Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 30.10.-5.11.2017

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok 30. októbra 2017 o 7.30 h v kaplnke provinciálneho domu.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na adoráciu v pondelok po večernej sv. omši.

Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

V stredu 1.11.2016 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a 18.00 hod., v kaplnke na Linčianskej o 8.00 hod. a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod.

Vo štvrtok 2. 11., v deň spomienky na všetkých zosnulých, bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod. a na cintoríne Kamenná cesta bude o 16.00 hod. sv. omša za našich zosnulých spojená z tzv. „dušičkovou pobožnosťou“.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Spovedáme každý deň od 17.30 h.

Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

V nedeľu 5. novembra pozývame členov Bratstva anjelov strážcov na adoráciu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou od 16.45 hod. Účasť na adorácii je záverečným bodom programu predstavenia a spolupráce laických hnutí a spoločenstiev v našej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Fórum života v rámci kampane  na ochranu nenarodených detí ešte stále ponúka možnosť zakúpenia sviečok. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je práve symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách svojich domovov. Sviečky si možno zakúpiť v centre pomoci pre rodinu na Štefánikovej ulici vedľa Jezuitského kostola.

 

Farské oznamy 23.10.-29.10.2017

V dnešnú nedeľu je zbierka na misie. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25. októbra po večernej sv. omši.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme posvätný ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Ružencové bractvo obetovalo na potreby kostola 200, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 16.10.-22.10.2017

V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

V túto nedeľu pozývame na sv. omšu o 11.15 hod. do farského kostola všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Po sv. omši bude krátke stretnutie.

V pondelok nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Iniciatíva “Milión detí sa modlí ruženec 2017″ pozýva deti zapojiť sa dňa 18. októbra 2017 (streda) o 09.00 hod. do modlitby ruženca. Táto ákcia sa uskutočni aj v našom farskom kostole. Srdečnie pozývame.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetkých vás na oslavu svojich dvadsiatych narodenín, ktorá sa uskutoční 21.10.2017 o 16:00 v našom farskom kostole na Tulipáne. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom. Šikovné gazdinky, ktoré by mali záujem pomôcť s občerstvením, môžu priniesť sladké či slané koláče na faru v piatok po večernej sv. omši alebo v sobotu od 8:00 h. do 15.00 h. Všetci ste srdečne vítaní.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme sv. ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou.

 

Farské oznamy 9.10.-15.10.2017

Tento mesiac je zasvätený mariánskej úcte. Spoločne sa modlíme posvätný ruženec každý deň pól hodinu pred večernou sv. omšou, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Vincentská rodina na Slovensku ďakuje všetkým štedrým darcom za príspevok do zbierky „Boj proti hladu“ vo výške 404,32 €.

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už 15. ročník celoslovenskej kampanie Sviečka za nenarodené deti. Jej cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktore zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a modliť sa za ich rodiny a za zmenu zmýšlania tych, ktorí podporujú alebo priamo sa podieľajú na vykonávani potratov. Spomienku na zomrele nenarodené deti je možne výjardiť symbolicky večer 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapalením sviečky a modlitbou alebo pietnym stišením v kruhu rodiny alebo v spoločenstve. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampanie v plastovom (1 euro) prevedení si môžete zakúpiť pred kostolom po sv. omšiach a podporiť tak aktivity a projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti života od počaťa.

V piatok 13. októbra po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V piatok 13. 10. 2017 o 19.00 h budú v kostole sv. Anny modlitby v duchu spirituality Taizé.

V nedeľu 15. októbra pozývame na sv. omšu o 11.15 hod. do farského kostola všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Po sv. omši bude krátke stretnutie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vašu štedrosť už teraz vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetkých vás na oslavu svojich dvadsiatych narodenín, ktorá sa uskutoční 21.10.2017 o 16:00 hod. v našom farskom kostole na Tulipáne. Viac informácií nájdete na nástenke pred kostolom. Všetci ste srdečne vítaní.


 

Farské oznamy 2.10.-8.10.2017

Táto nedeľa je prvá v mesiaci október. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva všetky deti na Potáborové stretnutie, ktoré sa uskutoční v túto nedeľu 1.10.2017 o 14:00 na fare na Tulipáne.

Dnes, 1.10. 2017 môžete podporiť modlitbou a pred kostolom po sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka 11. ročník zbierky „BOJ PROTI HLADU. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

Na sviatok Svätých Anjelov Strážcov je možnosť vstúpiť do Bratstva anjelov strážcov. Slávnostné prijatie nových členov do bratstva bude v pondelok 2.októbra pri sv. omšiach v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod. a v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 18.00 hod.

V pondelok nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Organizátori Projektu 9 mesiacov za život v spolupráci s dekanátom Trnava pozývajú veriacich 5. októbra o 16.00 hod. na svätú omšu do Baziliki sv. Mikulaša a po nej na modlitbový pochod za záchranu počatého života  k Poliklinike Družba.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci október. Spovedáme každý deň od 17.30 hod.

Na prvý piatok bude v našom farskom kostole dodatočná sv. omša o 7.00 hod.

Na sviatok ružencovej Panny Márie 7. októbra vás pozývame do pavlínskeho kostola sv. Jozefa na spoločnú oslávu ružencovej Panny Márie. Podrobný program nachádza sa na nasťenke.

V nedeľu 15. októbra pozývame na sv. omšu o 11.15 hod. do farského kostola všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Po sv. omši bude krátke stretnutie.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL



Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia