Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 21.12.2015 - 27.12.2015

Od soboty 12. decembra je otvorená Svätá brána milosrdenstva v Katedrále sv. Ján Krstiteľa. Povzbudzujeme všetkých, aby využívali možnosť prechádzať touto bránou a získavať úplné odpustky. Počas Svätého roku milosrdenstva sa bude denne vysluhovať sviatosť zmierenia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00.

Dnes, v nedeľu, od 14 00 h do večernej sv. omše bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone.

Taktiež dnes, v nedeľu, od 14.00 h do 18.00 h budeme spovedať.

Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 h.

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

V pondelok a v utorok pozývame na rorátne sv. omše o 6.45 h a v stredu o 7.00 h. Na Štedrý deň budú sv. omše v našom farskom kostole ráno o 7.00 h, a o 24.00 polnočná.

V Utorok 22.12. pri večernej sv. omši počas homílie sa môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Na sviatok Narodenia Pána a na sviatok sv. Štefana budú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu.

Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

Veľmi srdečne pozývame na jasličkovú pobožnosť v piatok 25. 12. o 15.00 h.

V nedeľu 27. 12. 2015 na sviatok sv. Rodiny bude pri sv. omšiach o 10.00 a 11.15 h obnovenie manželských sľubov.

Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert vokálnych skupín „A cappella“ z Trnavy a „Oct.opus“ z Bratislavy, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole v nedeľu 27.12. o 19 30 h. Vstup je voľný.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne dňa 27.12.2015 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetovali: 100, 50 a 20,- €. „Pán Boh zaplať“.alt

 

Farské oznamy 14.12.2015 - 20.12.2015

Počas sv. omší túto nedeľu nám spieva a hrá VOX EREMI - gospelová kapela našich pavlínskych bohoslovcov z Krakova. Zvonček z týchto sv. omší pôjde na podporu pavlínskeho kňazského seminára. CD s ich piesňami si môžete kúpiť u nich po sv. omši.

V období adventu pozývame na Roráty vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Od utorka 15.12.2015, začína rodinný Predvianočný deviatnik- „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“, spojený s odovzdávaním putovného obrazu Sv. rodiny.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do budúcej nedele 20.12.2015.

Pripomíname, že spovedáme v našej farnosti vo všedné dni od 17.30 h. Na IV. Adventnú nedeľu 20.12.2015 budeme spovedať od 14.00 do 18.00 h. V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Kapela Spektrum všetkých pozýva na adventnú adoráciu, ktorá sa uskutoční v piatok 18.12.2015 o 19.00 v našom pavlínskom kostole sv. Jozefa.

Ďakujem všetkým, ktorí darovali stromčeky na tohoročnú vianočnú výzdobu. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 7.12.2015 - 13.12.2015

Všetky deti srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční túto nedeľu 6.12.2015, o 15.00 h.

Táto nedeľa je zároveň prvá v mesiaci december. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Srdečne vás pozývame na modlitebné trojdnie pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré začneme túto nedeľu slávnostnými vešperami. Program je vyvesený na nástenke.

V období adventu pozývame na Roráty vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

V pondelok 7. decembra nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Taktiež v pondelok 7.12. nás trnavské spoločsnstvá pozývajú na ďalšie otvorené chvály, ktoré budú o 18.30 h v jezuitskom kostole. Slovo na tému "Učeníctvo ako štýl života" bude mať laický misionár z Malajzie Jude Antoine a modlitby chvál bude viesť worship tím Spoločenstva Aggeus. Takisto bude k dispozícii detská služba a možnosť sv. zmierenia.

V utorok, 8.12.2015, na prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie budú sv. omše v našom farskom kostole o 6.45 h a o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h. V tento deň sa začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.

Slávnosť otvorenia sv. brány v Trnave sa začne v Bazilike sv. Mikuláša o 17.30 h. Potom sa v sprievode všetci presunú pred Katedrálu, kde bude samotné otvorenie sv. brány a slávnostná svätá omša. Počas Svätého roku milosrdenstva sa bude denne vysluhovať sviatosť zmierenia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 h. V sobotu 12. decembra budú otvorené Sväté brány milosrdenstva na celom svete.

Na budúcu nedeľu k nám do farnosti príde VOX EREMI - gospelová kapela našich pavlínskych bohoslovcov z Krakova. Budú spievať na doobedných sv. omšiach v našom farskom kostole. Zvonček z týchto sv. omší pôjde na podporu pavlínskeho kňazského seminára.

Na kostol Bohu známi obetovali 100, 40 a 20,- €. „Pán Boh zaplať.“

 

Farské oznamy 30.11.2015 - 6.12.2015

Dnes sa koná jesenná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Taktiež dnešnou nedeľou sme začali adventné obdobie. Pozývame deti, mládež a dospelých na Roráty vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci december. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok 30. novembra 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

V stredu 2. decembra 2015 o 18.00 h v Centre pomoci pre rodinu v Trnave sa uskutoční prednáška o prirodzenom plánovaní rodičovstva. Prednášku budú viesť lektori billingsovej ovulačnej metódy. Prednáška je určená pre manželské páry, ženy i mužov.

O týždeň sa uskutoční už 9. ročník Misijného bazára na podporu jezuitského projektu Misia-India. Prispejte darom hodnotných vecí do bazáru alebo aj kúpou týchto vecí na bazáre. Bazár bude otvorený v Mariánskej sále v sobotu 5. dec. od 15.00 h do 20.00 h a bude pokračovať aj v nedeľu 6. dec. od rána 8.00 až do večera 21.00 h s prestávkou od 13.00 do 14.00 h. Veci na predaj do bazáru môžete ešte stále prinášať do sakristie Jezuitského kostola.

Všetky deti srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2014, v nedeľu, o 15.00 h.

Srdečne vás pozývame na modlitebné trojdnie pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré začneme v našom kostole 6.12.2015. Program je vyvesený na nástenke.

Na kostol Bohu známi obetovali 40 a 50,- €. „Pán Boh zaplať.“


 

Farské oznamy 23.11.2015 - 29.11.2015

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pozývame všetkých, ktorý majú záujem zúčastniť sa na Svetových dňoch mládeže v Krakove, na stretnutie túto nedeľu, 22.novembra o 16.00 h v sále sv. Jozefa a zároveň pozývame na duchovnú prípravu k svetovým dnom mládeže, ktorá bude každý piatok pri mládežníckej sv. omši.

V pondelok 23. novembra nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Počas celého cirkevného Roka zasväteného života sa koná modlitbová reťaz komunít s názvom Zasvätení za zasvätených. Každá rehoľná komunita má stanovené dni, počas ktorých sa modlí na tento úmysel. Informujeme, že naša pavlínska komunita v Trnave sa bude modliť v pondelok 23. novembra (zajtra). Pri tejto príležitosti pozývame veriacich našej farnosti na spoločnú modlitbu o 15.00 hod., pri ktorej sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a Vešpery.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25. novembra po večernej sv. omši.

Gymnázium Angely Merici v Trnave srdečne pozýva žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl dňa 27. 11. 2015 t. j. v piatok od 8.00 do 12.00 h na Deň otvorených dverí. Na záujemcov čaká prezentácia školy, prehliadka odborných učební, rozhovory s pedagógmi a žiakmi i možnosť nahliadnuť na vyučovacie hodiny.

Pozývame Vás na adventný koncert tradičných gregoriánskych chorálov v podaní schóly z Nového Mesta nad Váhom. Koncert sa uskutoční v sobotu 28.11. o 19.00 h v kostole sv. Jakuba. Vstup je voľný.

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

Jezuiti v Trnave spolu s dobrovoľníkmi organizujú už 9. misijný bazár. Kto sa chce podieľať na podpore sirotinca pre HIV pozitívne deti v Bijapure v Indii nech prinesie hodnotnejšie veci na predaj do sakristie jezuitského kostola. Bazár sa uskutoční 5. a 6. 12. u jezuitov v Trnave, v Mariánskej sále. Vďaka za vašu štedrosť. Podrobnosti nájdete na plagáte.

Na kostol Bohu známi obetovali 40,- €. „Pán Boh zaplať.“

Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX