Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 1.01.2021


Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené

verejné bohoslužby.


1. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

3. Od 1. januára 2021 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu s kňazom nevyhnutný počet osôb (bez striedania sa na jednotlivých svätých omšiach).

4. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa a zo sídliska Linčianska na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE LEN NEVYHNUTNOU ASISTENCIOU.

5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu osôb.

6. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia: do kostola vchádzame s rúškom,
-  pri vchode si dezinfikujeme ruky,
-  sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),
- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)
- prijímanie má prednosť na ruky.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
7. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU a sviatky 7:00 h a 18:30 h - v pracovné dni 0 18:00 h

8. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
-  V nedeľu od 16:00 h do 17:30 h.
-  V piatok od 16:00 h do 17:30 h.
-  Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a podávať sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.

9. Dodatočná Svätá omša v nedeľu 0 8:30 h a 0 16:00 h v kostole Božského Srdca JE ZRUŠENÁ.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA

10. Dodatočná Svätá omša v nedeľu 0 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa JE ZRUŠENÁ.

11. Priamy prenos svätých omší z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude v NEDEĽU, sviatky a pracovné dni 0 9:00 h
12. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h,V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia a podávať sväté prijímanie. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.
- každý piatok od 10:00 h do 16:00 h.

13. V tento deň budeme vysluhovať Sviatosť zmierenia a podávať sväté prijímanie od 8:30 do 9:00 h a od 15:30 do 16:00 h.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia