Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 18.7.2016 - 24.7.2016

Túto nedeľu sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Máme ešte voľné miesta na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 13-15.8.2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Predpúťové informačno – organizačné stretnutie peších či autobusových pútnikov do Čenstochovej bude na budúcu nedeľu 24.7.2016 o 19.30 h po večernej sv. omši na Tulipáne.

 

Farské oznamy 11.7.2016 - 17.7.2016

Na túto nedeľu 10.7.2016 sú pozvaní tí, čo sa chcú zúčastniť svetových dní mládeže, na organizačné stretnutie po večernej sv. omši v sále sv. Jozefa.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V stredu 13. júla po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známy obetovali 50,- €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 4.7.2016 - 10.7.2016

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci júl bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V utorok 5.7.2014 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Slovanských vierozvestov.  V tento deň budú vo farskom kostole sv. omše o 7.00 h a o 18.00 h. V kostole sv. Jozefa na Paulinskéj ulici a v nemocničnej kaplnke sv. omša bude o 9.00 hod.

Na budúcu nedeľu 10.7.2016 sú pozvaní tí, čo sa chcú zúčastniť svetových dní mládeže, na organizačné stretnutie po večernej sv. omši v sále sv. Jozefa.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

Na kostol Bohu známy obetovali 100,- a 50,-€. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 27.6.2016 - 3.7.2016

Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Všetkým za vaše milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

V stredu 29. júna 2016 máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V tento deň budú v našom farskom kostole sv. omše o 7.00 h, večerná o 18.00 h, v kostole sv. Jozefa o 9.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok, 30. júna 2016 o 7.30 h. v kaplnke provinciálneho domu.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok v mesiaci júl bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Dávame do pozornosti posledné 3 voľné miesta na autobusovú púť našej farnosti do Ríma v tomto Roku milosrdenstva, ktorá sa uskutoční od 20. do 27. septembra tohto roku. Informujeme prihlásených, že plnú cenu púte treba uhradiť do konca augusta.

Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 30.5.2016 - 5.6.2016

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok 30. mája 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

V piatok, 3. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 h, ktorej hlavným celebrantom bude pán farár Miroslav Kováč, pochádzajúci z našej farnosti. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Program hodov je zverejnený na plagáte.

Duchovné obohatenie z pešej púte z Trnavy do Čenstochovej máte možnosť zažiť od 31.7. do 15. augusta 2016. Záujemcovia sa majú prihlásiť do 26. júna. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia