Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 7.8.-13.8.2017

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci august bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

V pondelok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V nedeľu 13. augusta po večernéj sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Pozývame vás na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2017. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 7.8.-13.8.2017

Dnes na prvú nedeľu v mesiaci august bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše o 18.30 h.

V pondelok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V nedeľu 13. augusta po večernéj sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Pozývame vás na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2017. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 31.7.-6.8.2017

Dňa 2. augusta je možné získať vo všetkých farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti vo veku 7 až 15 rokov na letnú grilovačku, ktorá sa uskutoční v stredu 2.8.2017 na farskom dvore. Začíname sv. omšou o 18:00 hod. na Tulipáne.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

Na prvý piatok bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Pozývame vás na autobusovú púť do Čenstochovej, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2017. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.

 

Farské oznamy 24.7.-30.7.2017

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26. júna po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. Kríža pozývajú všetkých ctiteľov bl. Zdenky na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 29.júla.2017 o 17.00 h a v nedeľu 30. júla o 10.30 h v kostole Povýšenia Sv. Kríža v Podunajských Biskupiciach. Podrobnosti su na nasťenke.

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Na potreby kostola Bohu známy obetoval 40,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.7.-16.7.2017

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok po večernej sv. omši na spoločnú adoráciu.

V stredu pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Vo štvrtok 13. júla po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Začal sa čas prázdnin a dovoleniek. Nezabudnime na každodennú modlitbu a účasť na nedeľnej sv. omši.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Už teraz všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

Na potreby kostola Bohu známy obetoval 15,-  €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia