Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 8.-14.5.2017

Táto nedeľa je prvá v mesiaci máj. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie nedeľe pred radnicou od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Na pondelok 8.mája. 2017 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače.

Oznamujeme, že náš brat Martin Gajarský dňa 8.mája prijme svätenia diakonátu v pavlínskom kláštore v Krakove (Poľsko) o 10:00 hod.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

V sobotu 13. maja po večernej sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Dnes je nedeľa dobrého Pastiera. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Na budúcu nedeľu 14.5. sa koná púť do Modranky. Sv. omša v Modranke bude o 10.30 h. Program púte si môžete prečítať na nástenke.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.7.- 16.7.2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na kostol Bohu známy obetoval: 50,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 1.-7.5.2017

Túto nedeľu 30. aprila o 9.30 h. bude v našom farskom kostole ďakovná sv. omša z priležitosti jubilea 25 rokov milosrdných sestier sv. Kríža. Upozorňujeme že sv. omša bude o 9.30 h. a nie o 10.00 h.

Dnes v nedeľu 30.4.2016 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v kostole na Tulipáne o 16.00 h.

Dnešnou nedeľou sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Od pondelka začíname májové pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré budeme každodenne spievať o 18.00 h.

V pondelok modlitbová skupina Sv. Jána Pavla II pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V utorok 2. mája vás pozývame na sv. omšu o 18.00 hod. do pavlínského kostola sv. Jozefa v rámci týždňa modliteb za duchovné povolania. Podrobnosti su na plagate na nastenke.

Vo štvrtok 4.mája vás rehoľníčky a rehoľníci pozývajú do Františkánskeho kostola na sv. omšu o 18.00 h a po nej na moderovanú adoráciu v ktorej sa budeme spoločne modliť za rehoľné a kňazské povolania.

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Na pondelok 8.mája. 2017 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.7.- 16.7.2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy24.-30.4.2017

Dnes o 15.00 h. bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou oltarnou sviatosťou.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26. aprila po večernéj sv. omši.

Nezisková organizacia Svetlo ktorá prevádzkuje zariadenie sociálných služieb Svetlo – Domov pre seniorov vás srdečne pozýva na Veľkonočný benefičný koncert ktorý sa uskutočni v sobotu 29. aprila v Kostole sv. Jakuba v Trnave. Vystúpi zbor Chorus misericordias Dei z farnosti Božieho milosrdenstva na Prenádraži v Trnave.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 29. apríla 2017 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Na budúcu nedeľu 30. aprila o 9.30 h. bude v našom farskom kostole ďakovná sv. omša z priležitosti jubilea 25 rokov milosrdných sestier sv. Kríža. Upozorňujeme že sv. omša bude o 9.30 h. a nie o 10.00 h.

Na budúci týždeň v nedeľu 30.4.2016 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v kostole na Tulipáne o 16.00 h.

Na pondelok 8.mája. 2017 pripadá naša tradičná pešia púť do Marianky. Odchádzame vlakom o 8.12 h do Rače.

Bohu známý obetoval na kostol 50,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 17.4.-23.4.2017

Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa počas tohtoročných veľkonočných sviatkov postarali o dôstojný a slávnostný priebeh bohoslužieb a taktiež tým, ktorí upratovali, zdobili a pripravili Boží hrob, ale aj tým, čo spievali či pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom. Nech im Vzkriesený Pán bohato odmení ich lásku k farnosti.

Dnes sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom „Pán Boh zaplať“.

Pri večerných sv. omšiach pokračuje deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Na budúcu nedeľu bude o 15.00 h. korunka k Božiemu Milosrdenstvu pred vyloženou sviatosťou oltárnou.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 h a na Linčianskej o 8.00 h.

V pondelok modlitbová skupina Sv. Jána Pavla II pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V rámci predstavenia laických hnutí a spoločenstiev vo farnosti bude v piatok 21.4. po večernej sv. omši diskusia a predstavenie Neokatechumenátnej cesty."

Pozývame všetkých mužov na púť do Šaština, ktorá sa uskutoční 22. apríla 2017 o 13.30 hod. Prográm je na nastenke.

Bohu známi obetovali na kostol 100 a 200,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.4.-.16,4.2017

Dnes (v nedeľu) je pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii o 15.00 h, v našom farskom kostole o 17.45 h. Dnešnú nedeľu vedú modlitbu krížovej cesty muži z Modlitieb otcov. Taktiež dnes na nedeľu utrpenia Pána sa v našom farskom kostole koná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h

Chorých nahlásených v sakristii navštívime v pondelok od 9.00 h.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši mladí z Tulipánu.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno. O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h. Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h. Adorácia v Božom hrobe bude do 21.00 h. 

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. To znamená, že tí, ktorí dovŕšia 18 rok života sa môžu nasýtiť iba raz za deň a dvakrát v ten istý deň si môžu trochu zajesť. Tento deň je zároveň dňom zdržiavania sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu otvorenie Božiého hrobu bude o 7.30 h. po ktorom budú nasledovať ranne chvály. Pokrmy budeme požehnávať o 9.00 a 14.45h na farskom dvore. Obrady veľkonočnej vigílie na Tulipáne budú o 20.00 h. Podrobný program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána bude farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetoval 30 a 300,-€. a na kvety do Božieho hrobu 100,- € „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia