Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 3.4.-19.4.2017

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone od 16.00 h do 17.45 h.

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h.Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia spoločenstva Modlitby otcov.
V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

V stredu 5. 4. od 18.00 do 20.00 hod. Vás pozývame na pôstnu polievku, ktorá sa bude podávať vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu v Trnave. Zakúpením polievky podporíte charitatívny projekt – zriadenie „Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny“ v Ružomberku.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Nabudúcu nedeľu počas sv. omši budeme svätiť bahniatka.

Veľkonočná sv. spoveď bude v našom kostole na budúcu nedeľu od 14.00 do 18.00 h. Povzbudzujeme všetkých, aby si očistili srdce pred sviatkami Pánovho zmrtvychvstania. V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.00.

Rodičom prvoprijimajúcich deťi, ktorí neboli na poslednom stretnuti pripomínamé, že Prvé sv. Prijimanie bude 28.5.2017 o 9.00 hod.

Na kostol Bohu známý obetoval: 50 a Ružencové bratstvo 200,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 27.3.-2.4.2017

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h. .Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania krížovej cesty pripravili členovia spoločenstva Agapé.
V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

V pondelok 27.3.2017 o 18.00 bude v Centre pomoci pre rodinu pri kostole Jezuitov  prednáška o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. prednáša historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 29. marca po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. kríža po;zývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude vo štvrtok 30. marca 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Bohu známy obetoval na kostol 20 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 20.3.-26.3.2017

Dnes sa koná zbierka na kostol.  Za milodary úprímne „Pán Boh zaplať“.

Krížová cesta je dnes (v nedeľu) na Kalvárii o 15.00 h a v našom farskom kostole o 17.45 h. Na budúcu nedeľu prosím, aby rozjímania Krížovej cesty pripravili členovia  skupiny Modlitby matiek. V piatok bude Krížová cesta o 17.30 h.

Liturgické slávenie slávnosti sv. Jozefa sa prekladá na pondelok 20.3.2017

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši. 

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V sobotu 25. marca máme sviatok Zvestovania Pána. Sv. omše zo sviatku budú v našom farskom kostole o 7.00 h a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9:00 h. Večerná sv. omša bude z nasledujúcej nedeľe. Pri sv. omšiach o 9:00 h a o 18:00 h bude možnosť duchovnej adopcie počatého dieťaťa.

Pred sviatkami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii.

Oznamujeme, že náš brat Martin Gajarský zloží večné sľuby 25.3.2017 o 11:00 hod. v nášom pavlínskom kláštore na Jasnej Hore v Čenstochovej.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.7.- 16.7.2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

farské oznamy 20.2.-26.2.2017

Dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

Túto nedeľu pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie do farského kostola na Tulipáne o 16.00 h.

V pondelok 20.februára nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 22. februára po večernej sv. omši.

V sobotu 25.2.2017 pripadá v našej farnosti celodenná poklona pred Oltárnou sviatosťou. Najsvätejšia sviatosť bude vyložená po sv. omši ráno o 7.00 h do večernej sv. omši.

Z rozhodnutia generalného predstaveného Rádu pavlínov v Čenstochovej, pátra Arnolda Chrapkovského a bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského a pavlínskej provincie na Slovensku sa počet pavlínskych kláštorov zväčšuje o Šaštin, Národnu svätyňu na Slovensku, pôvodné pavlínske pôsobisko. Z tohto dôvodu pavlínska komunita v Trnave sa od 1.3.2017 zmenši o dvoch kňazov. Do Šaština od nás odchádza páter Michal Nižnánsky a páter Miroslav Hruška. Rozlúčime sa s nimi na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.00 h.

Na kostol Bohu znám obetovali: 10 a 30, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

farské oznamy 13.2.-19.2.2017

V sobotu 18. februára o 10.00 h budú v našom kostole pri účasti otca arcibiskupa Jána Orosha skladať svoje prvé rehoľné sľuby Sestry sv. Kríža. Pozývame vás na túto slávnosť.

Na budúcu nedeľu 19. Februára 2017 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie do farského kostola na Tulipáne o 16.00 h.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Na kostol Bohu známy obetoval: 50, - €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia