Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 6.12.2020

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

1. V utorok (8. decembra) je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Svätá omša bude slúžená v tento deň o 6:40 h (rorátna), o 10:00 h a o 18:00 h. Z príležitosti slávnosti o 9:45 h (pred svätou omšou, ktorá začne o 10:00 h) budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie a pred večernou svätou omšou, o 17:40 h zaspievame slávnostné vešpery. Srdečne pozývame.

2. Na roráty pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h (ráno). Toto pozvanie platí aj pre dospelých.

3. V pondelok 7. decembra, na svätej omši o 18:00 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

4. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

5. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

6. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

7. Zapisujeme už úmysly sv. omší na rok 2021.

8. V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

10. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00

11. V utorok (8. decembra) je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Z príležitosti slávnosti po svätej omši sa pomodlime Hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Srdečne pozývame.

12. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

13. V utorok 8. decembra budeme zapisovať úmysly sv. omší na rok 2021.

14. V utorok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme. Pán Boh zaplať.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia