Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 19.6.-25.6.2017

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho tela. Všetkým patrí úprimné „Pán Boh zaplať“.

Túto nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Mládež, ktorá sa pripravovala cez rok na prijatie sviatosti birmovania, pozývame v pondelok na večernú sv. omšu o 18.00 hod.

Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. Júnovú pobožnosť - lit. ku cti Najsv. Srdca Ježišovho budeme spievať po sv. omši pred vyloženou sviatosťou oltárnou a pokračujeme aj deviatnikom pred našou hodovou slávnosťou.

V piatok 23. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 hod. Slávnostná sv. omša bude večer o 18.00 hod., ktorej hlavným celebrantom bude p. Wieslaw Zajac, OSPPE; predstavený našej pavlínskej komunity v Topoľčanoch. Po sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. V tento deň možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pri verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“.

V sobotu 24. 6. slávime v Katedrále tri jubileá: hlavného patróna našej arcdiecézy – sv. Jána Krstiteľa; v tento deň si zároveň Kongregácia dcér Božskej lásky (sestry mariánky) pripomína 90. výročie vzniku svojej slovenskej provincie a emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol si pripomína 60. výročie kňazskej vysviacky. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 hod. bude v Katedrále slúžiť emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Pozývame na túto slávnosť všetkých veriacich.

Srdečne pozývame na koncert speváckeho zboru "Voci allegre" v sobotu 24. júna do nášho farského kostola po večernej sv. omši o 19 00 hod.

Pre birmovancov bude sv. spoveď v sobotu o 17.00 hod. Je určená aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť cez týždeň.Na budúcu nedeľu 25. júna pri sv. omši o 10.00 h bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania našim birmovancom. Už teraz vás chcem všetkých pozvať na túto slávnosť, aby sme všetci mohli byť účastní na tejto slávnosti. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu nebude detská sv. omša o 11.15 hod. Sviatosť zmierenia pred birmovkou pre rodičov a birmovných rodičov budeme vysluhovať cez týždeň (okrem piatku) pol hodinu pred sv. omšou.

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. 7. - 16. 7. 2017. Sú voľné posledné miesta a prihlásiť sa na môžete do 25. 6. 2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na „dobročinné diela Svätého Otca“.

Na kostol Bohu známy obetoval  30,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 12.6.-18.6.2017

Dnes v nedeľu o 16.00 hod. bude na fare stretnutie rodičov, ktorých deti príjmu v nedeľu 25. júna sviatosť birmovania.

V pondelok Spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pozýva na spoločnú adoráciu po večernej sv. omši.

V utorok 13. júna po večernej sv. omši bude sprievod ulicami našej farnosti so sochou Fatimskej Panny Márie.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V tento deň budú sv. omše vo farskom kostole o 7.00 hod a o 18.00 hod. V nemocničnej kaplnke o 16.00 hod. Po večernej sv. omši bude procesia ulicami našej farnosti. Prosím o prípravu štyroch oltárov a deti na sypanie kvetov pred Sviatosťou oltárnou.

V rámci predstavenia jednotlivých laických hnutí a spoločenstiev v našej farnosti sa v piatok 16.6. po večernej sv. omši o 18.00 hod. môžete viac dozvedieť o spiritualite hnutia kresťanských rodín.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Na budúci víkend 17. – 18. 6. sa v saleziánskom stredisku na Kopánke uskutoční tradičný Festival mladých rodín s bohatým programom pre celú rodinu. Viac informácií nájdete na plagáte.

 

Farské oznamy 29.5.-.4.6.2017

Dnes sa koná  zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes na Trojičnom námestí od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú moderovanú adoráciu sviatosti oltárnej. Taktiež vás srdečne pozýva na stretnutie s Eucharistickým Kristom z príležitosti sviatku Ducha Svätého. Stretnutie sa uskutoční 2., 3. a 4. mája – to jest v sobotu a pondelok po večernej sv. omši a v nedeľu pred sv. omšou o 17.45 hod.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok 30. apríla 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Pri večernej sv. omši pokračuje novéna k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv.

Na budúcu nedeľu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

V tomto týždni sú v stredu, v piatok a v sobotu letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.

V nedeľu 11. júna o 16.00 hod. je na fare stretnutie rodičov našich birmovancov.

Na kostol Bohu známy obetoval  100,- €. Pán Boh zaplať.Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.7.- 16.7.2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Farské oznamy 21.5.-28.5.2017

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie nedele na Trojičnom námestí od 15.30 h. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.

V pondelok, utorok a stredu (22.-24. mája 2016) o 16.00 h v kostole bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie. Účasť je povinná.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole o 7.00 hod. a 18.00 hod., v nemocničnej kaplnke o 16.00 h a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9:00 hod.

Od piatku začíname novénu k Duchu Svätému pred sviatkom Zoslania Ducha Sv., ktorá bude pri večernej sv. omši.

V rámci predstavenia jednotlivých laických hnutí a spoločenstiev vo farnosti sa v piatok 19.5. po večernej sv. omši môžete viac dozvedieť o spiritualite Ružencového bratstva v diskusii s jeho členmi a o fatimskom posolstve.

Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 11.00 h. Rodičia prvoprijímajúcich by sa mali vyspovedať počas týždňa. Spovedáme cez týždeň 30. min. pred sv. omšou.

Na budúcu nedeľu je o 9.00 h v našom farskom kostole slávnosť prvého sv. prijímania. Preto sv. omša o 10.00 h nebude. Deti majú prísť na farský dvor do 8.45 h.

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na katolícke médiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Na kostol Bohu známy obetoval  50,- €. Pán Boh zaplať.

 

Farské oznamy 15.5.-21.5.2017

Túto nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Pozývame vás na evanjelizáciu Trnavy, ktorá bude dnes a cez ďalšie nedeľe pred radnicou od 15.30 hod. Organizátorom je naša farnosť a neokatechumenátne spoločenstvo.

Pokračujeme v májovej pobožnosti – Loretánske litánie, ktoré každodenne spievame o 18.00 hod.

V pondelok modlitbová skupina Sv. Jána Pavla II pozýva po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Pozývame Vás na spomienkové stretnutie na svätého pápeža Jána Pavla II., ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18.5. o 16.30 hod. pri jeho soche na Univerzitnom námestí.

Vydavateľstvo Dobrá kniha Vás pozýva na piatok 19. mája o 16.00 hod. do Auly Pazmaneum na stretnutie s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ na tému „Prenasledovanie kresťanov v súčasnom svete“, spojené s prezentáciou knihy „Globálna vojna proti kresťanom“. Od 15.30 hod. bude autogramiáda.

Upratovanie kostola pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu, 20.mája 2017, o 9.00 hod. v kostole na Tulipáne.

Centrum pomoci pre rodinu a mesto Trnava pozýva na 8. ročník podujatia Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. mája 2017. Podrobnosti o programe sú na plagáte.

Bezprostredný nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v pondelok 22. mája 2017 o 16.00 h v kostole na Tulipáne. Účasť je povinná.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.7.- 16.7.2017. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia