Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 15.10.2020

1. Pripomíname, že v kostole platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky.


Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misii cez e-zbierku cez internetovskú stránku www.misijnediela.sk.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.


2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.


3. Od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť obmedzenie verejných podujatí, ktoré sa týka aj bohoslužieb. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


4. Z tohto dôvodu v prednej časti kostola (na Tulipáne pri soche Pomocnici kresťanov a v pavlínskom kostole pri soche sv. Petra) sa nachádza škatuľka, do ktorej môžete vhodiť, vopred doma napísaný papierik s menom a telefónnym číslom. Papierik stačí vhodiť len raz, aby ste sa dostali do zoznamu účastníkov. Týchto veriacich budeme postupne pozývať podľa poradovníka  k účasti na Eucharistii. Prednosť majú tí veriaci, ktorí majú úmysel svätej omše a ktorí svoj záujem nahlásia najneskôr deň pred konaním Eucharistie – do 19:00 h. Povinnosti lektorov sú zatiaľ zrušené.


5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb.


6. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE

pavlíni.sk bude:

- v NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h, a 18:30 h

- v pracovné dni o 18:00 h


7. Úmysly svätých omší môžeme zapísať v čase, v ktorom je otvorený kostol.


8. Keďže počas súkromných adorácií pred Oltárnou sviatosťou  je obmedzený počet veriacich (jedna osoba na 15 štvorcových metrov vo vnútri; to znamená v kostole Božského Srdca môže byť 30 osôb a v pavlínskom kostole sv. Jozefa môže byť 21 osôb), prosíme prítomných na adorácii, aby mali ohľad na ostatných a po svätom prijímaní sa dlho nezdržovali v kostole.


9. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

10. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:

- V nedeľu od 16:00 h do 17:30 h.

- V piatok od 16:00 h do 17:30 h.

- Od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 16:30 h do 17:30 h. V tom istom čase budeme v pracovné dni vysluhovať Sviatosť zmierenia. Podľa odporúčaní, zachováme vzdialenosť dva metre od seba.


11. Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h. Pripomíname, že na svätej omši sa môže zúčastniť spolu kňazom a s liturgickou službou šesť osôb.


12. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 16:00 h v kostole Božského Srdca je zrušená.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

14. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa je zrušená.


13. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 10:00 h do 16:00 h.


14. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v pavlínskom kostole sv. Jozefa:

- pondelok, utorok, streda, štvrtok a sobota od 8:30 do 9:00 h

- každý piatok od 10:00 h do 10:30 h a od 15:30 do 16:00 h.


15. Tieto informácie sú na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia