Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 11.10.2020

1.      V úvode svätej omše:

Pripomíname, že platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame len s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme si ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky,

- nespievame spoločne piesne.

2.      Pripomíname, že vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

3.      Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca bude každú nedeľu o 10:00 h na YOU TUBE pavlíni.sk.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

4.      Pri naplnení počtu 50 osôb v kostole je možné zúčastniť sa omše vo farskom dvore, kde bude počas všetkých nedeľných svätých omší ozvučenie.
Sväte prijímanie tam donesieme. Stoličky si môžete zobrať zo sály sv. Jozefa a  tam ich treba po skončení bohoslužby odniesť.

5.      Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole Božského Srdca slúžené naďalej o 8:30 h.

6.      Okrem tejto bude vo farskom kostole v nedeľu, až do zrušenia, dodatočná recitovaná svätá omša o 16:00 h.

7.      O 17:00 h budeme udeľovať sväté prijímanie všetkým, ktorí pre všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, chcú prijať Eucharistického Pána.

8.      Na modlitbu posvätného ruženca v pondelok 12. októbra o 17:15 h pozývame najmä prvoprijímajúce deti.

9.      V utorok 13. októbra bude po večernej svätej omši (na Tulipáne) Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

10.    Na budúcu nedeľu 18. októbra o 17:15 h pozývame všetky deti na modlitbu posvätného ruženca. Takto sa pripojíme do aktivity, ktorá sa volá: Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.

14.    Na budúcu nedeľu (18. októbra) bude zbierka na misie.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

11.    V každú nedeľu, až do zrušenia, bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa

dodatočná svätá omša o 8:00 h (najmä pre seniorov).

12.    V utorok 13. októbra bude po večernej svätej omši (na Tulipáne) Fatimský sprievod. Pripomíname, že počas sprievodu dodržiavame vzdialenosť jeden a pol metra od seba a používame rúška.

14.    Na budúcu nedeľu (18. októbra) bude zbierka na misie.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia