Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 11.4.2016 - 17.4.2016

Túto nedeľu 10.4.2016 je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v kostole na Tulipáne o 16.00 h.

Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás na tri akcie. V pondelok na sv. omšu o 18.30 v bazilike sv. Mikuláša po ktorej bude sviečkový sprievod do katedrály a po prechode svätou bránou bude občerstvenie pri soche sv. Jána Pavla II. V utorok vás pozývame na Kopánku na sv. omšu o 18.00 h a v piatok do nášho farského kostola. Začneme modlitbou sv. ruženca o 17.15, potom pokračujeme sv. omšou o 18.00 s hosťom – kazateľom, následne hodinkou moderovaného programu v kostole a nakoniec  občerstvením v sáli sv. Jozefa.  Srdečne vás pozývame.

V pondelok modlitbová skupina Sv. Jána Pavla II pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Centrum pomoci pre rodinu a Fórum života Vás pozývajú na párty s názvom „Osláv svoje počatiny“ pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa. Termín: piatok 15. apríla o 18.00 v Centre pomoci pre rodinu vedľa jezuitov v Trnave.

Naša farnosť ponúka možnosť zúčastniť sa svetových dní mládeže a stretnutia so Sv. Otcom Františkom v dňoch od 26. do 31. júla. Nahlasovať sa môžete v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte. Všetci, ktorí majú záujem o účasť na svetových dní mládeže sú pozvaní na organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu 17.4.2016 o 16.00 h v sále sv. Jozefa.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

 

Farské oznamy 4.4.2016 - 10.4.2016

Dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná mimoriadna celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za vaše dary.

Dnes je dodatočná sv. omša o 15.00 h k oslave Božieho milosrdenstva, ktorého sviatok dnes slávime. Po nej bude korunka a vyložená sviatosť oltárna k individuálnej poklone na prvú nedeľu v mesiaci.

Spoločenstvo rodín v Trnave pozýva v rámci projektu „Deväť mesiacov za život“ na modlitby za nenarodené deti pred poliklinikou na Družbe v týchto termínoch: každý pondelok a stredu o 10.00; v utorok o 8.00; vo štvrtok a v piatok o 15.00 h.

Na pondelok 4. 4. je preložená slávnosť Zvestovania Pána. V našom farskom kostole budú sv. omše o 7.00 h a o 18.00 h.

Na budúci týždeň v nedeľu 10.4.2016 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v kostole na Tulipáne o 16.00 h.

Od 11.4. do 18.4.2016 bude týždeň modlitieb za povolania. Srdečne vás pozývame a aj mladšiu generáciu na tri akcie. Podrobnosti budú na plagáte.

Naša farnosť ponúka možnosť zúčastniť sa svetových dní mládeže a stretnutia so Sv. Otcom Františkom v dňoch od 26. do 31. júla. Nahlasovať sa môžete v sakristii. Podrobnosti sú na plagáte.

 

Farské oznamy 28.3.2015 - 3.4.2016

Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo spievali či pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude dodatočná sv. omša na záver deviatnika o 15.00 h.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 h a na Linčianskej o 8.00 h.

V pondelok modlitbová skupina Sv. Jána Pavla II pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu, 30. marca 2016 o 7.30 h. v kaplnke provinciálneho domu.

V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie členov ružencového bratstva.

Tento týždeň na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Spoločenstvo rodín v Trnave pozýva v rámci projektu „Deväť mesiacov za život“ na modlitby za nenarodené deti pred poliklinikou na Družbe v týchto termínoch: každý pondelok a stredu o 10.00; v utorok o 8.00; vo štvrtok a v piatok o 15.00 hod.

Na budúcu nedeľu 3. apríla sa koná mimoriadna celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za vaše dary.


 

Farské oznamy 21.3.2016 - 27.3.2016

Dnes je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h.

Taktiež dnes sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h.

Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 h.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii na tému – Obeta, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno.
Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h. Taktiež pred obradmi veľkého piatku, 25. Marca, bude možnosť duchovnej adopcie počatého dieťaťa.

Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 hO 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu.

Na Bielu sobotu budeme požehnávať pokrmi o 9.00 a 14.45 h na farskom dvore. Obrady veľkonočnej vigílie na Tulipáne budú o 18.30 h. Podrobný rozpis program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Do 31. marca 2016 možno podávať prihlášky na štúdium náuky o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (bakalársky aj magisterský stupeň). Ide o interdisciplinárny študijný program, ktorý je v súčasnej dobe veľmi aktuálny. Viac informácií na  www.tftu.sk .

Spoločenstvo rodín v Trnave pozýva na Trnavskú modlitbovú novénu k Božiemu Milosrdenstvu, ktorá sa začne na Veľký piatok 25.3. 2016 a potrvá do soboty 2. apríla. Ide o 9 dní modlitieb Korunky Božieho milosrdenstva vždy na začiatku každej hodiny dňa. Každý deň sa ju budú modliť veriaci z iného trnavského kostola. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa záväzne zapísali na určitú hodinu, kedy sa doma pomodlia korunku . Formulár na zapisovanie je v sakristii.

Tradičná celosvetová zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme sa koná na Veľký piatok a Bielu sobotu. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.
 

Farské oznamy 14.3.2016 - 20.3.2016

V tuto nedeľu (13.3.2016) vás v mene rómskeho detského zboru z našej farnosti Deloreskere čave Trnava pozývame na spoločnú modlitbu s piesňami, ktorá sa uskutočni o 17.15 hod. v našom farskom kostole.

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili muži z Modlitieb otcov. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu v pondelok, 14. marca, po večernej sv. omši.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do soboty 19. 3. 2016.

V sobotu 19. 3. na sviatok sv. Jozefa bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa slávnostná sv. omša o 9.00 hod. ktorou sa ukončí modlitebne trojdnie. Podrobný program nachádza sa na nástenke.

Veľkonočná sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do 18.00 h. povzbudzujeme všetkých, aby si očistili srdce pred sviatkami Pánovho zmrtvychvstania.

Pozývame vás na farskú púť do Ríma, ktorá sa uskutoční od 20 do 27. Septembra. Cena je 330,-€. V cene je zahrnuté 5x ubytovanie + raňajky a večera, poistenie, sprievodca a kňaz pavlín, návšteva Benátok, Assisi, Netuna pri mori s možnosťou kúpania a hlavne Rím s návštevou všetkých svätých brán v tomto roku Milosrdenstva a tiež audiencia so sv. Otcom. Zapisovanie je v sakristii, záloha je 100, -€. Najlepšie je prihlásiť sa čo najskôr.

Bohu známi obetovali na kostol 50 a 20,- €. „Pán Boh zaplať“.
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia