Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 27.12.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. Dnes (v nedeľu 27. decembra), na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší v dopoludňajších hodinách obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo prijmú osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca bude na YOU TUBE pavlíni.sk na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára o 7:00 h a 18:30 h.

3. V stredu 30. decembra sa po svätej omši uskutoční stretnutie ružencového bratstva.

4. Vo štvrtok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň vo farskom chráme o 16:00 h.

5. Vo štvrtok 31. decembra o  23:30 h bude vo farskom kostole vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie.

6. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára sväté omše vo farskom kostole budú slúžené aj o 8:30 h a o 16:00 h.

7. V piatok 1. januára 2021 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

8. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- od pondelka do stredy, a v sobotu bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.
- na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Dnes (v nedeľu 27. decembra), na sviatok Svätej Rodiny bude počas svätých omší obnovenie manželských sľubov. Po sv. omši sa budeme modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou za naše  rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou.

10. Vo štvrtok 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v kostole sv. Jozefa o 9:00 h.

11. Priamy prenos svätých omší z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára o 9:00 h.

12. V piatok 1. januára 2021 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň budú sväté omše slúžené ako v nedeľu.

13. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok 2021) a v nedeľu 3. januára v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude dodatočná svätá omša o 8:00 h.

14. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená v pondelok, utorok, stredu a sobotu od 8:30 do 9:00 h.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia