Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 17.10.2016 - 23.10.2016

V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

V túto nedeľu bude po sv. omšiach možnosť podporiť podpisovú akciu Európskej iniciatívy občanov „Mama otec a deti“ zameranú na predloženie návrhu Európskej komisii, aby Európa stavala svoje predpisy na tom, čo je spoločné – na manželstve muža a ženy a rodinných vzťahoch medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 22 európskych krajín a je potrebné vyzbierať milión podpisov, aby sa o návrhu vôbec hlasovalo. Dobrovoľník vám pomôže pri správnom vyplnení hárku.

Pozývame vás na biblický krúžok, ktorý sa uskutoční v stredu po večernej sv. omši na fare.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

Farské oznamy 10.10.2016 - 16.10.2016

V dnešnú nedeľu začne spoločná modlitba ruženca o 18.00h a cez týždeň o 17.30 h.

V utorok 11.10. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Vo štvrtok 13. októbra po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Tento rok začíname prípravu na birmovku. Záujemcovia o túto sviatosť, od 8. ročníka ZŠ a vyššie, budú mať stretnutie spojené so zápisom v piatok, 14.10. 2016 o 17.00 h na fare. .

V túto a budúcu nedeľu bude po sv. omšiach možnosť podporiť podpisovú akciu Európskej iniciatívy občanov „Mama otec a deti“ zameranú na predloženie návrhu Európskej komisii, aby Európa stavala svoje predpisy na tom, čo je spoločné – na manželstve muža a ženy a rodinných vzťahoch medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 22 európskych krajín a je potrebné vyzbierať milión podpisov, aby sa o návrhu vôbec hlasovalo. Dobrovoľník vám pomôže pri správnom vyplnení hárku.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 3.10.2016 - 9.10.2016

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 16 00 h do večernej sv. omše.

Tento rok začíname prípravu na birmovku. Záujemcovia o túto sviatosť, od 8. ročníka ZŠ a vyššie, budú mať stretnutie spojené so zápisom v piatok, 14.10. 2016 na fare. .

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou.

Trnavské spoločenstvá vás pozývajú na modlitbu chvál, ktoré budú v pondelok 3. októbra 2016 od 18.30 h. v jezuitskom kostole. Modlitby bude viesť Chválový tím Spoločenstva Aggeus. Duchovné slovo na tému "Stal som sa všetkým pre všetkých..." bude mať paulín P. Michal Nižnánsky OSPPE. K dispozícii bude aj detská služba a sviatosť zmierenia. Všetci ste srdečne pozvaní!

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Vincentská rodina na Slovensku ďakuje všetkým štedrým darcom za príspevok do zbierky „Boj proti hladu“.

V sobotu 8.10.2016 sme pozvaní na spomienkovú sv. omšu na 10. Výročie odchodu J.E. Mons. Pavla Hnilicu do domu Nebeského Otca. Sv. omša bude v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 15.00 h.

Na budúcu nedeľu 9. Októbra, v rámci mesiaca úcty k starším a chorým, bude mimoriadna sv. omša pre starších, chorých a ich opatrovateľov v katedrále sv. Jána krstiteľa o 15.00 h.

 

Farské oznamy 26.9.2016 - 2.10.2016

Dnes, 25.9. 2016 môžete podporiť modlitbou a pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka 10. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

V pondelok 26.9. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Centrum pomoci pre rodinu pozýva rodičov na prednášku s názvom: "Ako ďalej vo výchove" dňa  28.9. o 18.00 h. Viac info je na webe cppr.sk.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok, 30. septembra 2016, o 7.30 h, v kaplnke provinciálneho domu.

V sobotu začíname mesiac október, ktorý je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa sv. ruženec bude modliť každý večer o 17.30 h.

Rehoľa pavlínov na Slovensku obnovuje pri pavlínskych kostoloch bratstvo anjelov strážcov. Slávnostné prijatie ďalších členov do bratstva bude na budúcu nedeľu, 2.októbra pri sv. omši o 10.00 h.

Na kostol Bohu známy obetoval 50 a 30, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 19.9.2016 - 25.9.2016

Dnes je zbierka na kostol. Všetkým milodarcom vyslovujem Pán Boh zaplať“.

Informujeme pútnikov našej farskej púte do Ríma, že odchod autobusu bude v utorok, 20.septembra o 14.30 h spred kostola na Tulipáne.

Vincentínska rodina organizuje 10. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU“. Zbierku na Tulipáne môžete podporiť na budúcu nedeľu 25.9. 2015 pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka a modlitbou za toto misijné dielo. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

Na kostol Bohu známy obetoval 50, - €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia