámené osoby.

Na kostol Bohu známi obetovali  100 a 20,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 16.5.2016 - 22.5.2016

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. V túto nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Zajtra na Svätodušný pondelok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h

Taktiež v pondelok v pondelok 16. mája 2016 o 16.00 h v kostole bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie. Účasť je povinná

V stredu 18. mája o 17.00 h sa pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková slávnosť „Pocta sv. Jánovi Pavlovi II.“ pri príležitosti 96. výročia jeho narodenia.

Pozývame vás na duchovnú prípravu pred svetovými dňami mládeže, ktorá sa uskutoční v piatok 20. mája. Program začína sv. omšou o 18.00 h po ktorej nasleduje mládežnícka adorácia.

V sobotu 4. júna 2016 sa uskutoční púť z baziliky do katedrály vo Svätom roku milosrdenstva – Púť rodín s deťmi. Sv. omšu o 10.00 h v bazilike sv. Mikuláša bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy 9.5.2016 - 15.5.2016

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej. Taktiež vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 14. a 15. mája – to jest v sobotu a v nedeľu po večernej sv. omši.

V piatok, 13. Mája, je spomienka bl. Panny Márie Fatimskej. Po sv. omši bude ružencový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

V tomto týždni sú v stredu, v piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

Pri večernej sv. omši pokračuje novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv. Na budúcu nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 31.júla do 15. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 2.5.2016 - 8.5.2016

Táto nedeľa je prvá v mesiaci máj. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Od tejto nedele začíname májové pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré budeme každodenne spievať o pred večernou sv. omšou.

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 h a 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na sobotu 7.mája. 2016 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače.

Na budúcu nedeľu 8.5. sa koná púť do Modranky. Sv. omša v Modranke bude o 10.30 h. Odchod Tulipánskych pútnikov bude o 9.00 h spred kostola. Program púte si môžete prečítať na nástenke.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 31.júla do 15. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Budúcu nedeľu na 50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov sa bude konať zbierka na katolícke médiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

 

Farské oznamy 25.4.2016 - 1.5.2016

Túto  nedeľu je zbierka na pomoc Ukrajine, ktorá sa má podľa priania Svätého Otca Františka uskutočniť vo všetkých katolíckych kostoloch Európy.“ Za milodary „Pán Boh zaplať“.

V pondelok modlitbová skupina Sv. Jána Pavla II pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30. apríla 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Milosrdné sestry pozývajú na duchovnú obnovu pre ženy, ktorá bude v sobotu 14.5.2016 v kaplnke provinciálneho domu od 9.00 h do modlitby korunky o 15.00 h.

Naša farnosť ponúka možnosť zúčastniť sa svetových dní mládeže a stretnutia so Sv. Otcom Františkom v dňoch od 26. do 31. júla. Podrobnosti sú na plagáte.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 31.júla do 15. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia