Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 22.11.2020

1. Dnes (v nedeľu 22. novembra) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Pripomíname, že v kostoloch naďalej platia doterajšie opatrenia:
(- pri vstupe si dezinfikujeme si ruky,
-         používame rúško,
-         zachovávame bezpečnú vzdialenosť,
-         nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
-         nepodávame si ruky na znak pokoja,
-         prijímanie na ruku má prednosť,
-         prijímanie do úst ostáva výnimkou a podávame ho na záver (po každé s dezinfekciou rúk).
-         sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),
-         miesta v kostole sú označené bielym papierikom).

3. Pripomíname, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

4. Vo štvrtok 26. novembra o 21:00 h pozývame všetkých na pobožnosť Apelu Jasnohorského do farského kostola. Svätá omša pred Apelom (20:30 h) tento krát nebude.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

5. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

6. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

7. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.
V tom čase budeme vysluhovať sviatosť zmierenia a budeme udeľovať sväté prijímanie.

8. V stredu 25. novembra po večernej svätej omši sa uskutoční krátke stretnutie Ružencového bratstva.

9. Budúca nedeľa (29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

10. Na budúcu nedeľu (29. novembra) bude zbierka na charitu.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

11. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

12. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.

13. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.
V tom čase budeme vysluhovať sviatosť zmierenia a budeme udeľovať sväté prijímanie.

14. Budúca nedeľa (29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

15. Na budúcu nedeľu (29. novembra) bude zbierka na charitu.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia