Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 24,-30.6.2019

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

2. Dnes sa koná zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

3. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26. júna po večernej sv. omši.

4. Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 27. júna o 7.30 hod. v kaplnke provinciálneho domu.

5. V piatok, 28. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., pri ktorej súčasne farár p. Dominik Lejman OSPPE poďakuje Bohu za dar 25 rokov kňazstva. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Slávnostným spevom Te Deum zároveň poďakujeme za uplynulý školský rok.

6. Informujeme, že veriaci, ktorí sa pri tejto slávnosti Božského Srdca Ježišovho, zúčastnia spoločného recitovania modlitby „Najmilší Ježišu“, môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

7. V sobotu 29. júna máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V tento deň budú v našom farskom kostole sv. omše o 7.00 hod., a o 18.00 hod, a v kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

8. Biskupský úrad v Trnave povzbudzuje, aby ste si našli čas a zavítali na výstavu veľkoformátových fotografií, ktorá bude v termíne 29.jún -19.júl 2019. Výstava sa nachádza v priestoroch katedrály sv. Jána Krstiteľa. Podrobnosti o tejto výstave nájdete na nástenke.

9. Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 hod., o 10.00 hod. a o 18.30 hod.

10. Pozývame vás na XIV. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2019. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

11. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať pred vyloženou sviatosťou oltárnou počas týždňa po sv. omši a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

12. Na potreby kostola obetovala Bohu známa osoba 20€. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.-16.6.2019

1. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

2. Oznamujeme, že dňa 13. júna 2019 vo štvrtok po večernej sv. omši bude tradične procesia najbližšími ulicami okolo kostola s kópiou sochy Fatimskej Panny Márie. Počas procesie sa pomodlíme modlitbu sv. ruženca.

3. Spoločenstvo Tulipánci Vám oznamuje, že tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 08. – 14.07.2019. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

4. Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

5. Na kostol Bohu známy obetoval 100 a 30,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 3.-9.6.2019

1. Dnes sa kona zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

2. Táto nedeľa je prvá v mesiaci jún. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. Omše.

3. Pri večernej sv. omši pokračuje novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv.

4. V tomto týždni v stredu, v piatok a sobotu sú tzv. letné kántrové dni. Záväzný je iba 1 deň.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

6. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

7. Na budúcu nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

8. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho spievame po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou, a v nedeľu pred večernou sv. omšou.

9. Budúci víkend 7.-8. júna (piatok a sobota) sa v Trnave uskutoční Festival Lumen. Viac informácii nájdete na nastenke.

10. Spoločenstvo Tulipánci Vám oznamuje, že tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 08. – 14.07.2019. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy 22.4.-28.4.2019

1. Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo spievali či pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

2. Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom úprimne „Pán Boh zaplať“.

3. Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude o 15.00 hod. korunka k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

4. Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., a na Linčianskej o 8.00 hod.

6. V nedeľu 5. mája pozývame všetky prvoprijímajúce deti na sv. omšu o 11.15 hod., po ktorej bude nasledovať krátka katechéza. Účasť je povinna.5. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 24. apríla po večernej sv. omši.

7. Na stredu 8. mája 2019 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 7.55 hod. do Rače.

8. Spoločenstvo Tulipánci Vám s radosťou oznamuje, že tento rok organizuje letný tábor pre deti vo veku 7 až 15 rokov, ktorý sa uskutoční 08. – 14.07.2019. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

9. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk.

10. Na potreby kostola Bohu známy obetoval: 200,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 8.4.-14.4.2019

1. Pozývame všetky prvoprijímajúce deti aj ich rodičov v túto nedeľu 10. marca na sv. omšu  o 11.15 hod., a následne na stretnutie. Účasť je povinna.

2. Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 hod. a v našom farskom kostole o 17.45 hod. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 hod.

3. Preto že dnes krížovu cestu na Kalvárii vede naša farnosť, nebude vyložená k poklone sviatosť oltárna. Adorácia sviatosti oltarnej bude na budúcu nedeľu od 14.00 hod. do 17.45 hod.

4. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili Milosrdné sestry sv. kríža.

5. Na budúcu nedeľu počas sv. omši budeme svätiť bahniatka.

6. Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetkých na Hrané Pašie, ktoré sa uskutočnia na Kvetnú nedeľu 14.4.2019 na detskej sv. omši o 11.15 hod.

7. Veľkonočná sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do Krížovej cesty. Povzbudzujeme všetkých, aby si očistili srdce pred sviatkami Pánovho zmrtvychvstania.

8. Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do soboty 13. 4. 2019.

9. Na potreby kostola Bohu známi obeetovali 100 a 30 €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX