Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farske oznamy 8.11.2020

1. Pre farský kostol Božského Srdca a pre pavlínsky kostol sv. Jozefa platia oznamy z 2. novembra 2020, preto ich nebudeme opakovať, okrem niektorých:
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
2.         Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h

3. Priamy prenos modlitby Posvätného ruženca:
-                     V nedeľu 18.05 h
-                     V pracovné dni 17:35 h
4.         Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- V nedeľu od 16:30 h (po svätej omši) do 18:00 h.
- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.
- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.

5. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

6. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude od pondelka do nedele o 9:00 h.
7.         V nedeľu bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.
Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.
8.         V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.
9.         Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h do 10:00 h a od 15:30 do 16:00 h.

10. Program vysielania na nedeľu 8. novembra:
6.40 h – Ranné chvály
7.00 h – Priamy prenos sv. omše z kostola Božského Srdca Ježišovho
8.30 h – Posvätný ruženec (záznam)
9.00 h – Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa
10.00 h -  Priamy prenos sv. omše z kostola Božského Srdca Ježišovho
11.00 h – Program „Katechéza (nie len) pre deti“
15.00 h – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu (záznam)
16.00 h – Program „Katechéza o svätých“
17.40 h – Vešpery
18.00 h – Požehnanie Oltárnou Sviatosťou
18.05 h – Priamy prenos modlitby Posvätného ruženca z kostola Božského
Srdca Ježišovho
18.30 h – Priamy prenos sv. omše z kostola Božského Srdca Ježišovho
19.20 h – Modlitba na ukončenie dňa
11. V piatok 13. novembra začína novéna k Trnavskej Panne Márii v Bazilike sv. Mikuláša. Všetky sväté omše budú vysielane v TV Lux a rádio Lumen. Podrobný program je na internetovej stránke a na nástenke.

12. V období deviatnika, to je: od piatku 13. novembra do soboty 21. novembra z farského kostola budeme vysielať bohoslužby v pracovné dni len ráno o 7:00 h. Z kostola svätého Jozefa vysielanie ostáva o 9:00 h.

 

Farske oznamy 8.11.2020

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:


a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania).


b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.


Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).

Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom - tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.


Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.


V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť nasledovné oznamy:
1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.


2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.


3. Zákaz podávania rúk.

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2 m rozstupy v exteriéri).


FARSKÉ OZNAMY:

1. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky.


2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.


3. Od 2. novembra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktoré sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.

4. Z tohto dôvodu v prednej časti kostola (na Tulipáne pri soche Pomocnici kresťanov a v pavlínskom kostole pri soche sv. Petra) sa nachádza škatuľka, do ktorej môžete vhodiť vopred doma napísaný papierik s menom a telefónnym číslom. Papierik stačí vhodiť len raz, aby ste sa dostali do zoznamu účastníkov. Týchto veriacich budeme postupne pozývať podľa poradovníka  k účasti na Eucharistii. Prednosť majú tí veriaci, ktorí majú úmysel svätej omše a ktorí svoj záujem nahlásia najneskôr deň pred konaním Eucharistie – do 19:00 h. Povinnosti lektorov sú zatiaľ zrušené.


5. Na súkromné adorácie, sobáše, krsty a pohreby sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb.


6. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE

pavlíni.sk bude:

- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

- v pracovné dni o 18:00 h


7. Úmysly svätých omší môžeme zapísať v čase, v ktorom je otvorený kostol.


8. Keďže počas súkromných adorácií pred Oltárnou sviatosťou  je obmedzený počet veriacich (jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb), prosíme prítomných na adorácii, aby mali ohľad na ostatných a po svätom prijímaní sa dlho nezdržovali v kostole.


9. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

10. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

- V nedeľu od 16:30 h (po svätej omši) do 18:00 h.

- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.

- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.


11. V nedeľu sväté omše budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

12. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude od pondelka do nedele 9:00 h.


13. V nedeľu v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude dodatočná svätá omša o 8:00 h.

Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


14. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.


15. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 9:30 h do 10:00 h a od 15:30 do 16:00 h.

16. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola.

17. Tieto informácie sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 

Farske oznamy 2.11.2020

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania)

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej omše môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).

Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom - tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť nasledovné oznamy:
1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

3. Zákaz podávania rúk.

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2 m rozostupy v exteriéri).

1. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky.

2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

3. Od 2. novembra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktoré sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.

4. Z tohto dôvodu v prednej časti kostola (na Tulipáne pri soche Pomocnici kresťanov a v pavlínskom kostole pri soche sv. Petra) sa nachádza škatuľka, do ktorej môžete vhodiť, vopred doma napísaný papierik s menom a telefónnym číslom. Papierik stačí vhodiť len raz, aby ste sa dostali do zoznamu účastníkov. Týchto veriacich budeme postupne pozývať podľa poradovníka  k účasti na Eucharistii. Prednosť majú tí veriaci, ktorí majú úmysel svätej omše a ktorí svoj záujem nahlásia najneskôr deň pred konaním Eucharistie – do 19:00 h. Povinnosti lektorov sú zatiaľ zrušené.

5. Na súkromné adorácie, sobáše, krsty a pohreby sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb.

6. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE

pavlíni.sk bude:

- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

- v pracovné dni o 18:00 h

7. Úmysly svätých omší môžeme zapísať v čase, v ktorom je otvorený kostol.

8. Keďže počas súkromných adorácií pred Oltárnou sviatosťou  je obmedzený počet veriacich (jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb), prosíme prítomných na adorácii, aby mali ohľad na ostatných a po svätom prijímaní sa dlho nezdržovali v kostole.

9. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

10. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

- V nedeľu od 16:30 h (po svätej omši) do 18:00 h.

- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.

- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.

11. V nedeľu sväté omše budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

12. Priamy prenos z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude od pondelka do nedeľa 9:00 h.

13. V nedeľu v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude dodatočná svätá omša o 8:00 h.

Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.

14. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

15. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 9:30 h do 10:00 h a od 15:30 do 16:00 h.

16. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola.

17. Tieto informácie sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 

Farske oznamy 1.11.2020

1. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

2. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa a zo sídliska Linčianska na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

3. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h, 11.15 h a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h

4. Priamy prenos z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE
pavlíni.sk bude:
- Pondelka - nedeľa 9:00 h.
 

5. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola.

 

Farske oznamy 25.10.2020

1. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

2. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa a zo sídliska Linčianska na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE BEZ ÚČASTI VERIACICH.

3. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h, a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h

4. Priamy prenos z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE
pavlíni.sk bude:
- od pondelka 26. októbra o 9:00 h.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia