Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 13.6.2016 - 19.6.2016

V pondelok 13. júna po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V utorok 14. júna o 18.30 bude v Bazilike sv. Mikuláša celebrovať sv. omšu kardinál Robert  Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Po skončení sv. omše bude prezentácia jeho knihy „Boh alebo nič“ pri príležitosti jej vydania v slovenskom jazyku. Knihu si budete môcť zakúpiť a nechať podpísať od autora. Srdečne pozývame všetkých bratov a sestry.

V piatok 17.6. vás Spevácky zbor Voci Allegre pozýva na koncert o 19.00 h v našom farskom kostole na Tulipáne.

Spoločenstvo pri Katedrále sv. Jána Krstiteľa pozýva záujemcov na modlitbové obchádzanie hradieb Trnavy s názvom 7VRCHOV, ktoré bude v nedeľu 19.6. v Bernolákovom sade (Promenáda) od 9.00 h, hlavný program sa začína o 14.00 h. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke www.7vrchov.kaem.sk

Informácie o pešej púti z farnosti Tulipán do Čenstochovej nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vaše obety „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 6.6.2016 - 12.6.2016

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave farských Hodov v piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Ďakujem aj za napečené koláčiky. Nech vám Pán Boh štedro odplatí.

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. Ku cti Najsv. Srdca Ježišovho spievame po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Táto nedeľa je prvá v mesiaci jún. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok po večernej sv. omši.

Taktiež v pondelok 6. júna o 9.00 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostná svätá omša pri príležitosti 40. výročia kňazskej vysviacky. Medzi jubilujúcimi kňazmi sú aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, spišský biskup Mons. Štefan Sečka a mukačevský vladyka Milan Šášik. Svätá omša sa uskutoční za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Maria Giordanu, ako aj kňazov a diakonov arcidiecézy. Na slávnosť srdečne pozývame všetkých veriacich.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Na farský kostol rodiny prvoprijímajúcich obetovali 218,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 23.5.2016 - 29.5.2016

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej.

Pokračujeme v nácviku detí na 1. sv. prijímanie v pondelok 23. mája 2016 a vo štvrtok 26. mája o 16.00 h. Účasť je povinná.

Na budúcu nedeľu je o 9.30 h v našom farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Preto sv. omša o 10.00 h nebude. Deti majú prísť na farský dvor do 9.15 h.

Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 9.30 h. Rodičia prvoprijímajúcich by sa mali vyspovedať počas týždňa. Spovedáme cez týždeň 30. min. pred sv. omšou.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V našom farskom kostole budú sv. omše o 7.00 h a o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h. Po sv. omši o 18.00 h bude slávnostný sprievod k štyrom oltárom. Prvý oltár pripravuje ružencové bratstvo, druhý Tulipánci, tretí neokatechumenátne spoločenstvo a štvrtý Sestry sv. Kríža. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety pred oltárnou sviatosťou. Prosíme tiež o výzdobu príbytkov po trase procesie.

Pri príležitosti slávnosti Božieho Tela sa uskutoční budúcu nedeľu 29. mája sv. omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 a po nej eucharistická procesia v centre mesta.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 31.7. do 15. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Spoločenstvo rodín v Trnave pozýva v rámci projektu „Deväť mesiacov za život“ na modlitby za nenarodené deti pred poliklinikou na Družbe v termínoch, ktoré sú uvedené na nástenke a na letákoch, ktoré vám budú po sv. omši rozdávať s vecou oboznámené osoby.

Na kostol Bohu známi obetovali  100 a 20,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 16.5.2016 - 22.5.2016

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. V túto nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Zajtra na Svätodušný pondelok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h

Taktiež v pondelok v pondelok 16. mája 2016 o 16.00 h v kostole bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie. Účasť je povinná

V stredu 18. mája o 17.00 h sa pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková slávnosť „Pocta sv. Jánovi Pavlovi II.“ pri príležitosti 96. výročia jeho narodenia.

Pozývame vás na duchovnú prípravu pred svetovými dňami mládeže, ktorá sa uskutoční v piatok 20. mája. Program začína sv. omšou o 18.00 h po ktorej nasleduje mládežnícka adorácia.

V sobotu 4. júna 2016 sa uskutoční púť z baziliky do katedrály vo Svätom roku milosrdenstva – Púť rodín s deťmi. Sv. omšu o 10.00 h v bazilike sv. Mikuláša bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na prímestský tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 11.-15. 7. 2016. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy 9.5.2016 - 15.5.2016

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej. Taktiež vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 14. a 15. mája – to jest v sobotu a v nedeľu po večernej sv. omši.

V piatok, 13. Mája, je spomienka bl. Panny Márie Fatimskej. Po sv. omši bude ružencový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

V tomto týždni sú v stredu, v piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

Pri večernej sv. omši pokračuje novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv. Na budúcu nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 31.júla do 15. augusta 2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval 50,- €. Pán Boh zaplať.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX