Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farske oznamy 17.01.2021

1. Od pondelka 18. januára do pondelka 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

 

Farske oznamy 7.01.2021

Do 24. januára 2021

sú pozastavené verejné bohoslužby.


1. S bolesťou Vám oznamujeme, že oba kostoly: Božského Srdca na Tulipáne a pavlínsky kostol svätého Jozefa NEBUDÚ OTVORENÉ ani na súkromnú modlitbu.

2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 
3. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu s kňazom nevyhnutný počet šesť osôb, bez striedania sa na jednotlivých svätých omšiach.
 
4. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE LEN S NEVYHNUTNOU ASISTENCIOU.
 
5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu osôb.
 
6. KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE
pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU a sviatky 7:00 h a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h
 
7. Oltárna sviatosť bude vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:30 h do 17:55 h, ALE LEN PRIAMY PRENOS Z KOSTOLA.
 
8. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:30 h a o 16:00 h v kostole Božského Srdca JE ZRUŠENÁ.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Priamy prenos svätých omší z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE
pavlíni.sk bude v NEDEĽU, sviatky a pracovné dni o 9:00 h
 
10. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa JE ZRUŠENÁ.
 
11. V pavlínskom kostole sv. Jozefa Oltárna sviatosť nebude vyložená, až do zrušenia.

 

Farske oznamy 1.01.2021


Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené

verejné bohoslužby.


1. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

3. Od 1. januára 2021 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu s kňazom nevyhnutný počet osôb (bez striedania sa na jednotlivých svätých omšiach).

4. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa a zo sídliska Linčianska na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE LEN NEVYHNUTNOU ASISTENCIOU.

5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu osôb.

6. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia: do kostola vchádzame s rúškom,
-  pri vchode si dezinfikujeme ruky,
-  sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),
- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)
- prijímanie má prednosť na ruky.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
7. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU a sviatky 7:00 h a 18:30 h - v pracovné dni 0 18:00 h

8. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
-  V nedeľu od 16:00 h do 17:30 h.
-  V piatok od 16:00 h do 17:30 h.
-  Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a podávať sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.

9. Dodatočná Svätá omša v nedeľu 0 8:30 h a 0 16:00 h v kostole Božského Srdca JE ZRUŠENÁ.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA

10. Dodatočná Svätá omša v nedeľu 0 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa JE ZRUŠENÁ.

11. Priamy prenos svätých omší z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude v NEDEĽU, sviatky a pracovné dni 0 9:00 h
12. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h,V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a podávať sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.
- každý piatok od 10:00 h do 16:00 h.

13. V tento deň budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia a podávať sväté prijímanie od 8:30 do 9:00 h a od 15:30 do 16:00 h.

 

Farské oznamy 27.12.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Dnes (v nedeľu 27. decembra), na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo prijmú osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca bude na YOU TUBE pavlíni.sk na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára o 7:00 h a 18:30 h.

3. V stredu 30. decembra sa po svätej omši uskutoční stretnutie ružencového bratstva.

4. Vo štvrtok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň vo farskom chráme o 16:00 h.

5. Vo štvrtok 31. decembra o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

6. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára sväté omše vo farskom kostole budú slúžené aj o 8:30 h a o 16:00 h.

7. V piatok 1. januára 2021 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

8. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- od pondelka do stredy, a v sobotu bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.
- na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Dnes (v nedeľu 27. decembra), na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

10. Vo štvrtok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v kostole sv. Jozefa o 9:00 h.

11. Priamy prenos svätých omší z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára o 9:00 h.

12. V piatok 1. januára 2021 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

13. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude dodatočná svätá omša o 8:00 h.

14. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v pondelok, utorok, stredu a sobotu od 8:30 do 9:00 h.

 

Farske oznamy 20.12.2020

1. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

2. V sobotu 19. decembra nám skauti doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.
 
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
3. Na roráty pozývame od pondelka do štvrtku o 7:00 h (ráno). Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

4. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca z polnočnej svätej omše vo štvrtok 24. decembra o 24:00 h, a na slávnosť Narodenia Pána, a na sviatok svätého Štefana a v nedeľu Svätej Rodiny bude na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU o 7:00 h a 18:30 h.

Svätá omša vo farskom kostole bude slúžené vo štvrtok 24. decembra aj o 22:00 h.

5. Na slávnosť Narodenia Pána, a na sviatok svätého Štefana a na v nedeľu Svätej Rodiny budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. V tieto dni budú sväté omše vo farskom kostole slúžené aj o 8:30 h a o 16:00 h.

6. V nedeľu 27. decembra, na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo prijmú osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

7. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana, v  nedeľu Svätej Rodiny v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do stredy bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

8. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola.

9. Dnes v nedeľu (20. decembra) bude mimoriadna zbierka na potreby farského kostola.

V piatok, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra), sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

11. Priamy prenos svätých omší na slávnosť Narodenia Pána, na sviatok svätého Štefana a v nedeľu Svätej Rodiny bude z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk len v nedeľu o 9:00 h.

12. Na slávnosť Narodenia Pána a na sviatok svätého Štefana a v nedeľu Svätej Rodiny budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. V tieto dni v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude dodatočná svätá omša o 8:00 h.

13. Dnes v nedeľu (20. decembra) bude mimoriadna zbierka na potreby kostola.

14. V nedeľu 27. decembra, na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

15. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v pondelok, utorok, streda, štvrtok od 8:30 do 9:00 h.
 
V piatok, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia