Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 4.10.2020

1.      V úvode svätej omše:

Pripomíname, že platia tieto opatrenia:

- do kostola vchádzame len s rúškom,

- pri vchode si dezinfikujeme si ruky,

- sedenie je odporúčané šachovnicové (okrem členov rodiny),

- treba dodržať vzdialenosť 2 metre od seba (aj služba liturgická.)

- prijímanie má prednosť na ruky,

- nespievame spoločne piesne,

- prosíme organistov, aby piesne hrali a nespievali ani žalm (piesne budú len hrané),

- k hraným melódiám (nápevom) sa pripojíme myšlienkami a srdcom - bez spevov.

2.      Začali sme mesiac, ktorý je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Ruženec s uvažovaniami vo farskom kostole Božského Srdca sa modlime o 17:15 h pred Oltárnou sviatosťou. V pavlínskom kostole sv. Jozefa modlitba začína o 8:30 h. Všetkých pozývame.

3.      Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

4.      Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

5.      Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca bude každú nedeľu o 10:00 h na YOU TUBE pavlíni.sk.

KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

6.      Pri naplnení počtu 50 osôb v kostole je možné zúčastniť sa omše vo farskom dvore, kde bude počas všetkých nedeľných svätých omší ozvučenie.
Sväte prijímanie tam donesieme. Stoličky si môžete zobrať zo sály sv. Jozefa a  tam ich treba po skončení bohoslužby odniesť.

7.      Nedeľné sväté omše pre seniorov  budú vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h.

8.      Okrem tejto bude vo farskom kostole v nedeľu, až do zrušenia, dodatočná recitovaná svätá omša o 16:00 h.

9.      O 17:00 h budeme udeľovať sväté prijímanie všetkým, ktorí pre všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, chcú prijať Eucharistického Pána.

10.    Dnes (v nedeľu 4. októbra) po krátkej bohoslužbe so svätom prijímaním, čiže po 17:00 h modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu začne v kostole Božského Srdca poklona na prvú nedeľu v mesiaci. Záverečné modlitby budú o 18:15 h.

11.    Sviatosť birmovania bude v našej farnosti vysluhovaná v sobotu 17. októbra o 10:00 h, o 11:00 h, a keď bude treba aj o 12:00 h. Osláv sa okrem skromnej liturgickej služby zúčastnia birmovanci a len ich birmovní rodičia. Ostatní sa spoja prostredníctvom internetu, cez priame vysielanie. Obsahom liturgie okrem vysluhovanej sviatosti bude bohoslužba slova s prijímaním.

12.    Krátke organizačné stretnutie pre birmovancov bude na začiatok deviatnika, v piatok 9. októbra o 16:30 h a druhé organizačné stretnutie za účasti len jedného z rodičov birmovancov bude v ten istý deň o 19:00 h.

PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

13.    V každú nedeľu, až do zrušenia, bude v pavlínskom kostole sv. Jozefa

dodatočná svätá omša o 8:00 h (najmä pre seniorov).

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia