Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 1.1.-7.1.2018

1. Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola.

2. V túto nedeľu bude sv. omša o 16.00 hod. a následne ďakovná pobožnosť na konci roka. Sv. omša o 18.30 hod. nebude.

3. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Dnes bude od 23.30 hod. do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

4. V pondelok, 1. januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. V ten deň môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď , duchu Svätý tvorivý.

5. Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 1. januára, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

7. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

8. V sobotu, 6. Januára, máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

9. V nedeľu, 7. Januára, začneme pred večernými sv. omšami deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka.

10. Kto by si chcel dať v období slávnosti Zjavenia Pána požehnať príbytok, nech sa nahlási v sakristii.

11. Na potreby kostola Bohu známí obetovali 500, 200 a 20 €. „Pán Boh zaplať“.


 

Farské oznamy 25.12.-31.12.2017

1. Polnočná sv. omša v našom farskom kostole bude o o 24.00 hod.

2. Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

3. Na sviatok Narodenia Pána budú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu.

4. Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční 25.12.2017 o 16:00 hod. v našom farskom kostole na Tulipáne.

5. Na sviatok sv. Štefana budú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

6. Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 27.12.2017 po večernej sv. omši.

7. Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne vo štvrtok, 28.12.2017 od 15.00 hod. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

8. Tento rok 30. decembra 2017 si pripomíname 40. výročie zriadenia Slovenskéj cirkevnej provincie. Pri tejto priležitosti dňa 30. decembra o 12.00 hod. sa rozozvučia zvony vo všetkých kostoloch Trnavskéj arcidiecezy.

9. V nedeľu 31. decembra na sviatok sv. Rodiny budú sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00, 11.15 a 16.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. Pri sv. omši o 10.00 hod. bude obnovenie manželských sľubov. O 16.00 hod. bude sv. omša a následne ďakovná pobožnosť na konci roka.

10. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

11. Komunita Cenacolo pozýva na Živé jasličky do svojho centra na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v troch termínoch 26.12., 30.12. a 6.1. o 1700 hod.

12. „Betlehemské svetlo“ je možné si zobrať v bočnej lodi kostola.

 

Farské oznamy 18.12.-24.12.2017

1. Túto nedeľu 17. decembra v našom farskom kostole sa kona Vianočná sv. spoveď od 14.00 do 18.00 hod. V tom čase bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone.

2. Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 hod.

3. Pozývame na rorátne sv. omše o 6.45 h a sobotu o 7.00 h. Roráty ukončime v sobotu 23. decembra.

4. Trnavská gospelová kapela Spektrum pozýva všetkých na vianočný koncert spojený s uvedením ich nového albumu "Vianoce", 23.12.2017 o 20:00 hod. do františkánskeho kostola. Predaj vstupeniek bude možný aj priamo na mieste, cena je 6€.

5. Na Štedrý deň 24. decembra sv. omša o 18.30 hod. nebude.

6. Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa uskutoční 25.12.2017 o 16:00 hod. v našom farskom kostole na Tulipáne.

7. Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne vo štvrtok, 28.12.2017 od 15.00 hod. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy 11.12.-17.12.2017

1. Dnes je Biblická nedeľa, kedy si pripomíname dôležitosť Božieho slova v živote každého veriaceho. Nech tento čas bude obdobim na obnovenie svojho vzť ahu k čítaniu Svätého pisma v naších rodinach.

2. Dnes o 16.00 hod. pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom.

3. Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

4. Pozývame všetkých na Rorátne sv. omše vo všedné dni o 6.45 hod. a v sobotu o 7.00 hod.

5. Tento týždeň máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.

6. Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízki a príbuzní môžete ich nahlásiť v sakristii do budúcej nedele.

7. Od piatku 15.12.2017, začína rodinný Predvianočný deviatnik  - „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“, spojený s odovzdávaním putovného obrazu Sv. rodiny.

8. Vianočná sv. spoveď bude v našom farskom kostole na budúcu nedeľu17. decembra 2017. Prosím neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu. 

9. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 4.12.-10.12.2017

1. Dnes sa koná zbierka na charitu. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

2. Dnes na prvú nedeľu v mesiaci december bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone od 16.00 hod. do večernej sv. omše.

3. Taktiež dnešnou nedeľou sme začali adventné obdobie. Pozývame deti, mládež aj dospelých na Roráty. Vo všedné dni o 6.45 hod. a v sobotu o 7.00 hod.

4. V najbližší utorok pozývame členov Bratstva anjelov strážcov na večernú sv. omšu.

5. V piatok 8. 12. máme prikázaný sviatok Nep. Počatia Panny Márie. Sv. omše v našom farskom kostole budú o 6.45 hod. a o 18.00 hod. a v Kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. a o 16.00 hod.
Pri tejto príležitosti pozývame všetkých na modlitebné Trojdnie pred sviatkom Nep. Poč. Panny Márie, ktoré začne v stredu o 17.00 hod. Podrobný rozpis programu na jednotlivé dni sa nachádza na nástenke.  

6. Pozývame Vás na TRADIČNÝ KONCERT GREGORIÁNSKYCH CHORÁLOV, ktorý sa uskutoční v najbližšiu sobotu 9.12. o 19:00 vo františkánskom kostole sv. Jakuba. Tento rok vystúpi ženský spevácky zbor Voces Gregorianae Cassovienses z Košíc pod vedením vdp. Jána Velbackého.

7. Pozývame všetky deti na stretnutie so svätým Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2017 o 16.00 hod. v našom farskom kostole na Tulipáne.

8. Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízki a príbuzní môžete ich nahlásiť v sakristii do 3. adventnej nedele.

9. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX