Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

farské oznamy 6.2.-12.2.2017

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do večernej svätej omše.

V pondelok 6.februára nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V sobotu 11.februára na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej pri sv. omši o 7.00 h v našom farskom kostole vyslúžime sviatosť pomazania chorých pre ľudí v pokročilom veku a pre chorých.

Otec arcibiskup Ján Orosch nás v tento deň 11. februára o 10.00 h pozýva na sv. omšu do Baziliky pri príležitosti 25. svetového dňa chorých. Pozývame zvlášť našich chorých a tých, čo sa o nich starajú. Po sv. omši bude na fare malé agapé pre pracovníkov v zdravotníctve.

 

Farské oznamy 30.1.2017 - 5.2.2017

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok, 30. januára 2017 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Vo štvrtok, 2. februára, na Sviatok Obetovania Pána sa bude konať pri sv. omšiach vo farskom kostole o 7.00 a o 18.00 h požehnanie sviec (tzv. hromničných). Prosíme, prineste si sviece so sebou.

V tento deň pozýva trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch na spoločné slávenie Dňa zasväteného života, ktoré sa uskutoční o 18.00 h v kostole sv. Jakuba. Po sv. omši nasleduje eucharistická adorácia, pri ktorej budeme prosiť za nové duchovné povolania. Modlitby na tento úmysel budú v Kostole sv. Jakuba prebiehať počas celého roka 2017 každý prvý štvrtok mesiaca.

V piatok 3. februára sa bude pri sv. omšiach udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na kostol Bohu známy obetoval: 100, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 23.1.2017 - 29.1.2017

Dnes sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Za milodary „Pán Boh zaplať“.

Túto nedeľu 22.1.2017 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie do farského kostola na Tulipáne o 16.00 h.

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 23.1.2017, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

V stredu 25. 1. na sviatok obrátenia sv. Pavla sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 25.1.2017 po večernej sv. omši.

 

Farské oznamy 16.1.2017 - 22.1.2017

Dnes sa koná zbierka na kostol. Za milodary „Pán Boh zaplať“.

Na budúcu nedeľu 22.1.2017 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie do farského kostola na Tulipáne o 16.00 h.

V stredu 18. 1. sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenické stretnutie všetkých kresťanských denominácií Trnavy sa koná v sobotu 21.1. o 18.00 h v evanjelickom kostole. V iných kostoloch tento rok ekumenické stretnutia nebudú, pretože bratia evanjelici augsburského vyznania si v tomto roku pripomínajú 500. výročie reformácie.

Oznam Arcibiskupského úradu v Trnave: Od 9. januára 2017 pokračuje v Katedrále sv. Jána Krstiteľa služba spovedania, ktorá sa osvedčila v uplynulom Svätom roku milosrdenstva, a to: Každý deň od pondelka do piatku v čase 10.00 – 12.00 / 13.30 – 15.30.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia