Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 19.10.2015 - 25.10.2015

Dnes je misijná nedeľa. Preto je dnes celosvetová zbierka na misie. Všetkým dobrodincom vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Mládež z Trnavy je pozvaná na nový kurz "Synovia a dcéry", ktorého cieľom je zažiť spoločenstvo a spoznávať Boha ako Otca. V programe stretnutí bude vždy zaujímavá téma, aktivity, chvály, občerstvenie a diskusia v skupinkách. Kurz bude bývať počas 8 týždňov každý štvrtok od 22. októbra od 18.00 do 20.00 h. v Rytierskej sále u jezuitov. Prihlásiť sa dá prostredníctvom webovej stránky www.kaem.sk. Info nájdete aj na plagátoch.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou sviatosťou oltárnou. S modlitbou ruženca sú spojené aj úplné odpustky. 

Na kostol Bohu známi obetovali 50 a 100, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 12.10.2015 - 18.10.2015

V pondelok nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

V utorok 13. októbra po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V piatok 16.10.2015 po večernej sv. omši bude v našom kostole prednáška o misii v Afrike. Bude spojená s možnosťou duchovnej adopcie detí. 

V sobotu 17.10.2015 nás Milosrdné sestry Sv. kríža, v jubilejnom roku ich zakladateľa pátra Teodózia, pozývajú o 14.30 h na modlitbu vešpier do kaplnky provinciálneho domu na Ružovej ulici.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

Farské oznamy 5.10.2015 - 11.10.2015

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 16 00 h do večernej sv. omše.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 16 00 h do večernej sv. omše.

Dňa 8. októbra 2015 (vo štvrtok) vás pozývame na medzinárodnú konferenciu Rodina v treťom tisícročí na tému „Muža a ženu ich stvoril“. Nad konferenciou prevzali záštitu o. arcibiskup Mons. Ján Orosch a rektor Trnavskej univerzity Prof. Marek Šmid. Konferencia začína o 10.15 h v Študentskom domove Petra Pazmáňa v Konferenčnej sále na Rybníkovej ulici (vedľa Športovej haly).

V nedeľu 11. októbra, v rámci mesiaca úcty k starším bude o 15.00 h sv. omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Predtým o 14.15 h modlitba sv. ruženca. Po svätej omši bude koncert mužského speváckeho zboru Bradlan.

 

Farské oznamy 28.9.2015 - 4.10.2015

Vincentínska rodina organizuje 9. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU“. Zbierku na Tulipáne môžete podporiť túto nedeľu 27.9. 2015 pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka a modlitbou za toto misijné dielo.

V pondelok 28.9. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej

Rehoľa pavlínov na Slovensku obnovuje pri pavlínskych kostoloch bratstvo anjelov strážcov. Pokračovanie prípravy na prijatie členov do bratstva v Trnave sa uskutoční v utorok 29.9. 2015 pri sv. omšiach v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 h a v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 18.00 h. Po tejto príprave bude nasledovať slávnostné prijatie nových členov do bratstva v piatok 2.októbra pri sv. omšiach v spomínaných kostoloch v tých istých hodinách.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v stredu, 30. septembra 2015, o 7.00 h, v kaplnke provinciálneho domu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 30. septembra po večernej sv. omši.

Vo štvrtok začíname mesiac október, ktorý je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa sv. ruženec bude modliť každý večer o 17.30 h.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Naša farnosť Tulipán pozýva dospelých na pravidelné evanjelizačné stretnutia pod názvom kurz Alfa. Uskutočnia sa od tohto štvrtku, 1. októbra, každý štvrtok do začiatku decembra o 18.30 h. Kurz je určený pre každého, kto chce vedieť ako sa môže viac priblížiť Bohu, ako čítať bibliu, odolať zlému vplyvu, ako Boh uzdravuje v našich životoch, alebo čo robí Duch Svätý. Súčasťou stretnutí budú svedectvá, chvály, workshopy, prednášky aj malé občerstvenie. Kurz Alfa bude viesť spoločenstvo Agapé. Viac informácií sa dozviete na plagáte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

 

Farské oznamy 21.9.2015 - 27.9.2015

Túto nedeľu 20.9.2015 sa bude Bratislave konať druhý Národný pochod za život.

Dospelých, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie sviatosti krstu, pozývame v piatok 25. septembra po večernej sv. omši na faru.

Naša farnosť Tulipán pozýva dospelých na pravidelné evanjelizačné stretnutia pod názvom kurz Alfa. Uskutočnia sa každý štvrtok od 18.30 h v termíne od 1. októbra do začiatku decembra. Kurz je určený pre každého, kto chce vedieť ako sa môže viac priblížiť Bohu, ako čítať bibliu, odolať zlému vplyvu, ako Boh uzdravuje v našich životoch, alebo čo robí Duch Svätý. Súčasťou stretnutí budú svedectvá, chvály, workshopy, prednášky aj malé občerstvenie. Kurz Alfa bude viesť spoločenstvo Agapé. Viac informácií sa dozviete na plagáte. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Rehoľa pavlínov na Slovensku obnovuje pri pavlínskych kostoloch bratstvo anjelov strážcov. Príprava na prijatie členov do bratstva v Trnave sa uskutoční pri sv. omšiach v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 h a v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 18.00 h a to v dňoch 22.9. a 29.9. 2015. Po tejto príprave bude nasledovať slávnostné prijatie nových členov do bratstva v piatok 2.októbra pri sv. omšiach v spomínaných kostoloch v tých istých hodinách.

Vincentínska rodina organizuje 9. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU“. Zbierku na Tulipáne môžete podporiť na budúcu nedeľu 27.9. 2015 pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka a modlitbou za toto misijné dielo. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

Od októbra pozývame mládež na stretnutia, ktoré sa budú konať každý piatok po mládežníckej sv. omši.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX