Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 2.1.2017 - 6.1.2017

V piatok, 6. Januára, máme prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Sv. omše budú ako v nedeľu.

Kto by si chcel dať posvätiť príbytok, môže sa nahlásiť v sakristii.

V sobotu, 7. Januára, začneme pred večernými sv. omšami deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka.

Na kostol obetoval Bohu známy 50 €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 26.12.2016 - 31.12.2016

Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola.

Dnes, na slávnosť narodenia Pána, je po sv. omšiach farská ofera.

Taktiež dnes, 25.12.2016 o 16.00 h, sa uskutoční v našom farskom kostole na Tulipáne jasličková pobožnosť vo forme divadelného predstavenia s názvom "Pokoj Vám", na ktorú vás pozýva poločenstvo Tulipánci.

V pondelok, na sviatok sv. Štefana, budú sv. omše v našom farskom kostole o 7.00, 10.00 a o 18.00 h, na Linčianskej o 8.00 h a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 h.

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 26.12.2016, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne v utorok, 27.12.2016 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu, 28.12.2016 po večernej sv. omši.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v piatok, 30. decembra 2016 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Vpiatok, 30. 12. 2016, na sviatok sv. Rodiny bude pri večernej sv. omši o 18.00 h obnovenie manželských sľubov.

V sobotu, 31.12. bude sv. omša o 16.00 h a následne ďakovná pobožnosť na konci roka.

Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň bude od 23.30 h do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

V nedeľu 1. januára môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, ak sa zúčastníme na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď , duchu Svätý tvorivý.

Na kostol Bohu známi obetovali: 200 a 30,- € a ružencové bratstvo 100,-. „Pán Boh zaplať“.“

 

Farské oznamy 19.12.2016 - 25.12.2016

Túto nedeľu 18.12.2016 od 14 00 h do večernej sv. omše bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone.

Taktiež dnes 18.12.2016 od 14.00 h do 18.00 h budeme spovedať.

Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 h.

Pozývame na rorátne sv. omše o 6.45 h a v piatok a sobotu o 7.00 h. Na Štedrý deň budú sv. omše v našom farskom kostole ráno o 7.00 h, a o 24.00 polnočná.

Organizátori „Projektu 9 mesiacov za život“ pozývajú veriacich na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti zavŕšenia projektu. Celebrovať ju bude otec arcibiskup Mons. Ján Orosch po Vianociach v stredu 28. 12. (na sviatok Svätých neviniatok) o 17.00 h v Jezuitskom kostole.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetkých na svätú omšu spojenú s predvianočnou adoráciou, ktorá sa uskutoční 23.12.2016 o 18.00h.

Na sviatok Narodenia Pána budú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu.

Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

Spoločenstvo Tulipánci Vás pozýva na Jasličkovú pobožnosť vo forme divadelného predstavenia s názvom "Pokoj Vám", ktorá sa uskutoční 25.12.2016 o 16.00 h. vo farskom kostole na Tulipáne.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne dňa 27.12.2016 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov, môže vhodiť lístok s menom a adresou do krabičky na stolíku v zadnej časti kostola.

Komunita Cenacolo pozýva na Živé jasličky do svojho centra na Včelárskej Paseke (v blízkosti obce Kráľová pri Senci) v troch termínoch: 26.12., 30.12. a 6.1. vždy o 17.00 h.

 

Farské oznamy 12.12.2016 - 18.12.2016

Túto nedeľu 11.12.2016 o 16.00 h bude krátke spoločné stretnutie zástupcov všetkých laických hnutí vo farnosti v sále sv. Jozefa.

V Mariánskej sále u jezuitov prebieha Misijný bazár. Kúpou vecí podporíte výstavbu Základnej školy pre deti ulice pri Bangalore v Indii. Bazár bude 11.12. 8:00 - 13:00 a 14:00 - 21:30. Vchod z františkánskej ulice cez plechovú bránu.

Spoločenstvo Tulipánci srdečne pozýva na akciu Rady mládeže Trnavského kraja, ktorá sa uskutoční túto nedeľu 11.12.2016 o 19.00 h v Divadle Jána Palárika v Trnave, na ktorej bude vyhlásený animátor roka 2016. Za spoločenstvo Tulipánci je nominovaný vedúci spoločenstva Matej Riedlmajer.

V pondelok 12.12. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina sv. pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

Pozývame na Rorátne sv. omše vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do budúcej nedele 18.12.2016.

Od štvrtka 15.12.2016, začína rodinný Predvianočný deviatnik - „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“, spojený s odovzdávaním putovného obrazu Sv. rodiny.

Pripomíname, že spovedáme v našej farnosti vo všedné dni od 17.30 h. Na IV. Adventnú nedeľu 18.12.2016 budeme spovedať od 14.00 do 18.00 h. V tento deň od 14.00 h bude vyložená Sviatosť oltárna k individuálnej poklone.

Ďakujem všetkým, ktorí darovali stromčeky na tohoročnú vianočnú výzdobu. „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známy obetoval 20,- €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 5.12.2016 - 11.12.2016

Dnes o 15.00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom.

Táto nedeľa je prvá v mesiaci december. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Tento týždeň máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.

Pozývame deti, mládež a dospelých na Rorátne sv. omše vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Srdečne vás pozývame na modlitebné trojdnie pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Program je vyvesený na nástenke.

Vo štvrtok 8.12.2016 máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú v našom farskom kostole o 6.45 h a o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h. Pri večernej sv. omši zasvätíme našu farnosť Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Na budúcu nedeľu 11.12.2016 o 16.00 h pozývame zástupcov všetkých laických hnutí vo farnosti na krátke spoločné stretnutie v sále sv. Jozefa.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do budúcej nedele 18.12.2016.

Ružencové bratstvo dalo pre kostol vyhotoviť vyšívané obrusy na oltáre. Pán Boh zaplať.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX