Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 9.1.2017 - 15.1.2017

Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína sa obdobie Cez rok.

V pondelok po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu.

Pred večernými sv. omšami pokračujeme v deviatniku ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka.

15. januára, na budúcu nedeľu oslávime sviatok Otca nášho rádu, sv. Pavla Prvého Pustovníka. Slávnostná sv. omša bude v našom farskom kostole o 10.00 h, pri ktorej bude obnova rehoľných sľubov nás pavlínov.

Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka je možnosť vstúpiť do Bratstva anjelov strážcov. Kto by mal záujem, nech sa prihlási do 14. januára v sakristii po sv. omši.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Farské oznamy 2.1.2017 - 6.1.2017

V piatok, 6. Januára, máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Sv. omše budú ako v nedeľu.

Kto by si chcel dať posvätiť príbytok, môže sa nahlásiť v sakristii.

V sobotu, 7. Januára, začneme pred večernými sv. omšami deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka.

Na kostol obetoval Bohu známy 50 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 26.12.2016 - 31.12.2016

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola.

Dnes, na slávnosť narodenia Pána, je po sv. omšiach farská ofera.

Taktiež dnes, 25.12.2016 o 16.00 h, sa uskutoční v našom farskom kostole na Tulipáne jasličková pobožnosť vo forme divadelného predstavenia s názvom "Pokoj Vám", na ktorú vás pozýva poločenstvo Tulipánci.

V pondelok, na sviatok sv. Štefana, budú sv. omše v našom farskom kostole o 7.00, 10.00 a o 18.00 h, na Linčianskej o 8.00 h a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 h.

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 26.12.2016, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne v utorok, 27.12.2016 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 28.12.2016 po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok, 30. decembra 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Vpiatok, 30. 12. 2016, na sviatok sv. Rodiny bude pri večernej sv. omši o 18.00 h obnovenie manželských sľubov.

V sobotu, 31.12. bude sv. omša o 16.00 h a následne ďakovná pobožnosť na konci roka.

Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

V nedeľu 1. januára môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď , duchu Svätý tvorivý.

Na kostol Bohu známi obetovali: 200 a 30,- € a ružencové bratstvo 100,-. „Pán Boh zaplať“.“

 

Farské oznamy 19.12.2016 - 25.12.2016

Túto nedeľu 18.12.2016 od 14 00 h do večernej sv. omše bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone.

Taktiež dnes 18.12.2016 od 14.00 h do 18.00 h budeme spovedať.

Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 h.

Pozývame na rorátne sv. omše o 6.45 h a v piatok a sobotu o 7.00 h. Na Štedrý deň budú sv. omše v našom farskom kostole ráno o 7.00 h, a o 24.00 polnočná.

Organizátori „Projektu 9 mesiacov za život“ pozývajú veriacich na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti zavŕšenia projektu. Celebrovať ju bude otec arcibiskup Mons. Ján Orosch po Vianociach v stredu 28. 12. (na sviatok Svätých neviniatok) o 17.00 h v Jezuitskom kostole.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetkých na svätú omšu spojenú s predvianočnou adoráciou, ktorá sa uskutoční 23.12.2016 o 18.00h.

Na sviatok Narodenia Pána budú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu.

Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Jasličkovú pobožnosť vo forme divadelného predstavenia s názvom "Pokoj Vám", ktorá sa uskutoční 25.12.2016 o 16.00 h. vo farskom kostole na Tulipáne.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne dňa 27.12.2016 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Komunita Cenacolo pozýva na Živé jasličky do svojho centra na Včelárskej Paseke (v blízkosti obce Kráľová pri Senci) v troch termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00 h.

 

Farské oznamy 12.12.2016 - 18.12.2016

Túto nedeľu 11.12.2016 o 16.00 h bude krátke spoločné stretnutie zástupcov všetkých laických hnutí vo farnosti v sále sv. Jozefa.

V Mariánskej sále u jezuitov prebieha Misijný bazár. Kúpou vecí podporíte výstavbu Základnej školy pre deti ulice pri Bangalore v Indii. Bazár bude 11.12. 8:00 - 13:00 a 14:00 - 21:30. Vchod z františkánskej ulice cez plechovú bránu.

Spoločenstvo Tulipánci srdečne pozýva na akciu Rady mládeže Trnavského kraja, ktorá sa uskutoční túto nedeľu 11.12.2016 o 19.00 h v Divadle Jána Palárika v Trnave, na ktorej bude vyhlásený animátor roka 2016. Za spoločenstvo Tulipánci je nominovaný vedúci spoločenstva Matej Riedlmajer.

V pondelok 12.12. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Pozývame na Rorátne sv. omše vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do budúcej nedele 18.12.2016.

Od štvrtka 15.12.2016, začína rodinný Predvianočný deviatnik - „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“, spojený s odovzdávaním putovného obrazu Sv. rodiny.

Pripomíname, že spovedáme v našej farnosti vo všedné dni od 17.30 h. Na IV. Adventnú nedeľu 18.12.2016 budeme spovedať od 14.00 do 18.00 h. V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Ďakujem všetkým, ktorí darovali stromčeky na tohoročnú vianočnú výzdobu. „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známy obetoval 20,- €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia