Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 8.4.-14.4.2019

1. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v túto nedeľu 10. marca na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

2. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

3. Preto že dnes krížovu cestu na Kalvárii vede naša farnosť, nebude vyložená k poklone sviatosť oltárna. Adorácia sviatosti oltarnej bude na budúcu nedeľu od 14.00 hod. do 17.45 hod.

4. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili Milosrdné sestry sv. kríža.

5. Na budúcu nedeľu počas sv. omši budeme svätiť bahniatka.

6. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetkých na Hrané Pašie, ktoré sa uskutočnia na Kvetnú nedeľu 14.4.2019 na detskej sv. omši o 11.15 hod.

7. Veľkonočná sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do Krížovej cesty. Povzbudzujeme všetkých, aby si očistili srdce pred sviatkami Pánovho zmrtvychvstania.

8. Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do soboty 13. 4. 2019.

9. Na potreby kostola Bohu známi obeetovali 100 a 30 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 1.4.-7.4.2019

1. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

2. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia Neokatechumenátneho spoločenstva.

3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

4. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

5. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v nedeľu 7. aprila na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

6. Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

7. Na potreby kostola Bohu známí obetovali: 40 a 20 - €, a Ružencové bratstvo 200,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 25.3.-.31.3.2019

1. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

2. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania Krížovej cesty pripravili členovia skupiny Modlitby matiek.

3. V pondelok 25. marca máme sviatok zvestovania Pána. Sv. omše s duchovnou adopciou počatého dieťaťa budú o 9.00 v paulínskom kostole a o 18.00 v našom farskom kostole.

4. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

5. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 27. marca po večernej sv. omši.

6. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 30. marca 2019 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

7. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v nedeľu 7. aprila na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

8. Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

9. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 11.3.-17.3.2019

1. Dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“. V zadnej časti kostola nachádzaju sa letáky informujúce čo sa vykonalo zo zbierok na minulý rok 2018.

2. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v túto nedeľu 10. marca na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

3. Túto nedeľu 10. marca začíname pred večernou sv. omšou deviatnik k sv. Jozefovi.

4. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

5. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania Krížovej cesty pripravili členovia  skupiny Modlitby otcov.

6. Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. V tieto dni sa modlíme na tieto úmysly: Za odpustenie hriechov a Za dar lásky. Prosím, aby ste ich vkladali aj do svojich osobných modlitieb.

7. Od nedeľe 17.3.2018 o 18.00 hod. vás pozývame na Triduum ku cti sv. Jozefa do Paulínskeho kostola. Program je vyvesený na nástenke.

8. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk

9. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

10. Na potreby kostola Bohu známi obetovali 100, 100, 30 a 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 25.2.-3.3.2019

1. V pondelok 25.2.2019 pripadá v našej farnosti celodenná poklona oltárnej sviatosti. Pri tejto príležitosti bude v utorok o 7.00 hod. v našom farskom kostole dodatočná sv. omša a následné vyloženie sviatosti oltárnej do večernej sv. omše. V zadnej časti kostola sú rozpísané hodiny poklony, na ktoré sa môžete zapísať. Podrobný prográm je na nasťenke.

2. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 27. februára po večernej sv. omši.

3. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 28. februára 2019 o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci marec. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

5. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 hod.

6. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v nedeľu 10. marca na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX