Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 23.11.2015 - 29.11.2015

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pozývame všetkých, ktorý majú záujem zúčastniť sa na Svetových dňoch mládeže v Krakove, na stretnutie túto nedeľu, 22.novembra o 16.00 h v sále sv. Jozefa a zároveň pozývame na duchovnú prípravu k svetovým dnom mládeže, ktorá bude každý piatok pri mládežníckej sv. omši.

V pondelok 23. novembra nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Počas celého cirkevného Roka zasväteného života sa koná modlitbová reťaz komunít s názvom Zasvätení za zasvätených. Každá rehoľná komunita má stanovené dni, počas ktorých sa modlí na tento úmysel. Informujeme, že naša pavlínska komunita v Trnave sa bude modliť v pondelok 23. novembra (zajtra). Pri tejto príležitosti pozývame veriacich našej farnosti na spoločnú modlitbu o 15.00 hod., pri ktorej sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a Vešpery.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25. novembra po večernej sv. omši.

Gymnázium Angely Merici v Trnave srdečne pozýva žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl dňa 27. 11. 2015 t. j. v piatok od 8.00 do 12.00 h na Deň otvorených dverí. Na záujemcov čaká prezentácia školy, prehliadka odborných učební, rozhovory s pedagógmi a žiakmi i možnosť nahliadnuť na vyučovacie hodiny.

Pozývame Vás na adventný koncert tradičných gregoriánskych chorálov v podaní schóly z Nového Mesta nad Váhom. Koncert sa uskutoční v sobotu 28.11. o 19.00 h v kostole sv. Jakuba. Vstup je voľný.

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

Jezuiti v Trnave spolu s dobrovoľníkmi organizujú už 9. misijný bazár. Kto sa chce podieľať na podpore sirotinca pre HIV pozitívne deti v Bijapure v Indii nech prinesie hodnotnejšie veci na predaj do sakristie jezuitského kostola. Bazár sa uskutoční 5. a 6. 12. u jezuitov v Trnave, v Mariánskej sále. Vďaka za vašu štedrosť. Podrobnosti nájdete na plagáte.

Na kostol Bohu známi obetovali 40,- €. „Pán Boh zaplať.“

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

 

Farské oznamy 16.11.2015 - 22.11.2015

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať.“

Do soboty 21.11. budú sv. omše v našom farskom kostole na Tulipáne počas novény k Trnavskej Panne Márii len ráno o 7.00 h. Podrobný program novény je vyvesený na nástenke. V sobotu 21. 11. bude v bazilike o 17.00 h Akatist k Bohorodičke, ktorý pripravujú speváci z našej farnosti.

Aj tohto roku jezuiti v Trnave spolu s dobrovoľníkmi organizujú už 9. ročník misijného bazára. Kto sa chce podieľať na podpore sirotinca pre postihnuté deti v Bijapure v Indii nech daruje hodnotnejšie veci do bazára. Veci sa zbierajú v sakristii jezuitského kostola. Misijný bazár sa uskutoční 5. a 6. decembra v Mariánskej sále. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.

Pozývame všetkých, ktorý majú záujem zúčastniť sa na Svetových dňoch mládeže v Krakove, na stretnutie v nedeľu, 22.novembra o 16.00 h v sále sv. Jozefa.

Na kostol Bohu známi obetovali 25,- €. „Pán Boh zaplať.“

 

Farské oznamy 9.11.2015 - 8.11.2015


V pondelok 9.11. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

V predvečer novény, vo štvrtok 12. novembra bude sv. omša v bazilike sv. Mikuláša už o 17.00 pre rodiny z deťmi. Po sv. omši bude sviečkový sprievod okolo baziliky. Prosím prineste si sviečky alebo malé kahance. Tento sviečkový sprievod bude za nenarodené deti. V nedeľu 15. novembra bude slávnostná sv. omša o 9.30. Po nej sa koná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie na Trojičné námestie a späť. Podrobný program Novény je vyvesený na nástenke.Od piatku 13.11 do 21.11. bude Novéna k Trnavskej Panne Márii. V našom farskom kostole na Tulipáne budú sv. omše počas novény okrem nedele len ráno o 7.00 h. 

Na kostol členovia Ružencového bratstva obetovali 200,- €. „Pán Boh zaplať.“

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Farské oznamy 2.11.2015 - 8.11.2015

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16 00 h až do večernej svätej omše.

V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, v pondelok 2. 11., bude o 7.00 h v našom farskom kostole  dodatočná sv. omša.
Nezabudnime, že máme možnosť získavať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

Taktiež v pondelok 2. 11. sa bude konať na cintoríne na Kamennej ceste  sv. omša o 16.00 h a po nej tam bude tzv. „dušičková pobožnosť“.
V od 14.30 do 15.15 sa uskutoční na Kalvárii krížová cesta za záchranu nenarodených detí.

V Utorok 3.11. pri večernej sv. omši počas homílie sa môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

V sobotu 7. novembra sa v našom farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude konať celonočné modlitbové stretnutie. Program sa začína modlitbou sv. ruženca o 17.30 h. Všetci ste srdečne vítaní.
 

Farské oznamy 26.10.2015 - 1.11.2015

V pondelok 26.10. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 28.10. po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok 30. októbra 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

V nedeľu 1.11.2015 je slávnosť Všetkých svätých.

Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

7. novembra sa v našom farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude konať celonočné modlitbové stretnutie. Program sa začína modlitbou sv. ruženca o 17.30 h. Všetci ste srdečne vítaní.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX